Undervisnings- og deltagergebyr

Deltagergebyr

Free-movers der er statsborgere i EU-/EØS-lande og Schweiz er forpligtet til at betale deltagergebyr for de kurser, de følger. Priserne varierer efter fagområde og ECTS.

 • Kurser, som udbydes af Arts: 600 DKK per ECTS
 • Kurser, som udbydes af Health: 300 DKK per ECTS 
 • Kurser, som udbydes af Science and Technology: 200 DKK per ECTS (dog undtaget kurser, som udbydes af Ingeniørhøjskolen)
  • Kurser, som udbydes af Ingeniørhøjskolen: 500 DKK per ECTS Kurser, som udbydes af Ingeniørhøjskolen: 500 DKK per ECTS  
 • Kurser, som udbydes af Business and Social Science: 500 DKK per ECTS (dog undtaget kurser der udbydes af Jura)
  • Kurser, som udbydes af Institut for Jura: 900 DKK per ECTS

Den endelige pris for fagene som du bliver opkrævet via vores webshop inkluderer et administrationsgebyr på 3% af deltagergebyret for faget. 

Undervisningsgebyr

Alle studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz er omfattet af reglerne for at betale studiegebyr, medmindre de:

 • studerer på en udvekslingsaftale
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark eller Norden
 • har ”fast bopæl” i et nordisk land, jf. Nordisk overenskomst, artikel 7
 • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen
 • er meddelt en friplads efter Friplads- og stipendiebekendtgørelsen
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger. Begge dele er ikke muligt.

Priserne varierer efter fagområde og ECTS. Se derfor de enkelte priser for hvert fag ved at gå ind på siden for det enkelte fag.

Bøger, kursusmateriale, sociale arrangementer og bolig er ikke inkluderet i undervisningsgebyret. Men den endelige pris for fagene som du bliver opkrævet via vores webshop inkluderer et administrationsgebyr på 3% af deltagergebyret for faget.