Undervisnings- og deltagergebyr

Deltagergebyr

Free-movers der er statsborgere i EU-/EØS-lande og Schweiz er forpligtet til at betale deltagergebyr for de kurser, de følger. Priserne varierer efter fagområde og ECTS.

 

 • Kurser, som udbydes af Arts: 400 DKK per ECTS
 • Kurser, som udbydes af Health: 300 DKK per ECTS 
 • Kurser, som udbydes af Science and Technology: 200 DKK per ECTS (dog undtaget kurser, som udbydes af Ingeniørhøjskolen)
  • Kurser, som udbydes af Ingeniørhøjskolen: 500 DKK per ECTS Kurser, som udbydes af Ingeniørhøjskolen: 500 DKK per ECTS  
 • Kurser, som udbydes af Business and Social Science: 500 DKK per ECTS (dog undtaget kurser der udbydes af Jura)
  • Kurser, som udbydes af Institut for Jura: 900 DKK per ECTS

 

 

Undervisningsgebyr

Alle studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz er omfattet af reglerne for at betale studiegebyr, medmindre de:

 • studerer på en udvekslingsaftale
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark eller Norden
 • har ”fast bopæl” i et nordisk land, jf. Nordisk overenskomst, artikel 7
 • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen
 • er meddelt en friplads efter Friplads- og stipendiebekendtgørelsen
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger. Begge dele er ikke muligt.

Priserne varierer efter fagområde og ECTS. Se derfor de enkelte priser på kursussiderne.

Bøger, kursusmateriale, sociale arrangementer og bolig er ikke inkluderet i undervisningsgebyret.

 

Stipendier

Der findes desværre ingen stipendier/legater for AU Summer University kurser.