Blackboard

Blackboard er Aarhus Universitets læringsplatfor eller intranet. Her kan du finde informationer omkring undervisningen for dit sommerkusrsus. Det er også i dette system studerende på holdet og underviseren deler informationer. Derfor er det vigtigt, at du finder dit kursus på Blackboard før kurset og derefter tjekker det løbende. Nogle kurser har forberedelse før kursusstart.
 

Log on information for AU studerende

  1. Du logger ind på Blackboard via WAYF med dit  AU-ID nummer. Dit kodeord er den fra selvbetjeningen, mit.au.dk.).
  2. Brug nedenstående links:

Log on information for gæstestuderende

1. Vi har allerede forhåndsregistreret dig på mit.au.dk, så du kan få et WAYF login, hvilket du skal bruge for at logge ind på Blackboard.

2. Dit WAYF login er dit AU ID og dit kodeord til https://mit.au.dk.  Hvis du ikke kan huske det eller ikke har logget ind før, kan du få dit nye kodeord her: https://mit.au.dk/access/glemtAdgangskode.cfm?sp=en og indsæt din AU email for at aktivere linket.

3. Når du modtager aktiveringslinket, klik og indsæt dit nye kodeord.

4. Når du har registreret dig på mit.au.dk, kan du logge in på Blackboard via WAYF. Brug nedenstående links:

 

Lokale og Undervisningsmateriale

Du kan se undervisningsplaner, lokale, litteratur i Blackboard. Underviseren forventer, at studerende har forberedt dig inden kurset.

 

Modtage kursusbeskeder på email

Blackboard beskeder bliver sent til din AU email. Hvis du hellere vil bruge en andre email adresse, foreslår vi, at du videresender automatisk fra din post.au.dk email. Det kan du sætte op på følgende måde:

  1. Log in på mit.au.dk .
  2. Vælg email adresse i menuen. 
  3. Vælg tilføj adresse under andre email og tilføj din private email adresse. Tryk gem. 
  4. Vælg opsæt viderestilling under studerende og vælg din private email adresse på listen. Tryk gem. 

 

Her finder du manualen: http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/selvbetjening/Forward_af_mail_mit.au.dk__DK.pdf