Tandlægeskræk

Rod Moore om tandlægeskræk

Angst og smerte kan håndteres bedre af mindre stressede tandlæger (Kort dansk uddrag af doktorafhandling)

Tandlægeskræk

Det er mindre end 200 år siden, at det var smeden og barberen, der trak tænder ud mod betaling bag hestestalden eller i frisørlokalet. Andre gange var det omrejsende gøglere, der trak tænder ud på skrækslagne ”patienter” på scenen foran et veloplagt publikum. Behandlingen lindrede tandpinen, men virkede ofte voldelig og smertegivende i sig selv. Tandlægeskræk er således ikke noget nyt, men det har konsekvenser for tandlægens image. På trods af moderne teknikker, som giver mere kontrol over smerte og ubehag, oplever tandlæger stadig problemer med angst og smerte på tandklinikker.

Tandlægen skal forstå patientens følelse

Rod Moores afhandling bygger på en hypotese om, at smerte og ubehag ikke er de eneste forklaringer på patienternes subjektive lidelser, herunder angst for tandbehandling, og at tandlægerne endnu ikke har opnået tilstrækkelig indflydelse på disse problemer. Den følelsesmæssige betydning af smerte og angst er vigtig for en patient. Hvis man som tandlæge skal kunne lindre angst og smerte, skal man kunne forstå de følelser, der ligger bag, men hvis man af forskellige årsager ikke vil eller ikke er i stand til at forstå dem, kan man ikke yde optimal lindring.

Forebyggelse

I de fleste tilfælde er fobisk angst for tandbehandling, kaldet odontofobi, blevet forårsaget af dårlige oplevelser hos tandlægen, især i barneårene. Afhandlingen dokumenterer, at de fleste, der lider af odontofobi, har været ofre for et tandplejepersonale, der ikke har respekteret deres personlige grænser og dermed har sat gang i en ond cirkel af angst, undgåelse af behandling, skam og flovhed. Derfor er det et afgørende led i et succesfuldt terapiforløb mod odontofobi at etablere fornyet tiltro til medmenneskelig behandling.

Tandlægens eget stressniveau har betydning

Tandlægerne er ikke altid opmærksomme på, at der kan være en sammenhæng mellem patientens lidelser og deres eget stressniveau og tilfredshed med faget. Ved at fokusere på stress-management og personlig udvikling vil de tandlæger, der er mindre tilfredse med deres job, lettere kunne klare det stressbelastede tandklinikmiljø. Derved vil de have mere overskud til at tage sig af angst- og smerteproblemer og på sigt forbedre deres faglige image i samfundet.

Om Rod Moore

Rod Moore har været tilknyttet Århus Tandlægeskole i 31 år. Han har desuden både været privat tandlæge i 20 år og været ansat på to universiteter i USA, blandt andet på Ohio State University, hvor han også har erhvervet sin kandidatgrad. Rod Moore har en lang række publikationer bag sig og har forelæst på adskillige universiteter i Europa og USA. Han har desuden modtaget forskningsbevillinger fra det amerikanske National Institutes of Health. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Er du bange for tandbehandling?

Læs Om tandlægeskræk og få Gode råd

Hvor kan man få mere oplysning?

Forsknings- og BehandlingsCenter  for Tandlægeskræk (FoBCeT)
Centerleder Rod Moore, tandlæge, ph.d., dr. odont.

Email: rod.moore@dent.au.dk
Tandlægeskolen
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Københavns Tandlægeskole
Nørre Allé 20
2200 København N
Telefon: 35-326700
Fax: 35-326560