Retsmedicinske opgaver

Retsmedicinsk Institut bistår justitsvæsenet med obduktioner med tilhørende retskemiske, retsgenetiske, retsodontologiske o.a. undersøgelser og personundersøgelser af ofre for vold, voldtægt, børnemishandling, tortur og gerningsmænd såvel som selvstændige retskemiske undersøgelser af narkotika og effekter.


 

Retsmedicinsk Institut har for at sikre en høj kvalitet i myndighedsbetjeningen udarbejdet to kvalitetshåndbøger, som udgør retningslinjer for kontakten til myndighederne.