Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 | English

Om Aarhus Universitet

  • Et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet, der skaber og deler viden

Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter.

Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Gennem  samarbejde med myndigheder og erhvervsliv har AU et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

AU har som mål at bidrage til at løse de globale og komplekse udfordringer, som verden står over for. Derfor tilstræber universitetet at forene forskernes høje faglighed med samarbejde på tværs af faggrænser for at kombinere forskning på nye måder.

Det sker i tæt kontakt med verden omkring os og skaber grundlag for, at universitetet er internationalt konkurrencedygtigt inden for forskning, uddannelse og videndeling.

Kort om AU

  • Antal studerende 2019: 38.000
  • Antal medarbejdere (årsværk) 2019: 8.000
  • Færdiguddannede bachelorer 2019: 4.625
  • Færdiguddannede kandidater 2019: 5.045
  • Færdige ph.d.'er 2019: 455
  • Indtægter i 2019: 6.7 mia kroner

Forskning

Forskningen ved Aarhus Universitet er organiseret dels i institutter fordelt på fem fakulteter, dels i grundforskningscentre.

Aarhus Universitet omfatter desuden en række interdisciplinære centre 

To forskere ved universitetet har modtaget Nobelprisen i henholdsvis kemi (1997) og økonomi (2010).  Adskillige af forskningens mest eftertragtede priser og bevillinger er også gået til en lang række af forskere ved Aarhus Universitet.

Der er 6.300 forskere (4.400 årsværk) ved universitetet inklusiv cirka 1.800 ph.d.-studerende.

Uddannelse

Uddannelserne ved AU er baseret på og integreret med forskningen. De udvikles i et tæt samspil mellem aftagere, videnskabelige medarbejdere og studerende. Dimittenderne er Aarhus Universitets vigtigste bidrag til samfundet.

AU har 38.000 studerende (2018) – heraf er de 3.000 udenlandske studerende.

Universitetet optager årligt 7.000 studerende og uddanner 5.200 kandidater.

AU begyndte som det første universitet i Danmark at rekruttere til ph.d.-uddannelsen allerede før kandidatgraden.

Samarbejde

I samspil med omverdenen bidrager universitetet i væsentligt omfang til udviklingen af det danske og internationale samfund.

Universitetet har en unik position som leverandør af forskningsbaseret rådgivning til offentlige myndigheder inden for bl.a. miljø og energi, jordbrug og fødevarer, samt retsmedicin.

Universitetet samarbejder med Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Derudover samarbejder forskere fra Aarhus Universitet med andre eksterne partnere som myndigheder samt private organisationer og virksomheder.

Forskning

Forskningen ved Aarhus Universitet er organiseret dels i institutter fordelt på fem fakulteter, dels i grundforskningscentre.

Aarhus Universitet omfatter desuden en række interdisciplinære centre 

To forskere ved universitetet har modtaget Nobelprisen i henholdsvis kemi (1997) og økonomi (2010).  Adskillige af forskningens mest eftertragtede priser og bevillinger er også gået til en lang række af forskere ved Aarhus Universitet.

Der er 6.300 forskere (4.400 årsværk) ved universitetet inklusiv cirka 1.800 ph.d.-studerende.

AU udbyder et omfattende program af efter- og videreuddannelser, der sikrer livslang læring til mange samfundsgrupper.  

Uddannelse

Uddannelserne ved AU er baseret på og integreret med forskningen. De udvikles i et tæt samspil mellem aftagere, videnskabelige medarbejdere og studerende. Dimittenderne er Aarhus Universitets vigtigste bidrag til samfundet.

AU har 38.000 studerende (2018) – heraf er de 3.000 udenlandske studerende.

Universitetet optager årligt 7.000 studerende og uddanner 5.200 kandidater.

AU begyndte som det første universitet i Danmark at rekruttere til ph.d.-uddannelsen allerede før kandidatgraden.

Samarbejde

I samspil med omverdenen bidrager universitetet i væsentligt omfang til udviklingen af det danske og internationale samfund.

Universitetet har en unik position som leverandør af forskningsbaseret rådgivning til offentlige myndigheder inden for bl.a. miljø og energi, jordbrug og fødevarer, samt retsmedicin.

Universitetet samarbejder med Region Midtjylland om Aarhus Universitetshospital og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Derudover samarbejder forskere fra Aarhus Universitet med andre eksterne partnere som myndigheder samt private organisationer og virksomheder.