Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 | English

Institut for Kultur og Samfund - Grundtvig Centeret

Editionsfilolog ved Grundtvig Centeret

Ansøgningsfrist 23. jun

Forventet start 1. sep

  • Institut for Kultur og Samfund - Grundtvig Centeret Jens Chr. Skous Vej 3 8000 Aarhus C

  • Fuldtidsstilling ID: 6118

Søg stillingen
Center for Grundtvigforskning søger en editionsfilolog med stærk sans for detaljen

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og arbejdsstedet er Farvergade 27, 1463 København K.

Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2021 eller snarest herefter.

Grundtvigs Værker

Center for Grundtvigforsknings hovedopgave er at udgive N.F.S. Grundtvigs trykte forfatterskab i en videnskabelig, tekstkritisk, digital udgave. Dette arbejde foretages under navnet Grundtvigs Værker; et projekt, der blev igangsat i 2009 og som årligt udkommer med ca. 2200 sider af Grundtvigs forfatterskab. Projektet er således godt i gang, og der er opbygget stor rutine i medarbejdergruppen.

Værker, indledninger og verbalkommentarer ligger frit tilgængeligt på www.grundtvigsværker.dk (læs mere på www.grundtvigcenteret.au.dk). Projektet støttes via finansloven og forventes afsluttet ved udgangen af 2029.

Arbejdsopgaven

Under ledelse af Grundtvigs Værkers udgaveleder vil den kommende editionsfilolog tage del i udgavearbejdet på dets forskellige niveauer – fra kollationering, udformning af verbalkommentarer til udarbejdelsen af indledninger og tekstredegørelser. Retningslinjerne ligger her: https://grundtvigcenteret.au.dk/grundtvigs-vaerker/principper-og-retningslinjer/ Hertil kommer redaktion og kvalitetskontrol af kollegers udgivelser. Erfaringer med alle dele af ovenstående opgave er ikke en forudsætning, men en fordel.

Kvalifikationer og kompetencer

Som ansøger skal du kunne dokumentere en kandidatgrad og/eller en ph.d.-grad inden for nordisk sprog og litteratur, teologi, historie eller tilsvarende fagområder.

Vi foretrækker en kandidat med kendskab til og interesse for danske forhold i 1800-tallet. Det er en fordel, at ansøgere har kendskab til Grundtvigs forfatterskab. Erfaring med filologiske opgaver fra et lignende udgaveprojekt samt erfaring med digital tekstudgivelse (XML og TEI) vægtes højt.

Som editionsfilolog ved Grundtvigs Værker skal du kunne lide at fordybe dig og arbejde grundigt med stoffet. Du skal arbejde selvstændigt og have stærk sans for detaljen. Hertil kommer, at det er af afgørende betydning, at vores kommende medarbejder besidder evner til samarbejde og konstruktiv kommunikation i udgivelses- og redaktionssamarbejdet med editionsfilologer, studentermedhjælpere og udgaveleder.

Det er endvidere vigtigt, at du som editionsfilolog ved Grundtvigs Værker har forståelse for balancen mellem produktets kvalitet og den tidsramme, vi er underlagt.

Arbejdssted

Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet er delt mellem en afdeling i Nobelparken, Jens Chr.  Skous Vej 3, 8000 Aarhus C og en afdeling på Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.  

Editionsfilologen vil få sin daglige gang på centerets afdeling i København. Afdelingen er organiseret som et team af selvstændige medarbejdere med indbyrdes godt kollegialt fællesskab. Arbejdsmiljøet er præget af stort fagligt overskud og livlige akademiske diskussioner.

Ansættelsesforhold

Editionsfilologen ansættes som AC-TAP.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 33

For yderligere information: Kontakt udgaveleder Krista Stinne Greve Rasmussen ksgr@cas.au.dk / 41 41 84 36

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Faculty of Arts

Arts er et af fem hovedområder på Aarhus Universitet.
Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.
Med omkring 550 videnskabelige medarbejdere, 275 ph.d.-studerende, 9.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.
Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Spørgsmål til stillingen?

Krista Stinne Greve Rasmussen Udgaveleder, Institut for Kultur og Samfund - Center for Grundtvigforskning, København ksgr@cas.au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

Administrationscenter Arts - Arts HR emply.ar.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: onsdag den 23. jun 2021 kl. 23:59 CEST