Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adgang til elevernes evaluering

Adgang til elevernes evaluering

Elevernes besvarelser kan findes ved at logge ind på www.survey-xact.dk/Login med

  • brugernavn: druruller
  • kodeord: 123Kaffe!
    - vær opmærksom på at der skelnes mellem store og små bogstaver.

Skemaerne er navngivet med dato for besøget efterfulgt af gymnasiets navn. Klik på 'Vis alle' og vælg det spørgeskema som du ønsker at studere.

OBS! Vær opmærksom på, at evalueringerne slettes efter hvert semester. Hvis du ønsker at bruge evalueringen senere, skal du selv sørge for, at lave et udtræk af den og gemme den.


Når du har valgt den undervisningsdag som du ønsker at studere, vil du komme direkte ind i funktionen "analyse af besvarelser". Der er mulighed for at sortere efter flere forskellige parametre.

Her er et par forslag:

Filtrer så du kan se netop dine klassers evaluering

Er du kun interesseret i at se bestemte dele af data, kan du sortere (filtrere) efter ønskede variable på følgende måde:

Den hurtigste måde at få et overblik over elevernes besvarelser, er at vælge 'Vis overblik' under overskriften 'Overblik over besvarelser'.Øverst under overskriften 'Filter' kan du (under ’Tilføj filter’) vælge ’Anden variabel’. Den ses på figuren nedenfor.

Du kan nu - i den dropdown-menu som dukker op (den ses på figuren her nedenfor) - klikke på feltet og vælge hvad du vil filtrere efter. Du kan fx finde spørgsmålet ’Din klasse’ og således vælge, at du kun vil se data for én eller to klasser.

Se din evaluering fra første modul

Hvis du f.eks. har undervist 2a, i første modul vælger du ’=’ og værdien ’2a’ og klik på ’Ok’ (hvilket angiver at du kun vil se dem der valgte '2a') 

Se evalueringen for studie og studieliv

For at se din evaluering for dit studie og studielivs oplæg vælger du igen f.eks. 2a som du underviste i første modul og klik på ’Ok’.  

Se evalueringen fra andet modul

Når du har undersøgt informationerne fra din første undervisning, gør du blot det samme igen, for f.eks. 3.b. som du kunne have undervist i andet modul. Dvs. vælg ’=’ og værdien ’3b’ og klik på ’Ok’. 

OBS: Husk at fjerne "gamle" filtre når du opretter nye filtre. Du kan se - og fjerne - de aktive filtre i højre side under overskriften 'Filter'.


Gem besvarelserne

Hvis du ønsker at gemme besvarelsen, er det muligt at eksportere udtrækket ved hjælp af 'eksporter'. Det er nu muligt at downloade besvarelserne ned til f.eks. en Excel- eller Wordfil. 

Se hele gymnasiets samlede evaluering

En overskuelig måde at få vist kvantitative data fra hele undervisningsdagen, er ved at klikke på ikonet (markeret med gul) under 'Frekvens'. Klik dernæst på 'Vælg alle' efterfulgt af 'Ok'


 


Hvis du både vil have vist kvantitative og kvalitative data for hele undervisningsdagen, så klik på 'Vis overblik' under overskriften 'Overblik over besvarelser'. Klik dernæst på 'Vælg alle' efterfulgt af 'Ok'