Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisningsdagens indhold

Skemalægning

Skemaet for dagen udarbejdes i samspil mellem Det rullende Universitet og gymnasiet. Nedenfor ses et generelt eksempel på en undervisningsdags elementer.

Fagligt modul ved studenterunderviser

Undervisningen bygger på et selvvalgt emne inden for den studerendes faglighed, og tager eksempelvis afsæt i et projekt som den universitetsstuderende har skrevet om på bachelor-, kandidat-, eller ph.d.-niveau. Dette sikrer en bred faglig sammensætning af emner, så alle elever har mulighed for at få en spændende og faglig relevant undervisningsdag. Undervisningen vil være en blanding af både oplæg og elevaktiverende arbejde – fx gruppearbejde, diskussion, opgaveløsning mv. Emnerne afhænger af hvilke universitetsstuderende, der har mulighed for at deltage den pågældende dag.

Inden undervisningsdagene på gymnasierne har de studerende deltaget i et formidlingskursus, afholdt af didaktikere og gymnasielærere, hvor de har fået redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasiets niveau. 

 

Eksempler på faglige moduler

Det rullende Universitet tilbyder over 120 forskellige faglige moduler. Nedenfor er der nogle eksempler på nogle af de undervisningsemner vi udbyder. 

Lav din egen Finanslov

Hvad kan man få for en milliard? 500 sygeplejersker, minimumsnormeringer eller topskattelettelser? Denne undervisning vil lade eleverne eksperimentere med at sammensætte deres egen finanslov. Målet med undervisningen er hjælpe eleverne med at indse, hvorfor politik er prioritering af knappe ressourcer. Undervisningen vil tage udgangspunkt i et specifikt økonomisk råderum og et mindre udvalg af forslag til at bruge dette.

”Løb! Din bro kollapser”
Disse ord er enhver ingeniørs værste mareridt, og et byggeri tjekkes grundigt efter for at undgå at det sker. Men præcis hvilke beregninger, der ligger bag et større byggeri, er et mysterium for de fleste. I dette modul vil eleverne blive introduceret til de mest grundlæggende begreber inden for materialelære og statik. Desuden vil eleverne lære at forstå og anvende partialkoefficienter, som er hemmeligheden, der adskiller ingeniører fra mængden. For enhver kan bygge en bro, der kan holde, men kun en ingeniør kan bygge en bro, der kun lige præcis holder.

Kan svampe nedbryde plastik?

Plastik er en fuldstændig uvurderlig og uundværlig opfindelse, men det er også en af de største trusler mod vores natur. Plastik har en utrolig langsom nedbrydningsproces, og på nuværende tidspunkt findes der ingen miljøvenlige måder at nedbryde plastik på og netop det, skal vi se nærmere på. For kan svampe nedbryde plastik?

Autoimmunitet - Når forsvar bliver til fjende

Det menneskelige immunforsvar udgøres af et komplekst sammenspil mellem organer, celler og signalmolekyler. Når forsvaret fungerer, beskytter det os imod indtrængende mikroorganismer og hjælper os med at overkomme sygdom. Men hvad sker der egentlig, når vores immunsystem ikke kan kende ven fra fjende og i stedet angriber kroppen selv? I denne time kigger vi nærmere på det fænomen, som kaldes autoimmunitet, og vi vil forsøge at anvende vores teoretiske viden til at komme med bud på mulige behandlingsstrategier.

Løvens Hule – MUSEUMS EDITION

Har du, hvad der skal til for at overbevise løverne om at investere i din idé, der skal sikre dit museums videre overlevelse? Kan du komme med netop den innovative løsning, der vil løfte museets branding, rede dets dalende besøgstal og gøre museet mere attraktiv end en aften på sofaen med Netflix?

"Jeg kom, jeg så, jeg sejrede." - Er det en tekst?

Kortprosa er fantastisk! Det sætter fokus på detaljen og udfordrer vores syn på verden. Sammen vil vi se, at selv de mindste ord kan gøre en stor forskel. Gennem dette detaljefokus vil vi sætte spørgsmålstegn ved symboltung læsning og udfordre vores opfattelse af litteratur. Kan en tekst skrives dobbelt så lang og stadig fortælle det samme? Kan den komprimeres ned til få ord, uden at betydning går tabt?

 

Se en oversigt med eksempler på undervisningsemner her

Introduktion til studier og studieliv

En kort præsentation af hverdagen for en universitetsstuderende (Ca. 45 min.). Den studerende fortæller om sin egen hverdag på Aarhus Universitet og deler sine overvejelser om og vej til uddannelsesvalg. Eleverne inddrages, og deres spørgsmål er med til at sætte dagsordenen for oplægget:

Hvordan er det at studere på et universitet?

Hvordan foregår undervisningen?

Hvordan vælges fag?

Er der meget hjemmearbejde?

Hvordan fungerer læsegrupper?

Hvad med sværhedsgrad af undervisning og eksamen?

Hvordan er det sociale miljø med fester, sport og faglige foreninger?

Ved at reflektere over egen motivation og tanker om studievalg bliver eleverne bedre rustet til at håndtere kommende valgprocesser. 

 

Uddannelsescafé eller fagdating

En uddannelsescafé eller fagdating giver gymnasiets elever mulighed for at blive klogere på de enkelte uddannelser.

Til en Uddannelsescafé samles de universitetsstuderende i et fællesområde på skolen med skilte, der viser deres studie. Fagdating foregår ude i klasserne, hvor eleverne får besøg af universitetsstuderende fra forskellige studier. Ved en uddannelsescafé eller en fagdating har gymnasiets elever rig mulighed for at stille spørgsmål til de universitetsstuderende, som med glæde fortæller om deres studie og hverdag som studerende. 

En uddannelsescafé eller fagdating giver eleverne lejlighed til at blive bekendt med uddannelsesmuligheder, som de ikke før havde overvejet, og kan dermed også hjælpe eleverne med at blive klædt på til karrierelæring. Oftest deltager en studenterstudievejleder fra AU også.

Det rullende Universitet tilbyder også muligheden for en digital undervisningsdag, hvis coronasituationen ikke gør en fysisk undervisningsdag mulig. Ved digitale undervisningsdage vil uddannelsescaféen være udskiftet med fagdating.