Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisningsdagens indhold

Skemalægning

Skemaet for dagen udarbejdes i samspil mellem Det rullende Universitet og gymnasiet. Nedenfor ses et generelt eksempel på en undervisningsdags elementer.

Eksempler på undervisningsemner

Global opvarmning: Hjælp! kloden smelter  

Global opvarmning er det hotte for tiden og det er et emne, der står himmelhøjt på biologernes, mediernes og ikke mindst politikkernes dagsorden. Efter den udsædvandelige varme og tørre sommer vi havde sidste år, kan man ikke at betvivle, at kloden bliver varmere. Men hvad betyder det egentlig, og hvilke årsager og konsekvenser har disse klimaforandringer på jorden?

Fake news eller fed fakta

Aldrig før er nyheder blevet spredt så hurtigt som i dag. Hver gang vi åbner vores computer, smartphone eller tablet, bliver vi bombarderet med nyheder, historier og rygter. Men hvad er sandt og hvad er forkert? Vi skal se på hvor stor betydning synsvinkler og personlige holdninger, har for en histories udformning.  

Hjernen - få mest muligt ud af din!

Bruger vi kun 10% af vores hjernekapacitet? Kan man spise sig klogere? Hjælper hjernetræning? Hvorfor er søvn vigtigt? Og hvordan kan viden fra hjerneforskningen bruges til at optimere sin læring?  


Se en oversigt med eksempler på undervisningsemner her

Fagligt modul ved studenterunderviser

Undervisningen bygger på et selvvalgt emne inden for den studerendes faglighed, og som eksempelvis tager afsæt i et projekt som den universitetsstuderende har skrevet på bachelor-, kandidat-, eller ph.d.-niveau. Dette sikrer en bred faglig sammensætning af emner, så alle elever har mulighed for at få en spændende og faglig relevant undervisningsdag. Undervisningen vil være en blanding af både oplæg og elevaktiverende arbejde – fx gruppearbejde, diskussion, opgaveløsning mv. Emnerne afhænger af hvilke universitetsstuderende der har mulighed for at deltage den pågældende dag.

Inden undervisningsdagene på gymnasierne har de studerende deltaget i et formidlingskursus afholdt af didaktikere og gymnasielærere, hvor de har fået redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasiets niveau. 

Undervisningens tema tager udgangspunkt i de studerendes egne fag eller forskningsprojekter og omhandler emner som:"Fake news eller fed fakta?", "Magt, mandater og ministerbiler - hvad styrer partiernes adfærd?", "Global opvarmning: Hjælp, kloden smelter!",  "GUIDE: Sådan øger du chancerne for at videregive dine gener" og mange flere. Se flere eksempler på flere af de studerendes undervisningsforløb til højre på siden.

 

Introduktion til studier og studieliv

En kort præsentation af hverdagen for en universitetsstuderende (Ca. 45 min.). Den studerende fortæller om sin egen hverdag på Aarhus Universitet og deler sine overvejelser om og vej til uddannelsesvalg. Eleverne inddrages, og deres spørgsmål er med til at sætte dagsordenen for oplægget:

Hvordan er det at studere på et universitet? Hvordan foregår undervisningen? Hvordan vælges fag? Er der meget hjemmearbejde? Hvordan fungerer læsegrupper? Hvad med sværhedsgrad af undervisning og eksamen? Hvordan er det sociale miljø med fester, sport og faglige foreninger?

Ved at reflektere over egen motivation og tanker om studievalg bliver eleverne bedre rustet til at håndtere kommende valgprocesser. 

 

Uddannelsescafé

Uddannelsescaféen giver gymnasiets elever mulighed for at blive klogere på de enkelte uddannelser. De universitetsstuderende samles i et fællesområde på skolen med skilte der viser deres studie. Herefter har gymnasiets elever mulighed for at stille spørgsmål til de studerende, som med glæde beretter om deres studie og hverdag som studerende. Uddannelsescaféen giver eleverne lejlighed til at blive bekendt med uddannelsesmuligheder, som de ikke før havde overvejet, og kan dermed også hjælpe eleverne med at blive klædt på til karrierelæring. Oftest deltager en studenterstudievejleder fra AU også.

 

Mulighed for fællestime-foredrag ved forskere

Det rullende Universitet kan på undervisningsdagen forsøge at arrangere et foredrag med en forsker. Foredrag i en fællestime for alle skolens elever eller et fællesforedrag for en gruppe af klasser/hold (fx studieretninger) alt efter hvilke lokaler der er til rådighed og hvilke ønsker gymnasiet har. Fællesforedraget giver eleverne et indblik i hvordan en forelæsning foregår på et universitet. Det rullende Universitet har kontakt til en lang række forskere på Aarhus Universitet, som har erfaring med at formidle deres faglighed til gymnasieelever fra alle typer gymnasieskoler.