Aarhus Universitets segl

Planlægningssiden for Aarhus Katedralskole


Det rullende Universitet skal den 03.10.2024 undervise gymnasiets 30 klasser (STX)

Denne side giver et overblik over planlægningsforløbet samt opgaver og ansvar i forbindelse med undervisningsdagen. Siden vil løbende blive opdateret.

1: Aftalte ringetider

2: Valg af undervisere og skemalægning

Gymnasiet vælger studenterundervisere ud fra det tilsendte underviserkatalog (fem faner), der informerer om de studerendes uddannelser, faglige undervisningsemner m.m.

Fra det tilsendte underviserkatalog skal der vælges 30 studenterundervisere (fane 1).

Gymnasiet lægger herefter skemaet (fane 2), så de faglige emner fx matcher klassernes studieretninger. Underviserne skal blive i samme lokale hele dagen. Det er altså eleverne, der skifter lokale i løbet af dagen. 

Gymnasiet udfylder max antal elever i lokalerne (fane 3)

Gymnasiet udfylder klassernes studieretninger (fane 4)

Gymnasiet udfylder IT- og kontaktoplysninger (fane 5)

2.1: Hvordan vælges undervisere?

Underviserkataloget

Kataloget indeholder bl.a. en beskrivelse af studenterundervisernes emne, ønsker til remedier i undervisningslokalet, forslag til relevante fagområder etc.

Når gymnasiet har udvalgt de ønskede undervisere, sættes kryds til venstre ud for undervisererne i excel-arket og kataloget sendes retur til DrU. Er det ikke muligt at imødekomme en undervisers angivne ønsker til remedier, informeres DrU herom.

 • Blå farvemarkering:
  Enkelte studenterundervisere tilbyder to undervisningsemner, hvoraf det ene vil være markeret med blå. Det er derfor vigtigt, at gymnasiet i selve skemaet markerer, hvilket undervisningsemne der er valgt for den pågældende underviser. Gymnasiet må selvfølgelig gerne vælge et emne med en studenterunderviser til en klasse i første modul og et andet emne med samme studenterunderviser til en anden klasse i sidste modul.
 • Grøn farvemarkering:
  Her er der tale om nyansatte undervisere, der medbringer dugfriske emner

3. Færdigt skema

3.1: Det færdige skema

4: Plakater og information til personalet

Plakat og infomateriale

Allerede nu kan I downloade plakaten, der kan benyttes til jeres elektroniske infotavler, hjemmeside, Lectio el. lign. (klik på plakaten til højre)

Det rullende Universitet sørger for at afsende selvsamme plakat i A3-form, så den kan hænges op på gymnasiet.

Information til gymnasiets medarbejdere
Download her et informationsbrev til gymnasiets personale, der beskriver, hvad der skal ske på undervisningsdagen. Bemærk, at dokumentet er tænkt som en inspiration og hjælp til jer, så I kan naturligvis frit tilpasse det.

5: Sådan forberedes eleverne til undervisningsdagen

Jo bedre eleverne er forberedt, jo bedre bliver undervisningsdagen

Det er vigtigt, at I som gymnasium forbereder eleverne på dagens indhold og rammer.

Nogle gymnasier vælger at informere eleverne til en fælles morgensamling, mens andre vælger at bruge noget tid i klassen på at forberede eleverne på dagen. Ud over generel oplysning om dagens forløb må også påregnes den faglige forberedelse til dagen. 

Inden undervisningsdagen forventer vi, at eleverne har:

 • Set filmen om Det rullende Universitet
 • Forberedt sig på de faglige undervisningsmoduler
 • Orienteret sig i, hvilke uddannelser, der er repræsenteret på dagen

Al materiale til forberedelse er samlet på elevernes egen side. Find linket til siden ved at klikke på den orange bjælke herunder og sørg for at distribuere linket til eleverne forud for dagen.

6: Praktisk information til gymnasiet

Forplejning

Senest den 19.09.2024 informerer DrU gymnasiet om antallet af personer til spisning og hvis der evt. skal tages særlige hensyn til forplejningen.

 Gymnasiet sørger for forplejning hele dagen. Forplejningen dækker:

 • Ved ankomst: Morgenbrød og vand/kaffe/te.
 • Frokost: Et godt måltid, fx en varm ret med salat og brød.
 • Inden hjemrejse: kage og vand/kaffe/te.
 • Hele dagen: Frugt og vand/kaffe/te.

Fraværsregistrering

Studenterunderviserne tager fravær. Gymnasiet sørger for, at der er fraværslister klar, således, at hver studenterunderviser får begge sine fraværslister fra morgenstunden. 

Gymnasiets værtselever

Gymnasiet udvælger to elever fra hver klasse, som på undervisningsdagen fungerer som værtselever. Værtselevernes opgaver på undervisningsdagen er at:

 • mødes ved porten mellem ny bygning og gul bygning kl. 7.55 for at hente den studenterunderviser, som skal undervise værtselevens klasse i første modul. 
 • være en hjælpende hånd, hvis dette bliver nødvendigt.

I kan benytte dette forslag til et infobrev til værtseleverne om deres opgaver på undervisningsdagen: Brev til værtseleverne

Koordinator for undervisningsdagen

Sine Bækgaard Madsen

Tlf: 93 50 88 57 

Mail: sim@au.dk  

I er altid velkomne til at spørge koordinatoren til råds, hvis der er det mindste, I er i tvivl om.

Presse

Det er aftalt, at Aarhus Katedralskole tager kontakt til pressen. På undervisningsdagen vil DrU være behjælpelig med at udpege undervisning med særligt spændende motiver til pressefotos samt finde studenterundervisere, der kan indgå i et interview.

Ansvar og beredskab

Gymnasiet sørger for, at der minimum er én personalerepræsentant til tilgængelig på undervisningsdagen, som har det fulde ansvar for eleverne. Herunder også det ledelsesmæssige ansvar i tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd samt ansvaret i tilfælde af uheld, ulykker og akutte, alvorlige sygdomsanfald.

Den ansvarshavende person på Aarhus Katedralskole er: afventer