Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EDU-IT Koordinationsforum

EDU-IT Koordinationsforum (EIK) er det tværgående forum på AU, der har ansvar for koordination, videndeling og løbende prioritering af fælles udviklingsprojekter med udgangspunkt i AU’s vision for Educational IT (EDU-IT).

Formål

En smidig og hyppig koordination mellem lokale og fælles støttefunktioner skal gøre det lettere for undervisere at få lige netop den tekniske og IT-didaktiske støtte, som de har behov for. Således har EIK til formål at prioritere og koordinere fælles EDU-IT udviklingsprojekter med henblik på erfaringsudveksling og optimering af ressourcer for på den måde skabe en koordineret fremdrift i AU’s samlede EDU-IT satsning.

Ansvarsområde

EIK mødes på månedlig basis og har det konkrete ansvar for at:

 • sætte de overordnede prioriteringsrammer for drift- og videreudviklingen af AU’s LMS – Blackboard.
 • formulere væsentlighedskrav, koordinere og forventningsafstemme processerne for indkøb af fælles læringsteknologier.
 • komme med forslag til processer og kriterier for at prioritere nye udviklingsprojekter i EDU-IT regi, der modtager midler fra den fælles strategiske pulje.
 • bidrage til gensidig informations- og videndeling med fokus på best practice inden for EDU-IT området.
 • sikre, at de forskellige systemer i det pædagogiske IT-landskab er knyttet fornuftig sammen, har en tydeligt forankring i undervisningspraksis, samt at disse teknologier integrerer med de studieadministrative systemer.
 • udvikle og videreformidle en fælles terminologi på AU i forhold EDU-IT.
 • medvirke til at opstille mål og pejlemærker for EDU-IT i forlængelse af de strategiske beslutninger, Udvalget for Uddannelser træffer, og formulere projekter, der på det operationelle plan skal understøtte de taktiske mål for EDU-IT satsningen.
 • støtte Udvalget for Uddannelse i det strategiske arbejde med EDU IT satsningen med fx analyser og sagsfremstillinger, der kan kvalificere udvalgets strategiske drøftelser af EDU-IT området

Sammensætning

EIK er sammensat af medarbejdere fra de væsentligste organisatoriske interessenter for EDU-IT satsningen, der har mulighed for at prioritere fælles indsatser ved at allokere ressourcer til tværgående projekter, som kan understøtte arbejdet med at opnå de strategiske mål i EDU-IT satsningen. EIK er sammensat af:

 • Anders Hyldig, leder af EDU-IT Hub og formand for EDU-IT Koordinationsforum
 • Christian Winther Bech, EDU-IT koordinator, CUDiM
 • Dorte Sidelmann Rossen, EDU-IT teamleder, CUL
 • Liza Strandgaard, leder af det prægraduate område, CESU
 • Jens Bennedsen, centerleder, ST Learning Lab
 • Kurt Bøge, funktionschef hos AU Uddannelse - Studiesystemer
 • Steffen Longfors, chef for web hos AU IT
 • Troels Pedersen, specialkonsulent hos EDU-IT Hub