Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansøgningsprocess

Hvis du gerne vil søge EDU-IT puljemidlerne, skal du sende en udfyldt projektbeskrivelse samt et udfyldt projektbudget til dit fakultet på nedenstående adresse. De vil derefter samle ansøgningerne fra det pågældende fakultet samt koordinere og indsende én samlet ansøgning på vegne af fakultetet til behandling i bedømmelsesudvalget. 

Skabelon til projektbeskrivelse og vejledning

Her kan du finde skabelonen til udfyldelse af projektbeskrivelsen samt en vejledning til udfyldelse.

For at have det bredest mulige projektfelt, er det muligt at søge midler til projekter, der skal foregå på både ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelse samt curriculære og ekstracurriculære kursusforløb.

Deadline

Der er deadline på ansøgninger til EDU-IT puljemidlerne for 2021 d. 12. oktober 2020 kl. 12.00.

Vurderingskriterier

En væsentlig forudsætning for tildeling er, at der skal være en pædagogisk og teknologisk intervention i projektet. Det vil helt konkret sige, at der eksempelvis ændres et bærende pædagogisk element i undervisningen ved hjælp af et teknologisk greb eller en konkret digital læringsteknologi. Herudover vil bedømmelsesuvalget vurdere projekterne ud fra følgende fire parametre:

  • Outreach: Antallet af studerende, der direkte eller indirekte kan opleve en positiv effekt af projektet.
  • Impact: Den forventede positive (pædagogiske) effekt ved projektet.
  • Generaliserbarhed: I hvor høj grad projektet kan have positive spillover effekter på andre faglige miljøer.
  • Innovation: I hvor høj grad projektet er nytænkende.

Bedømmelsesudvalg og vurderingsproces

De indkomne EDU-IT projekter vil blive vurderet af et bredt repræsenteret bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af:

  • Lars Kiel Bertelsen, studieleder, Institut for Kommunikation og Kultur
  • Jacob S. Møller, institutleder, Institut for matematik
  • Dorte Sidelmann Rossen, EDU-IT teamleder på CUL
  • Jeppe Norskov Stokholm, specialkonsulent, US
  • Anders Hyldig, leder af EDU-IT Hub

Bedømmelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Troels Pedersen, pædagogisk konsulent i EDU-IT Hub.

EDU-IT Hub vil på baggrund af bedømmelsesudvalgets overvejelser udarbejde en indstilling til, hvilke EDU-IT projekter der skal tildeles midler. Denne indstilling skal efterfølgende sendes til behandling og godkendelse i Udvalg for Uddannelse den 8. december 2020.

Ansøgningsvar

Det forventes, at processen er tilendebragt i løbet af uge 1 2021, hvorefter alle projektansøgere vil få en tilbagemelding på deres ansøgning.