Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OM EDU-IT Hub

AU har en ambitiøs målsætning om at styrke kvalitet i den forskningsbaserede undervisning ved en bedre udnyttelse af de muligheder for øget læringsudbytte, som de nyeste digitale læringsteknologier åbner op for. Som led i opfyldelsen af dette mål blev EDU-IT Hub etableret i april 2018.

EDU-IT Hub er AU’s fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med de universitetspædagogiske centre om netop anvendelsen af læringsteknologi i undervisningen. EDU-IT Hub har til huse i den nyrenoverede bygning 1910, hvor der er kontorfaciliteter for EDU-IT Hub’ens medarbejdere og ikke mindst faciliteter til videoproduktion og et eksperimentelt undervisningslokale med den nyeste teknologi.

Målsætning

Vores målsætning er at skabe de bedste mulige rammer for den fælles EDU-IT satsning og ikke mindste sikre, at AU har et brugervenligt virituelt læringsmiljø, hvor forskellige læringsteknologier og læringsressourcer gnidningsfrit kan integreres. I den forbindelse lægges der særlig vægt på fleksible muligheder for at integrere og anvende 3. parts læringsteknologier og digitale værktøjer i vores nuværende Learning Management System – AU Blackboard.

Funktion og arbejdsområde

EDU-IT Hub skal dermed sikre, at AU har den bedst mulige digitale læringsinfrastruktur for den fælles educational IT satsning og samtidig styrke fundamentet for, at AU’s undervisere kan eksperimentere med deres undervisning, fx i form af redesign af kurser. Derfor har EDU-IT Hub blandt andet til opgave at:

  • sikre et stabilt, brugervenligt og fremtidssikret digitalt læringsmiljø på AU Blackboard
  • foretage analyser og undersøge behovet for nye læringsteknologier
  • udvikle, teste, indkøbe og implementere forskellige typer af læringsteknologi
  • stille medieproduktionsfaciliteter til rådighed og understøtte undervisere i redesign af kurser med henblik på blended og flipped learning
  • understøtte muligheder for eksperimenterende undervisning i det eksperimentelle undervisningslokale
  • allokere projektmidler bl.a. til redesign af undervisningen i fagmiljøerne