Aarhus University Seal

Morten Vils Sørensen

Title

Senior Consultant

Primary affiliation

Morten Vils Sørensen

Contact information

Telephone number
Email address

Job responsibilities

Budgetenheden er tovholder for styring, koordinering og rapportering af AU's samlede økonomi og ansvarlige for:

Budget- og budgetopfølgning

Rapportering og beslutningsstøtte til rektorat, universitetsledelsen, bestyrelse samt rapportering til ministerium

AU's økonomistyringsprincipper og -processer

Løbende driftsopgaver som fordeling af finanslovstilskud, interne bidrag og kostprismodellen

Diverse ad hoc-opgaver, økonomisk statistik, analyser, beregninger. 

Budgetenheden kan kontaktes på budgetenheden@au.dk