Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansøgning og tilrettelæggelse

Hvis du gerne vil søge optagelse på en uddannelse, skal du bruge et ansøgningsskema. Det relevante ansøgningsskema findes på den side, som beskriver din uddannelse. Her finder du også oplysninger om ansøgningsfrister.

Ansøgninger bliver behandlet på det fakultet, som udbyder uddannelsen. Har du spørgsmål om ansøgningsprocessen, skal du derfor kontakte efter- og videreuddannelsesadministrationen på fakultetet, som er klar til at hjælpe dig.

Tilrettelæggelse

Du kan læse mere om tilrettelæggelsen af din uddannelse på uddannelsens egen side. Hvis du har brug for personlig vejledning i forhold til tilrettelæggelsen af din uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte administrationen af efter- og videreuddannelsestilbud på det fakultet, hvor din uddannelse udbydes.

Deltidsuddannelser kan maksimalt tilrettelægges som heltidsundervisning i en periode på op til et år. Dvs. at det højst er muligt at tage 60 ECTS-point på ét år. Dette gælder alle former for deltidsuddannelser.

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse moduler eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder. Der tages forbehold for ændringer i deltagerbetalingen, indholdet i uddannelserne og afholdelsestidspunkt. Universitetet kan undlade at i gangsætte udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb, fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet har ret til i visse tilfælde at bringe indskrivning til ophør, fx hvis den studerende har opbrugt alle sine eksamensforsøg.

ECTS point

ECTS står for ”European Credit Transfer System” og er en fælleseuropæisk standard for uddannelser. ECTS-point angiver arbejdsbelastningen i et uddannelsesforløb. Du kan finde angivelse af ECTS-point på de formaliserede uddannelsesforløb på Aarhus Universitet.

60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier. Ved undervisning på deltid vil en uddannelse, som har en arbejdsbelastning på 60 ECTS-point, normalt have en varighed på mindst 2 år. Dvs. at en uddannelse tilrettelagt på deltid tager ca. dobbelt så lang tid og har ca. halvt så stor arbejdsbelastning pr. semester som en uddannelse på fuld tid.