Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ST

Science and Technology

Med en efter- og videreuddannelse fra Science and Technology er du sikret en uddannelse på højeste faglige niveau, der både styrker dine faglige kompetencer og fremtidige karrieremuligheder.

Tompladsordningen

Du har mulighed for at følge enkelte kurser på bachelor- og kandidatniveau i dagtimerne gennem tompladsordningen. Via tompladsordningen kan du sammensætte et helt tilvalg/sidefag.

Master som fleksibelt forløb

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personlig tilrettelagt forskningsbaseret videreuddannelse. Her er du som ansøger i vid udstrækning selv ansvarlig for både at sammensætte og gennemføre uddannelsen.

Kurser som indtægtsdækket virksomhed

Har du en god idé til et kursus, kan du få rådgivning om regler og økonomi. Du kan også se udbuddet af kurser som indtægtsdækket virksomhed på Science and Technology.
På Institut for Bioscience har de gode erfaringer. Læs mere om indtægtsdækket virksomhed.

Information til ansøgere

Find kontaktoplysninger på studievejledningen, og læs mere om supplerende studieaktivitet eller hvordan du afmelder dig et enkeltfag eller modul her.