Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Masterprojekt, linjen softwarekonstruktion

Det afsluttende projekt på Master i it

Kort om fagpakken

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse første gang skal du vedhæfte følgende bilag

  • Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse)
  • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, f.eks. kopi af kontrakter, lønsedler, årsopgørelse, bekræftelse fra arbejdsgiver
  • Har du været optaget på fagpakker på andre universiteter vedlægges studieudskrift over beståede enkeltfag eller fagpakker

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular eller på telefon 87150777. Telefonen er åben: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 18.000 kr.

Betalingen opkræves inden studiestart og dækker omkostninger til opstartsseminar og vejledning, 3 eksamensforsøg og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen dækker det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme vejledningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Masterbevis

Når du har bestået tre fagpakker og det afsluttende masterprojekt, udsteder Aarhus Universitet et eksamensbevis, såfremt at du gennemfører masterprojekt på Aarhus Universitet.

Har du bestået fagpakker på andre universiteter, der skal indgå i dit eksamensbevis, skal du i god tid søge om merit for denne fagpakke. Det gør du gennem https://mit.au.dk/, hvor du både oplyser den danske og engelske titel på den fagpakke, du ønsker merit for og vedhæfter en studieudskrift over den beståede fagpakke.

For at Aarhus Universitet kan udstede et eksamensbevis, skal vi vide hvilke fagpakker der skal indgå i dit eksamensbevis. Du er derfor forpligtet til at at oplyse os om dette, hvis du har bestået mere end tre fagpakker ud over masterprojekt eller hvis nogle af dine beståede fagpakker er bestået på andre universiteter end på Aarhus Universitet.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen og generelle regler og bekendtgørelser.