Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studiemiljø 2007

Aarhus Universitet har i 2007 udarbejdet en undersøgelse af det psykiske studiemiljø blandt Universitets studerende. Alle studerende på heltidsstudier ved Aarhus Universitet – dvs. ca. 30.000 – er blevet opfordret til via et elektronisk spørgeskema at besvare en række spørgsmål om trivsel, kontakt til medstuderende og undervisere, undervisningens organisering, det sociale liv på studiet, arbejdsbyrde, arbejdsindsats stress m.m. Næsten 8.500 studerende tog sig tid til at besvare spørgeskemaet, hvilket er meget tilfredsstillende.

Det er Centerleder Torben K. Jensen, Center for læring og Uddannelse, Aarhus Universitet, der har stået for studiemiljøundersøgelsen.

 

 

 

Download rapporterne i traditionel pdf-version her:

Studiemiljø 2007 Rapport 1: Aarhus Universitet - Hovedresultater og nøgletal

Studiemiljø 2007 Rapport 2: Det Naturvidenskabelige Fakultet

Studiemiljø 2007 Rapport 3: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljø 2007 Rapport 4: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljø 2007 Rapport 5: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Studiemiljø 2007 Rapport 6: Det Humanistiske Fakultet

Studiemiljø 2007 Rapport 7: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Studiemiljø 2007 Rapport 8: Det Teologiske Fakultet

Studiemiljø 2007 Rapport 9: Aarhus Universitet - Teknisk Rapport