Aarhus Universitets segl

65 AU-forskere får del i Carlsbergfondets millionuddeling

​​​​​​​Carlsbergfondet uddeler knapt 98 mio. kr. til grundforskning på Aarhus Universitet. Særligt humaniora og samfundsvidenskab bliver tilgodeset.

Denne omtale baserer sig på en pressemeddelelse fra Carlsbergfondet.
 

65 forskere ved Aarhus Universitet er blandt de 292 ansøgere, som tirsdag den 7. december modtager en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet. I år uddeler fondet i alt 456 mio. kr. til de danske forskningsmiljøer. Til Aarhus Universitet kommer 97.700.440 kr.

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, hæfter sig ved, at det har været muligt at betænke især forskning inden for humaniora og samfund.

”Vi uddeler 200 mio. kr. samlet til humaniora og samfundsvidenskab. Det er halvdelen af vores midler, som går til forskere, der ikke har så mange puljer og programmer at søge midler fra som forskere inden for naturvidenskab. Det glæder mig,” siger Flemming Besenbacher.

Alle bevillinger er givet på baggrund af en grundig faglig vurdering af de i alt 589 indkomne ansøgninger, som fondet fik ved ansøgningsfristen i oktober. Ansøgningerne udspringer af forskernes egne videnskabelige ideer og projektforslag, der breder sig fra forskning i landbrugets udvikling i 1600-tallet til klimaforandringers påvirkning af arktiske økosystemer.

Som bestyrelsesformanden formulerer det, er det i tråd med Carlsbergfondets værdier og strategi, at fondet prioriterer midler til både de yngre forskertalenter på postdoc-niveau og de mere etablerede forskere, der har brug for støtte til at konsolidere sig som selvstændige forskningsledere.

”Jeg er glad for, at vi kan kanalisere et stort millionbeløb ind i dansk forskning og på den måde bidrager til at igangsætte vigtige videnskabelige aktiviteter på initiativ af en lang række af landets mest kompetente og idérige forskere,” siger Flemming Besenbacher.

Ifølge Carlsbergfondet bliver det spirende lektorniveau tilgodeset i årets uddeling. På AU får 11 yngre, nyansatte lektorer hver et Young Researcher-stipendium. Formålet med dette virkemiddel er at fremme forskerens mulighed for at stå på egne ben ved at etablere en selvstændig forskergruppe omkring sig.

Tal på uddelingen

Carlsbergfondet modtog 589 ansøgninger til ca. 1,1 mia. kr. Mandlige ansøgere modtager 291 mio. kr. og kvindelige ansøgere 165 mio. kr. Det svarer til, at kvindelige ansøgere modtager 36 pct. af det samlede uddelte beløb. På AU får16 kvindelige forskere bevillinger.

Læs også Carlsbergfondets pressemeddelelse. 

Se modtagerne her

Navn Beløb Bevillingstype Projektitel
Lektor Ulf Andersson Vang Ørom 209.500 kr. Research Infrastructure The role of RNA modifications in liquid-liquid phase separation
Professor Torben Heick Jensen 300.930 kr. Research Infrastructure Single molecule RNA:Protein interaction dynamics
Lektor Tore Rye Andersen 764.430 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships Planetary Pynchon
Professor Søren M. Sindbæk 821.774 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships MONOGRAH PROJECT: NORTHERN EMPORIA. AN ARCHAEOLOGY OF URBAN NETWORKS
Lektor Christian Kroun Damgaard 353.942 kr. Research Infrastructure CRISPR dCas13 tools to study circular RNA-protein interactions in living human cells
Lektor Kasper Røjkjær Andersen 4.999.929 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Cryo-EM investigation of LysM receptors and calcium decoders governing plant-microbe interactions
Professor Kai Finster 100.500 kr. Research Infrastructure Application for an Andor Kymera spectrometer for studying triboelectric chemistry
Lektor Tabish Khair 799.582 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships Literature and Religious Fundamentalism
Postdoc Lanhui Wang 850.000 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships PhenoStability-Phenological Diversity of Plants Promotes the Stability of Global Forest Productivity
Lektor Troels Myrup Kristensen 188.911 kr. Research Infrastructure Gods, Heroes, and Pixels: Re-Examining the Sculptures from the Heroon of Kalydon - 2022 Season and Infrastructure
Lektor Magnus Kjærgaard 1.234.240 kr. Research Infrastructure Instrument for characterization of biomolecular phase transitions
Lektor Felicity Mae Davis 5.188.922 kr. Research Infrastructure Infrastructure for rapid multiscale imaging of thick biological samples
Professor Marit-Solveig L.S. Seidenkrantz 203.701 kr. Research Infrastructure GEMAX: a sediment corer for fully reproducible and interdisciplinary sampling and analyses
Lektor Jørn Borup 835.288 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships Who owns Buddhism? Decolonising the study of religion, and beyond
Lektor Christoffer Karoff 1.233.734 kr. Research Infrastructure A satellite for monitoring climate changes in and around Greenland
Professor Mikael K Sejr 217.900 kr. Field Trips / Research Stays at Foreign Institutions Marine productivity on the Arctic seafloor; from novel measurement to circum-Arctic estimate
Lektor Martin Vinæs Larsen 4.165.323 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships The New Politics of the Housing Market
Professor Poul Nissen 1.329.070 kr. Research Infrastructure Mass photometry for structural studies of complex biomolecular assemblies
Lektor Lina Fogt Jacobsen 487.702 kr. Research Infrastructure Danish Innovation Index
Professor Robert Fenton 153.000 kr. Research Infrastructure High throughput ultrasonic cell lysis and sample preparation system
Professor Daniel Otzen 254.752 kr. Research Infrastructure Fluorescence spectrometer for versatile biophysical analyses
Lektor Brian K. Sorrell 668.858 kr. Research Infrastructure High Resolution Automated Greenhouse Gas Analysers for Freshwater Ecosystems
Professor Mogens Christensen 980.000 kr. Research Infrastructure Detector for Electron Backscattering Diffraction
Lektor Lise Degn 4.645.569 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Exploring Research Integrity Policies and Practices in the Houses of Science - ETHOS
Lektor Mikkel Thelle 258.080 kr. Research Infrastructure Mapping the Welfare City
Ekstern Lektor Mads Skovlund Yding 850.000 kr. Carlsberg Foundation Visiting Fellowships at University of Oxford Water, technology, and the transformation of everyday life along the Turkwel River 1965-2010
Lektor Frank Grundahl 1.174.723 kr. Research Infrastructure Upgrading the SONG instruments
Professor Daniele Nosenzo 150.122 kr. Research Infrastructure How Formal Property Rights Shape Social Networks and Female Empowerment
Professor Jan Skov Pedersen 492.480 kr. Research Infrastructure Upgrade of Gallium Metal Jet X-ray Source for Small-angle X-ray Scattering
Professor Daniel Finke 840.162 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships Debating World Politics: The Liberal Turn in the United Nations and its Limits.
Lektor Janne Karina Flora 4.684.428 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Hunting Life: Explorations of Biosociality in Greenland
Lektor Peter Lindberg Nejsum 65.477 kr. Research Infrastructure Rapid evaluation of transfection efficiency using ZOE fluorescent cell imager
Postdoc Peter Klemmed Bjørk 820.000 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships Structure of full-length FLS2 and BAK1 dimer complex by cryogenic electron microscopy
Professor Martyn Tranter 691.295 kr. Research Infrastructure Next generation biogeochemical ice sheet field laboratory equipment: in-situ, near-real time assessment of microbial growth on the surface of the Greenland Ice Sheet.
Professor Jacob Giehm Mikkelsen 5.776.310 kr. Research Infrastructure Fluorescence activated cell sorting in genome-scale CRISPR screening for dissection of biological pathways and intracellular signaling circuits
Professor Marianne Pade 842.942 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships The origins of the Modern Humanities
Lektor Tom Brughmans 4.985.304 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships The Past Social Networks Project. The first open online repository for network data of ancient social relationships
Ph.d. Ann-Katrine Schmidt Nielsen 700.000 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships Stories of War and Refuge. Imagining Futures in Afghan Exile Art
Lektor Jacob P.B. Mortensen 4.920.606 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Computing Antiquity: Computational Research in Ancient Text Corpora
Postdoc Kristian Knakkergaard Nielsen 850.000 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships Dynamics of Doped Quantum Magnets. Quantum simulation experiments gives new insights into the physics of doped quantum magnets, linked to high-temperature superconductivity. We plan to incorporate these into new powerful theoretical methodologies.
Lektor Antoinette Fage-Butler 730.664 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships Risk and responsibility in an age of global threat
Professor Jonas Teilmann 247.920 kr. Field Trips / Research Stays at Foreign Institutions Estimating the prey consumption of the largest predator of the Arctic in a changing environment
Lektor Christian Vium 695.223 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships DEPARTED: A longitudinal study on irregular migration from Sub-Saharan Africa to Europe.
Lektor Chris Mathys 4.941.155 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Mechanisms of Madness: Computationally De-constructing Delusions
Professor Jeremy Morris 865.337 kr. Carlsberg Foundation Monograph Fellowships Everyday Political Economy in Russia:  from Capitalist Realism to a Micropolitics of Desire
Lektor Vladimir Matchkov 1.772.000 kr. Research Infrastructure Ultrasound for phenotyping core facility: cardiovascular characterization
Lektor Daniel Bischof 4.426.844 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Democratic Norms: what they are and how they matter
Professor Ditlev Egeskov Brodersen 234.910 kr. Research Infrastructure Understanding the molecular basis of bacterial survival
Lektor Vinnie Nørskov 489.600 kr. Research Infrastructure Digital 3D reconstructions of Apulian red-figure vases
Professor Anja-Verena Mudring 1.653.934 kr. Research Infrastructure Pushing the Green Transition: Research grade spectrofluorometer for enabling the next generation of energy efficient, environmentally benign lighting
Lektor Kristine Kabel 3.578.243 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Compulsory writing education. A study on the relation between young people s writing competencies and metalinguistic knowledge in the context of first language education.
Lektor Per Mouritsen 375.400 kr. Research Infrastructure Integration Trajectories of Immigrant Descendants in the Educational System: A longitudinal study of transition from public schools and Muslim free schools to upper secondary education
Lektor Amjad Naveed 143.840 kr. Field Trips / Research Stays at Foreign Institutions Investigating the impact of global shocks on SMEs resilience: A comparison between small and big economy
Ph.d. Niels Wilde Langballe 700.000 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships Horcruxology: Distributed Identities and Post-mortem life. The project develops a framework for understanding the post-mortem life of relational- rather than numerical identities especially in the context of climate change.
Lektor Katrine Frøkjær Baunvig 337.514 kr. Research Infrastructure Computing Community Singing. Establishing Højskolebladet 1876-2020 as a digital corpus
Professor Kurt Vesterager Gothelf 1.266.113 kr. Research Infrastructure Mass spectrometer for analysis of protein and oligonucleotide conjugates
Professor Rune Hartmann 153.767 kr. Research Infrastructure Does ubiquitination of cGLR2 play a key role in establishing an antiviral response in Drosophila melanogaster?
Lektor Markus M Rinschen 4.708.699 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships Metabolic modulation of podocyte mechanotransduction
Lektor Henrik Lauridsen 4.975.798 kr. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships From archives to answers - quantitative digitization of natural history collections
Professor Kai Finster 386.000 kr. Research Infrastructure Studying the response of microbial aerosols under changing in-situ-like atmospheric conditions using an advanced environmental chamber.
Ingeniørdocent Claus Melvad 132.735 kr. Research Infrastructure An experimental setup to study microbially-produced ice nucleating proteins
Professor Merete Bilde 3.571.604 kr. Research Infrastructure What is in the air?
Ph.d.-stipendiat Anne Maj van der Velden 850.000 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships Dynamic modes of mind: a novel approach to understanding the neural dynamics of mindfulness, rumination and psychological flexibility
Postdoc Mette Galsgaard Malle 1.095.654 kr. The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships A DNA-based mechanical loop for molecular geometric footprint magnification allows ultra-sensitive detection
Adjunkt Peter Ebert Andersen 278.000 kr. Research Infrastructure A system for molecular characterization of intragenomic conflicts
97.700.440 kr.