Aarhus Universitets segl

Birgitte Nauntofte bliver bestyrelsesformand på Aarhus Universitet

Birgitte Nauntofte er udpeget som kommende bestyrelsesformand på Aarhus Universitet pr. 1. december 2022. Hun overtager posten efter Connie Hedegaard, hvis bestyrelsesperiode på universitetet udløber efter otte år.

Birgitte Nauntofte
Birgitte Nauntofte er ny formand for Aarhus Universitets bestyrelse fra 1. december. Hun afløser Connie Hedegaard, som har bestridt posten siden 2017. Foto: Novo Nordisk Fonden

Birgitte Nauntofte har haft skarpt fokus på uddannelse, forskning og innovation i hele sin karriere, og hun kommer med en dyb indsigt i universitetsverdenen - set indefra såvel som udefra. Hun har været ansat 27 år på Københavns Universitet, bl.a. som professor og prodekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Igennem 12 år var Birgitte Nauntofte direktør for Novo Nordisk Fonden, som med hende i spidsen gennemgik en bemærkelsesværdig udvikling fra at være en mellemstor dansk erhvervsdrivende fond med årlige samfundsnyttige uddelinger i millionklassen til at komme i den internationale ligas top-3 med uddelinger på flere milliarder årligt til især videnskabelige formål.   

”Birgitte Nauntofte har en dyb indsigt i alle aspekter af universitetets kerneopgaver og dets relationerne til det omkringliggende samfund.” Det understreger regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen, som har stået i spidsen for det udpegningsorgan, der har valgt Birgitte Nauntofte som den kommende bestyrelsesformand for Aarhus Universitet. Pernille Blach Hansen uddyber:

”Inden for den danske universitetssektor har Birgitte Nauntofte en helt unik og yderst relevant profil i forhold til at påtage sig en rolle som bestyrelsesformand. Og ikke mindst i kraft af den udvikling, der er i gang på Aarhus Universitet med et forøget fokus på innovation og samarbejde med det omgivende samfund. Ud over at have stået i spidsen for den største private fond i Danmark, har hun siddet med i forskningsråd og bidraget som ekspert og inspirator inden for uddannelse, forskning og innovation i både ind- og udland.”

Birgitte Nauntofte overtager formandsposten efter Connie Hedegaard pr. 1. december.

“Det bliver et privilegium for mig at efterfølge Connie Hedegaard som bestyrelsesformand,” siger Birgitte Nauntofte, der træder ind i rollen med et solidt forhåndskendskab til Aarhus Universitet qua sit mangeårige virke i universitetssektoren.

“Aarhus Universitet er stærkt, veldrevet og nyder stor anerkendelse internationalt. Det leverer uddannelse og bedriver forskning af høj kvalitet, og så er det et universitet, hvor formidling og i stigende grad innovation er styrkepositioner. Jeg vurderer, at potentialet til at udbygge positionerne yderligere er til stede med udgangspunkt i de mange engagerede og dygtige ansatte og studerende. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med bestyrelsen og med rektor og ledelsesteamet på Aarhus Universitet og ser med stolthed frem til at facilitere universitetets udvikling til gavn for Danmark og for det internationale vidensamfund,” siger Birgitte Nauntofte og tilføjer:

”Et vigtigt fokus for vores samarbejde vil være at indfri universitetets nuværende 2025-strategi og sætte retning igennem forberedelse af den nye 2030-strategi, som skal styrke universitetet yderligere.”

Birgitte Nauntofte er udpeget til bestyrelsen og formandsposten for fire år. Det er muligt at sidde i en universitetsbestyrelse i op til otte år, hvilket Connie Hedegaard har gjort og derfor udtræder af bestyrelsen per 1. december.

Processen med at udpege bestyrelsesformand på danske universiteter foretages af et indstillings- og udpegningsorgan, der er uden deltagelse af rektor og den øvrige universitetsledelse, og udpegning af bestyrelsesformand godkendes endeligt af uddannelses- og forskningsministeren. Ledelsen på Aarhus Universitet har modtaget beskeden om organets valg af Birgitte Nauntofte som kommende formand efter Connie Hedegaard meget positivt.

”Med Connie Hedegaard har vi haft en særdeles kompetent og ambitiøs formand for universitetet, og det får vi også med Birgitte Nauntofte. Birgitte Nauntofte har et indgående kendskab til hele universitetssektoren, til fondsverdenen og det politiske system.  Jeg er sikker på, at vi vil blive både inspireret og udfordret på den helt rigtige måde. Jeg glæder mig meget og ser frem til samarbejdet,” siger Brian Bech Nielsen.

Fakta:

Udpegning af ny bestyrelsesformand sker i et udpegningsorgan med medlemmer, som repræsenterer dels det danske samfund, dels universitetet. Regionsdirektør Pernille Blach Hansen er formand for udpegningsorganet.

Det er uddannelses- og forskningsministeren, som endeligt godkender udpegningen.

Udpegningsorganet vælger en kandidat ud fra de kandidater, som indstillingsorganet har valgt ud på baggrund af et åbent opslag. Indstillingsorganet har ligeledes repræsentanter fra det danske samfund samt fra universitetet. Tidligere CEO hos Novozymes Steen Riisgaard var formand for indstillingsorganet.

Processen for udpegning af eksterne medlemmer til universiteternes bestyrelse er fastlagt i universitetsloven.

Kontakt:

Presse- og kommunikationschef Sys Christina Vestergaard
23 67 00 12
scv@au.dk