Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 

Stærke fagligheder
skaber viden til gavn
for samfundet

Aarhus Universitet står stærkt på kvalitet og fortsat stræben efter forskningsmæssige gennembrud, som er med til at løse komplekse udfordringer - lokalt, nationalt og globalt.

Forskningen går i stigende grad på tværs af landegrænser, sektorer og traditionelle fagdiscipliner. Det er med til at sikre, at de forskningsmæssige gennembrud kan nå nye højder.

FORSKNINGSFACILITETER

  • Se flere forskningsfaciliteter

FORSKNINGSFORMIDLING

Gratis sprogkurser til AU-studerende i efteråret 2022

Aarhus Universitet udbyder til efteråret gratis sprogkurser i tysk og fransk, hvor du som studerende kan styrke dine sprogkompetencer til et praktikophold i udlandet eller et arbejdsliv med fremmedsprog.

Er du studerende på AU, og kunne du tænke dig at komme i praktik i udlandet eller bruge et fremmedsprog i dit fremtidige arbejdsliv?

Til efteråret 2022 udbyder Aarhus Universitet gratis sprogkurser i tysk og fransk, hvor du får mulighed for at styrke dine sprogkompetencer.

Kurserne er for alle AU-studerende og omfatter én ugentlig undervisningsgang i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 18.00 i ti uger samt en weekendworkshop.

Med sprogkurserne får du mulighed for at udvide dit tyske eller franske ordforråd, blive mere fortrolig med mundtlige og skriftlige samtaler og skarp på kulturforskelle mellem Danmark og Tyskland eller Frankrig.

Kurserne er ikke ECTS-givende, men du modtager et kursusbevis fra AU, når du har gennemført kurset, og får samtidig tilbudt et internationalt anerkendt sprogcertifikat.

Der er et begrænset antal pladser til kurserne. Nærmere information og link til tilmelding kan findes her: studerende.au.dk/sprogkurser.

Tilmeldingsfristen er 12. august 2022.

Ansvarlig
forskningspraksis og forskningsfrihed

Universitetets politik for ansvarlig forskningspraksis understøtter kvalitet og troværdighed i det videnskabelige arbejde.

Aarhus Universitet har fastlagt procedurer, som blandt andet sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for fortrolig rådgivning, hvis de oplever tvivl om ansvarlig forskningspraksis.

Ingeniørvidenskab skaber løsninger på globale udfordringer

Forskning i ingeniørvidenskab bidrager til nye, bæredygtige løsninger på nogle af verdens største globale udfordringer inden for bl.a. sundhed, fødevarer, miljø, energi, computerteknologi, mekanik, materialer og byggeri.