Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alle live-speedforedrag varer maksimum 30 minutter inkl. spørgetid. Zoom-link til foredragene står ud for hvert enkelt.
Dit kamera og din mikrofon vil være slået fra under foredraget, men du har mulighed for at stille spørgsmål til forskerne ved hjælp af ’chat-funktionen’ i Zoom.


Kl. 14.00: Er der noget galt med folkekirkens dåbsritual?

I 1912 blev folkekirkens dåbsritual ændret, men i det 20. og 21. århundrede blev ændringerne kritiseret af forskellige teologer – blot ikke for det samme. I det 20. århundrede savnede man et stærkere udtryk for, at mennesket er i nød, og havde brug for dåben. I det 21. århundrede vil man tværtimod gerne sige, at mennesket allerede har fået alt af Gud forud for dåben. Hvem har ret, og hvad er op og ned?

Oplægsholder: Nils Arne Pedersen, lektor ved Institut for Kultur og Samfund
Forskningsområde: Teologi/kirkehistorie

  

Kl. 14.00: Putins Rusland, herunder Rusland og klimaforandringerne

Rusland ligger tæt på Danmark og påvirker vores sikkerhedspolitik. Samtidig er Putins Rusland et mangfoldigt land med fire parvise kendetegn nedarvet fra den tsaristiske og sovjetiske nære fortid. Foredraget starter med at illustrere den mentale, politiske, økonomiske og udenrigspolitiske virkelighed i Rusland og afslutter med at belyse Ruslands klimakrise.

Oplægsholder: Mette Skak, lektor ved Institut for Statskundskab
Forskningsområde: Rusland/international politik

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 14.00: Fra H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse til moderne magneter

Magneter findes overalt! Det var magneten i kompasset, som ledte Columbus til Amerika og førte H.C. Ørsted på sporet af elektromagnetismen. Også i dag er magneter afgørende for vores samfund – det er magneter i vindmøllen og kulkraftværker, der omdanner bevægelse til strømme i stikkontakten. Magneter er hjertet i højttalere, og uden magneter ville vi ikke kunne gemme store data mængder i vores computere. I fremtiden er det sandsynligt, at magneter bliver nøglen til at gemme strøm ved hjælp af magnetiske, svævende svinghjul. Foredraget gør dig klogere på magneter og viser, hvordan vi kan lave bedre magneter. Du kan også se demonstrationsforsøg, der illustrerer magneters mange anvendelser. Skulle du have lyst til at se/lege med magneter, kan du finde nogle simple forsøg her 

Oplægsholder: Mogens Christensen, lektor ved Institut for Kemi
Forskningsområde: Materialekemi

  

Kl. 14.00: Matematisk optimering: Anything you can do, I can do better

I dette foredrag vil vi se på, hvordan matematiske modeller og særligt matematisk optimering kan bruges til at træffe de bedst mulige beslutninger til endog meget komplekse problemstillinger. Vi vil se anvendelser af matematisk optimering på problemstillinger, som det utrænede øje ikke umiddelbart vil genkende som et optimeringsproblem.

Oplægsholder: Sune Lauth Gadegaard , lektor ved Institut for Økonomi
Forskningsområde: 
Operationsanalyse og matematisk optimering

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 14.00: Archaeology to the rescue! What can we learn from the past?

Dusty file cabinets, mysterious artefacts stashed in museums' cellars, whips and snakes in a jungle, pyramids and Vikings. Archaeology is the coolest discipline of science! The past is like uncharted territory where with each new discovery, we are piecing together the stories of our distant ancestors. These stories are relevant to the world around us. They show how human groups dealt with challenges. Climate change, social unrest, economic crises, pandemics – we've been there before so we can learn a lot from our ancestors' strategies and their successes and failures.

Speaker: Iza Romanowska, Postdoc, Aarhus Institute of Advanced Studies
Research field: 
Archaeology
NB: In English

  

Kl. 14.00: How not to lose millions – securing blockchains

Blockchains are the underlying technology for crypto-currencies, but they also have many other uses. A lot of value is stored on blockchains. Due to their distributed nature, billions of kroner have been lost due to small programming errors. In this lecture we will see how computer supported logic can help detect and prevent these accidents. A video with a popular description of blockchain technology can be found here 

Speaker: Bas Spitters, Associate Professor, Department of Computer Science
Research field: 
Computer Science
NB: In English

SEE TEASER VIDEO

See PowerPoint presentation

  

Kl. 14.30: Højfrekvente bøjemålinger øger forståelsen af fjordenes dynamik

Højfrekvente målinger giver nyt indblik i fjordenes tidslige og rumlige variationer i vandkvalitet og biologiske processer. Erfaringer fra Roskilde Fjord vidner om en stor naturlig variation langs dybde- og eutrofieringsgradienter. Hvis vi implementerer bøjemålinger i danske farvande, vil det øge vores forståelse af fjordenes miljøtilstand og funktion og dermed bidrage til en bedre forvaltning.

Oplægsholder: Peter A.U. Stæhr, professor ved Institut for Bioscience
Forskningsområde: Marin økologi

SE TEASERVIDEO HER

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 14.30: Power-to-hvaffornoget?

Du har måske hørt Power-to-X dukke op oftere og oftere og tænker måske, at det lyder som noget fra superheltenes verden. Men hvorfor er det egentlig interessant, hvordan fungerer det, og hvad er det, der foregår i Aarhus Universitets svar på Batcave? Klik ind og bliv klogere på en af de hotteste termer i den grønne omstilling lige nu.

Oplægsholder: Thomas Lundgaard, specialkonsulent ved Institut for Bio- og Kemiteknologi
Forskningsområde: Power to X

  

Kl. 14.30: Hvad blev der af lærerens personlighed?

Mange husker sikkert en særlig lærer fra skoletiden med en helt særlig aura over sig. Dette særlige er ofte knyttet til begrebet personlighed. Op gennem 1900-tallet ledte forskningen efter de særlige personlighedstræk ved den gode lærer, men led et knæk omkring 70'erne, hvor personlighed gled ud igen. Foredraget handler om, hvorfor vi i dag ikke tillægger lærerens personlighed så stor betydning, men at den ikke er uvæsentlig i forståelsen af professionen. På et overordnet plan introduceres til det hjørne af psykologien, som kaldes trækteori, der bl.a. dækker fem-faktormodellen også kendt som ’Big Five’.

Oplægsholder: Rune Müller Kristensen, adjunkt ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Forskningsområde: Uddannelse

  

Kl. 14.30: Danmarkshistorien skrives om: Skrydstrup- og Egtvedpigen var nok ikke kosmopolitter

De to ikoniske bronzealderpiger kom ikke rejsende langvejs fra, og det gjorde de fleste af vikingerne begravet ved Trelleborg heller ikke. Alligevel er disse individers historier interessante, især Egtvedpigens. Hun levede nok en del af året i Vejle Ådal og en del af året på hedesletten omkring Egtved. Men hvorfor troede forskerne egentlig, at så mange fortidsmennesker var indvandrere?

Oplægsholdere: Akademisk medarbejder Rasmus Andreasen og lektor emeritus Erik Thomsen, Institut for Geoscience
Forskningsområde: Geologi og arkæologi

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 14.30: What can we learn from Google searches?

We have all used Google to search for stuff we need or find interesting. What few people know is that these searches can be used to predict important things about the future. In my research I show that data from Google can be used to predict important indicators about the economy, such as the unemployment rate and house prices.

Speaker: Erik Christian Montes Schütte, Assistant Professor, Department of Economics and Business Economics
Research field: 
Economics and finance
NB: In English

  

Kl. 14.30: Risk-Informed Digital Twin for sustainable and resilient urban communities

This talk will discuss the 'Risk-Informed Digital Twin' (RDT), a novel multiscale multidimensional opensource computational platform for sustainability and resilience of the urban communities. The Digital Twin (DT) is a virtual replica of urban, environmental energy and human systems created and maintained in order to answer questions about its physical part, the Physical Twin (PT). Different from the current Digital Twin technologies, in the RDT a comprehensive consideration of the uncertainties is included.

Speaker: Umberto Alibrandi, Associate Professor, Department of Civil and Architectural Engineering
Research field:
Risk analysis, machine learning, digital twin for the built environment
NB: In English

  

Kl. 15.00: Grundtvig som sproghistorisk pioner, Bjovulf og skjoldungerne

Grundtvigs angelsaksiske engagement er ikke videre kendt uden for snævre kredse og belyser en side af ham, som nok vil overraske nogle. På grundtvigsværker.dk ligger både Grundtvigs oversættelse af Bjovulfdigtet fra 1820, der havde 200-års-jubilæum sidste år, og hans tekstkritiske udgave fra 1861. Se, hør, og bliv klogere på Grundtvig.

Oplægsholder: Vibeke A. Pedersen, editionsfilolog ved Institut for Kultur og Samfund
Forskningsområde: 
Dansk litteratur og historie

  

Kl. 15.00: Besøg det koldeste sted i universet

Kom med på en virtuel rundvisning i laboratorierne og oplev, hvordan kvantemekanikken gemmer sig for os i de mindste strukturer af stof og derfor er vanskelig at observere. Når et atom nedkøles til ekstremt lave temperaturer, tæt på det absolutte nulpunkt, kan vi se kvantemekanikken i aktion og teste, hvor godt vi forstår den.

Oplægsholder: Jan Arlt, lektor ved Institut for Fysik og Astronomi
Forskningsområde: 
Fysik

  

Kl. 15.00: Den femte tilstandsform: Bose-Einstein-kondensatet

I folkeskolen lærer vi om de tre grundlæggende tilstandsformer i naturen: gas, væske og fast form. Nogle har måske endda hørt om den fjerde tilstandsform, plasmaet. I dette foredrag tages I med ind i kvantemekanikkens forunderlige verden. Den fortæller os, at der findes en langt mere eksotisk tilstandsform: Bose-Einstein-kondensatet. Tag med ud på en ekstraordinær rejse, hvor atomer fanges og køles af lasere, og hør om, hvordan dette får millioner af atomer til at opføre sig som én samlet bølge.

Oplægsholder: Kristian Knakkergaard Nielsen, ph.d.-studerende ved Institut for Fysik og Astronomi
Forskningsområde: Teoretisk f
ysik

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 15.00: Wall Street vs. Reddit: Hvordan private investorer fangede hedgefonde i deres positioner i GameStop-aktien

Foredraget vil tage udgangspunkt i forløbet omkring GameStop-aktien i starten af året. Hør, hvordan manglende likviditet spillede en afgørende rolle i hele forløbet. Til slut perspektiveres til mere fundamentale problematikker, når store finansielle spillere afdækker finansiel risiko.

Oplægsholder: Thomas Kokholm, lektor ved Institut for Økonomi
Forskningsområde: Finansiering

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 15.00: Do interest-only mortgages ('afdragsfrie lån') help young households on the housing market?

Interest-only mortgages (afdragsfrie lån) were introduced in 2003 in Denmark with the stated purpose of helping young people and first-time buyers enter the housing market. This lecture argues that these new mortgages did not help young households enter the housing market, but instead lead to rising house prices. While interest-only mortgages are valuable products, the lessons from 2003 show that other solutions are necessary to help young households enter the housing market.

Speaker: Claes Bäckman , Assistant Professor, Department of Economics and Business Economics
Research field: 
Housing markets
NB: In English

  

Kl. 15.00: Life with a bioreactor: the fermenting microbes within us

We know that microbes ferment food and daily consume fermented cheese, yoghurt, beer, vegetables, meat and fish. At the same time, our gastrointestinal tract is similar to a bioreactor filled with billions of highly active gut microbes, which also ferment. What is fermentation, what happens inside our gut, what are the problems if the fermentation in our gut fails, and how do food microbes react if they encounter their colleagues from the intestine? These questions will be answered in this lecture.

Speaker: Clarissa Schwab, Associate Professor, Department of Biological and Chemical Engineering
Research field: 
Food and gut biotechnology
NB: In English

  

Kl. 15.30: Den Pandemiske By

Hvordan har borgerne oplevet byens rum gennem COVID-19? Hvordan har reaktionerne været – og ændret sig med krisens udvikling? Hvad betyder COVID-19 for vores opfattelse af byens fremtid? Hør om en stor undersøgelse af disse spørgsmål, der blev igangsat fra epidemiens første dag i Danmark. Foredraget vil behandle de ting, vi i første omgang kan se ud af materialet, der består af medieomtale, myndighedskilder og interviews.

Oplægsholder: Mikkel Thelle, lektor ved Institut for Kultur og Samfund
Forskningsområde: Byhistorie

  

Kl. 15.30: Kan musik lindre søvnbesvær?

Mange mennesker lytter til musik, når de har svært ved at sove. Men kan musik rent faktisk forbedre vores søvnkvalitet, og hvilken musik skal man vælge? Gennem en række forskningsprojekter har vi undersøgt effekten af musik som sovemedicin og fundet frem til, hvilken musik mennesker typisk lytter til, når de skal sove.

Oplægsholder: Kira Vibe Jespersen, postdoc ved Institut for Klinisk Medicin
Forskningsområde: Music neuroscience

  

Kl. 15.30: Fra H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse til moderne magneter

Magneter findes overalt! Det var magneten i kompasset, som ledte Columbus til Amerika og førte H.C. Ørsted på sporet af elektromagnetismen. Også i dag er magneter afgørende for vores samfund – det er magneter i vindmøllen og kulkraftværker, der omdanner bevægelse til strømme i stikkontakten. Magneter er hjertet i højttalere, og uden magneter ville vi ikke kunne gemme store data mængder i vores computere. I fremtiden er det sandsynligt, at magneter bliver nøglen til at gemme strøm ved hjælp af magnetiske, svævende svinghjul. Foredraget gør dig klogere på magneter og viser, hvordan vi kan lave bedre magneter. Du kan også se demonstrationsforsøg, der illustrerer magneters mange anvendelser. Skulle du have lyst til at se/lege med magneter, kan du finde nogle simple forsøg her 

Oplægsholder: Mogens Christensen, lektor ved Institut for Kemi
Forskningsområde: Materialekemi

  

Kl. 15.30: Matematisk optimering: Anything you can do, I can do better

I dette foredrag vil vi se på, hvordan matematiske modeller og særligt matematisk optimering kan bruges til at træffe de bedst mulige beslutninger til endog meget komplekse problemstillinger. Vi vil se anvendelser af matematisk optimering på problemstillinger, som det utrænede øje ikke umiddelbart vil genkende som et optimeringsproblem.

Oplægsholder: Sune Lauth Gadegaard , lektor ved Institut for Økonomi
Forskningsområde: 
Operationsanalyse og matematisk optimering

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 15.30: Danske drab

Vi hører hele tiden om drab i medierne, og mange lytter til podcasts om drab. Men hvad er fup, og hvad er fakta? Kom og hør mere om drab set fra et retsmedicinsk perspektiv, baseret på en nylig ph.d.-afhandling om drab i Danmark 1992-2016.

Oplægsholder: Asser Hedegård Thomsen, speciallæge ved Institut for Retsmedicin
Forskningsområde: 
Retsmedicin

  

Kl. 15.30: Do cognitive mechanisms underpin supernatural explanations of unpredictable, negative life events?

Supernatural explanations of negative life events, such as misfortune, illness and natural catastrophes, occur in all cultures around the world. Research has shown that this is not due to a gap of knowledge since most people are aware of at least some of the natural mechanistical causal factors underpinning such events. In addition, non-believers also seem to perceive these sort of events as 'meant to be'. Hence, this research explores a double-sided hypothesis that supernatural explanations (1) may fill a fundamental cognitive need for prediction to which these sorts of events represent a threat, and (2) may arise from a human tendency to understand causality in terms of morality. Results from our studies mainly show evidence that the perception of wrongdoing triggers supernatural causal attributions of these events in terms of punishment (i.e. God’s punishment) or automatic retribution (i.e. Karma). We make several psychological and evolutionary propositions on why that might be the case.

Speaker: Mathilde Hernu, PhD student, School of Culture and Society
Research field: 
Religion, cognition and culture
NB: In English

  

Kl. 15.30: Alternative feelings for Germany

The 'Alternative für Deutschland' (AfD) is the first far-right nationalist party to be successful in Germany after the end of Second World War. This speed lecture will introduce a new way of understanding the rise of the AfD in Germany´s exceptional historical context and explain why it is crucial to analyse how the AfD mobilises a variety of feelings to challenge modern Germany’s politico-cultural order.

Speaker: Sophie Schmalenberger, PhD student, School of Culture and Society
Research field: 
Far-right politics in Europe
NB: In English

SEE TEASER VIDEO