Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alle live-speedforedrag varer maksimum 30 minutter inkl. spørgetid. Zoom-link til foredragene står ud for hvert enkelt.
Dit kamera og din mikrofon vil være slået fra under foredraget, men du har mulighed for at stille spørgsmål til forskerne ved hjælp af ’chat-funktionen’ i Zoom.  


Kl. 16.00: Grundtvig som sproghistorisk pioner, Bjovulf og skjoldungerne

Grundtvigs angelsaksiske engagement er ikke videre kendt uden for snævre kredse og belyser en side af ham, som nok vil overraske nogle. På grundtvigsværker.dk ligger både Grundtvigs oversættelse af Bjovulfdigtet fra 1820, der havde 200-års-jubilæum sidste år, og hans tekstkritiske udgave fra 1861. Se, hør, og bliv klogere på Grundtvig.

Oplægsholder: Vibeke A. Pedersen, editionsfilolog ved Institut for Kultur og Samfund
Forskningsområde: 
Dansk litteratur og historie

  

Kl. 16.00: Højfrekvente bøjemålinger øger forståelsen af fjordenes dynamik

Højfrekvente målinger giver nyt indblik i fjordenes tidslige og rumlige variationer i vandkvalitet og biologiske processer. Erfaringer fra Roskilde Fjord vidner om en stor naturlig variation langs dybde- og eutrofieringsgradienter. Hvis vi implementerer bøjemålinger i danske farvande, vil det øge vores forståelse af fjordenes miljøtilstand og funktion og dermed bidrage til en bedre forvaltning.

Oplægsholder: Peter A.U. Stæhr, professor ved Institut for Bioscience
Forskningsområde: Marin økologi

SE TEASERVIDEO HER

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 16.00: Billedskyer og usynlige lag: Digitale eksperimenter med kunstværker

Hvad sker der med vores oplevelse af kunsten, når man med digitale redskaber kan opleve titusindvis af værker på én gang eller zoome tættere på overflader og maleriers lag, end man kan se med egne øjne på museet? Hvad sker der, når computeren analyserer kunsten? Foredraget introducerer til forskningsprojektet 'Digital kunsthistorie' og viser eksempler på digitale eksperimenter med kunstværker. Projektet foregår i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og SMK - Statens Museum for Kunst.

Oplægsholder: Lisbet Tarp, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur
Forskningsområde:
Digital kunsthistorie

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 16.00: Hvad blev der af lærerens personlighed?

Mange husker sikkert en særlig lærer fra skoletiden med en helt særlig aura over sig. Dette særlige er ofte knyttet til begrebet personlighed. Op gennem 1900-tallet ledte forskningen efter de særlige personlighedstræk ved den gode lærer, men led et knæk omkring 70'erne, hvor personlighed gled ud igen. Foredraget handler om, hvorfor vi i dag ikke tillægger lærerens personlighed så stor betydning, men at den ikke er uvæsentlig i forståelsen af professionen. På et overordnet plan introduceres til det hjørne af psykologien, som kaldes trækteori, der bl.a. dækker fem-faktormodellen også kendt som ’Big Five’.

Oplægsholder: Rune Müller Kristensen, adjunkt ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Forskningsområde: Uddannelse

  

Kl. 16.00: Trivsel og mental sundhed blandt skoleelever under corona-skolenedlukningerne 2020/21

Dette foredrag fokuserer på de ældste skoleelever, der har haft det særligt svært under corona-skolenedlukningerne, samt på forældrenes udtrykte rolleforventninger og pres i forhold til at balancere ude-/hjemmearbejde med skolenedlukning. Vi er en gruppe forskere fra DPU, AU og SDU, som siden april 2020 i flere omgange har undersøgt coronanedlukningerne i elev-, forældre-, skole- (og børnehave-) perspektiv. Datagrundlaget er flere tusinde spørgeskemasvar, interviews og feltobservationer under genåbningerne.

Oplægsholder: Karen Wistoft, professor MSO ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Forskningsområde:
 Sundheds- og smagsdidaktik

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 16.00: A roller coaster ride into the future: how to read the ancient Sibylline Oracles

The Sibylline Oracles are Greek verse prophecies about the course of world history, composed and edited over several centuries before being taken up by early Christian writers. This talk tests three ways of understanding this intriguing collection and suggests how literary scholars can use it today.

Speaker: Helen Van Noorden, AIAS-COFUND Fellow, Aarhus Institute of Advanced Studies
Research field: 
Classics and theology
NB: In English

  

Kl. 16.00: Risk-Informed Digital Twin for sustainable and resilient urban communities

This talk will discuss the 'Risk-Informed Digital Twin' (RDT), a novel multiscale multidimensional opensource computational platform for sustainability and resilience of the urban communities. The Digital Twin (DT) is a virtual replica of urban, environmental energy and human systems created and maintained in order to answer questions about its physical part, the Physical Twin (PT). Different from the current Digital Twin technologies, in the RDT a comprehensive consideration of the uncertainties is included.

Speaker: Umberto Alibrandi, Associate Professor, Department of Civil and Architectural Engineering
Research field:
Risk analysis, machine learning, digital twin for the built environment
NB: In English

  

Kl. 16.30: Byggeriets produktivitet: problemer, årsager og løsninger

Hvorfor er byggerier langsomme og dyre? Det spørgsmål har du måske stillet dig selv, når du hører om store byggeprojekter, der bliver forsinket og er langt dyrere end forventet. Vi giver her et indblik i problemer, årsager og løsninger i forbindelse med den produktion, der foregår på byggepladserne. Det er nemlig ikke håndværkerne, der er dovne eller langsomme, og det er heller ikke deres udstyr, der er gammelt og uproduktivt. Vi vil vise, hvordan produktiviteten kan øges med 50 % ved at forstå byggeriet som en produktion og planlægge på en måde, der tilgodeser det kaos og den kompleksitet, som findes på en byggeplads.

Oplægsholder: Søren Wandahl, ingeniørdocent ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign
Forskningsområde: Byggeri

  

Kl. 16.30: Forstå dit forsvar – en gennemgang af menneskets immunforsvar

For mange er immunforsvaret et usynligt system, der beskytter os imod diverse infektioner. Men hvad er immunforsvaret egentlig, og hvordan formår det at bekæmpe infektioner? Dette foredrag giver en bred introduktion til immunforsvaret sammen med en udlægning af de mekanismer, der gør, at immunforsvaret kan opdage, reagere på og bekæmpe infektioner.

Oplægsholder: Jacob Thyrsted, ph.d.-studerende ved Institut for Biomedicin
Forskningsområde:
 Immunforsvaret og virusinfektioner i lungerne

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 16.30: Den femte tilstandsform: Bose-Einstein-kondensatet

I folkeskolen lærer vi om de tre grundlæggende tilstandsformer i naturen: gas, væske og fast form. Nogle har måske endda hørt om den fjerde tilstandsform, plasmaet. I dette foredrag tages I med ind i kvantemekanikkens forunderlige verden. Den fortæller os, at der findes en langt mere eksotisk tilstandsform: Bose-Einstein-kondensatet. Tag med ud på en ekstraordinær rejse, hvor atomer fanges og køles af lasere, og hør om, hvordan dette får millioner af atomer til at opføre sig som én samlet bølge.

Oplægsholder: Kristian Knakkergaard Nielsen, ph.d.-studerende ved Institut for Fysik og Astronomi
Forskningsområde: Teoretisk f
ysik

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 16.30: Danmarkshistorien skrives om: Skrydstrup- og Egtvedpigen var nok ikke kosmopolitter

De to ikoniske bronzealderpiger kom ikke rejsende langvejs fra, og det gjorde de fleste af vikingerne begravet ved Trelleborg heller ikke. Alligevel er disse individers historier interessante, især Egtvedpigens. Hun levede nok en del af året i Vejle Ådal og en del af året på hedesletten omkring Egtved. Men hvorfor troede forskerne egentlig, at så mange fortidsmennesker var indvandrere?

Oplægsholdere: Akademisk medarbejder Rasmus Andreasen og lektor emeritus Erik Thomsen, Institut for Geoscience
Forskningsområde: Geologi og arkæologi

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 16.30: Microbial electrosynthesis: 'eating' electricity and 'breathing' CO2

Some microorganisms can consume electrons and breathe carbon dioxide to produce, for example, biofuels. This process is known as microbial electrosynthesis. The characterisation and full understanding of this process would allow carbon dioxide transformation into valuable products. Such technology could contribute to the reduction of carbon dioxide emissions. Additionally, this process can be particularly useful to store the intermittent overproduction of energy from renewable sources.

Speaker: Laura Munoz, PhD Student, Department of Biological and Chemical Engineering
Research field: 
Biotechnology
NB: In English

  

Kl. 16.30: Are plants a product of their genes or the environment?

Plant breeders use the genetic information of their plants to select the best individuals. However, this is just a part of the story. Individual plants respond differently to the environment they grow in, which obscures the genetic information. We use molecular techniques and statistics to investigate important aspects of how the environment, genetics and plants interact. The findings can help the breeder to more accurately select the right plants.

Speaker: Anja Karine Ruud, Postdoc, Center for Quantitative Genetics and Genomics
Research field: 
Crop genetics and genomics
NB: In English

  

Kl. 17.00: Skræddersyet medicin til effektiv behandling af COVID-19

Verden er ramt af en pandemi. Der er lys for enden af tunnellen med de nye vacciner, men der mangler stadig en effektiv behandling af COVID-19. Hør om hurtigere analysemetoder og en effektiv behandling af de gamle og nye varianter af virusset:

  • Hvordan gør ny nanoteknologi det muligt på få minutter at afgøre, om du er smittet med coronavirus?
  • Hvordan kan vi designe naturens egne byggesten, så de kan blokere for virussets optag i vores celler?
  • Hvordan bliver vi bedre forberedt, næste gang en potentielt dødelig virus springer på mennesker?

Oplægsholder: Jørgen Kjems, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Forskningsområde: 
Nanomedicin

  

Kl. 17.00: Kunstig intelligens i kampen mod hvidvask

FN estimerer, at mellem 2,1 og 4 procent af verdensøkonomien bliver hvidvasket hvert år. De enorme, ulovlige pengestrømme muliggør bl.a. skatteunddragelse, narkohandel og terrorisme. Ph.d.-projektet ML4AML handler om, hvordan maskinlæring og kunstig intelligens kan bruges i kampen mod hvidvask. Først gives en kort og generel introduktion til kampen mod hvidvask. Herefter præsenteres de centrale – og meget menneskelige – udfordringer, der er ved at bruge kunstig intelligens til anti-hvidvask. 

Oplægsholder: Rasmus Jensen, ph.d.-studerende ved Institut for Elektro- og Computerteknologi
Forskningsområde: 
Kunstig intelligens og hvidvask af penge

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 17.00: Danske vælgere mellem demokratiske idealer og udfordringer

Demokratiet er baseret på, at vælgerne kan få opfyldt deres ønsker til indretningen af samfundet ved at stemme til valgene; ellers risikerer vi et demokratisk sammenbrud. Men hvordan går det egentlig med det danske demokrati på det punkt? Over de seneste 50 år har samfundet oplevet økonomiske op- og nedture, ligesom der er kommet mange nye borgere med en anden religiøs og kulturel baggrund til landet. Hvordan har danske vælgere og partier reageret på disse udfordringer, og hvordan har demokratiet klaret det?

Oplægsholder: Rune Stubager, professor ved Institut for Statskundskab
Forskningsområde: 
Vælgeradfærd

  

Kl. 17.00: Wall Street vs. Reddit: Hvordan private investorer fangede hedgefonde i deres positioner i GameStop-aktien

Foredraget vil tage udgangspunkt i forløbet omkring GameStop-aktien i starten af året. Hør, hvordan manglende likviditet spillede en afgørende rolle i hele forløbet. Til slut perspektiveres til mere fundamentale problematikker, når store finansielle spillere afdækker finansiel risiko.

Oplægsholder: Thomas Kokholm, lektor ved Institut for Økonomi
Forskningsområde: Finansiering

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 17.00: Danske drab

Vi hører hele tiden om drab i medierne, og mange lytter til podcasts om drab. Men hvad er fup, og hvad er fakta? Kom og hør mere om drab set fra et retsmedicinsk perspektiv, baseret på en nylig ph.d.-afhandling om drab i Danmark 1992-2016.

Oplægsholder: Asser Hedegård Thomsen, speciallæge ved Institut for Retsmedicin
Forskningsområde: 
Retsmedicin

  

Kl. 17.00: Are the boards in organisations prepared for COVID and changing times?

The lecture will report on ongoing research at AU and introduce the topic of organisation future-preparedness. We are currently interviewing board members of Danish and European companies (also social and non-profit organisations) asking what directors are doing in regard to helping executive managers maintain future-orientation and future-preparedness in uncertain and changing times. We will report highlights of interim findings, with regard to COVID period and beyond.

Speaker: Adam Gordon, Associate Professor, Department of Magement
Research field: 
Strategic foresight
NB: In English

  

Kl. 17.00: Does music make you smarter?

From using the music of Mozart to studying many couples of twins, researchers have tried for decades to understand whether music listening and learning improve your cognitive abilities. But have they succeeded? The answer is not as simple as one may think and reveals a lot about the nature of music, the brain and those who study them.

Speaker: David Ricardo Quiroga Martinez, Postdoc, Department of Clinical Medicine
Research field: Music neuroscience
NB: In English

  

Kl. 17.30: Civil ulydighed – mellem mytologi og virkelighed

Idéen om civil ulydighed har i dag fået en nærmest mytologisk karakter – farvet af den historiske bevidsthed om især Mahatma Gandhis lederskab i Indiens uafhængighedsbevægelse og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Men ofte er det uklart, hvilke principper der egentlig ligger bag det at tale om bestemte politiske metoder som 'civil ulydighed'. Oplev i dette foredrag et filosofisk og kritisk blik på civil ulydighed som en både politisk og etisk idé.

Oplægsholder: Andreas Gregersen, ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Samfund
Forskningsområde: 
Filosofi

  

Kl. 17.30: Doggerland – et forhistorisk landskab g(l)emt under Nordsøens bølger

Under Nordsøens bølger ligger der et skjult og glemt landskab. For ca. 20.000 år siden var der landfast mellem Danmark og England, og det land, som vi kalder Doggerland, var højst sandsynligt hjemsted for stenaldermennesker. Vi ved ikke særlig meget om dette landskab, men vi har ved brug af geofysiske data kunnet kortlægge tidligere flodsystemer og flodsletter, hvor menneskene muligvis har opholdt sig og haft lejrpladser. Dette foredrag handler om, hvor langt vi er med kortlægningen af Doggerland, og hvilke perspektiver det har for vores geologiske og arkæologiske forståelse af Nordsøen.

Oplægsholder: Katrine Juul Andresen, adjunkt ved Institut for Geoscience
Forskningsområde: 
Marin geofysik

SE TEASERVIDEO HER

  

Kl. 17.30: Alle snakker om plastik – men hvad ER plastik?

Plastik er et materiale, som bruges alle mulige steder i vores liv. Prøv bare at kigge omkring dig – du kan helt sikkert se noget plastik. Plastik har over de sidste år fået et dårligt rygte grundet forurening af vores miljø, farligt legetøj osv. Men måske er sandheden omkring plastik mere kompleks end som så? Denne forelæsning giver indsigt i, hvad plastikkens komponenter er, hvordan de genanvendes, og hvad cirkulær økonomi dækker over. Dette vil forhåbentlig klæde dig på til at forstå og værdsætte kompleksiteten i den globale plastik-udfordring.

Oplægsholder: Mogens Hinge, lektor ved Institut for Bio- og Kemiteknologi
Forskningsområde: 
Polymer og plastik

  

Kl. 17.30: Trivsel og mental sundhed blandt skoleelever under corona-skolenedlukningerne 2020/21

Dette foredrag fokuserer på de ældste skoleelever, der har haft det særligt svært under corona-skolenedlukningerne, samt på forældrenes udtrykte rolleforventninger og pres i forhold til at balancere ude-/hjemmearbejde med skolenedlukning. Vi er en gruppe forskere fra DPU, AU og SDU, som siden april 2020 i flere omgange har undersøgt coronanedlukningerne i elev-, forældre-, skole- (og børnehave-) perspektiv. Datagrundlaget er flere tusinde spørgeskemasvar, interviews og feltobservationer under genåbningerne.

Oplægsholder: Karen Wistoft, professor MSO ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Forskningsområde:
 Sundheds- og smagsdidaktik

Se PPT-præsentation her

  

Kl. 17.30: Aerosolpartikler i luften

Luften omkring os indeholder tusindvis af små aerosolpartikler. Foredraget handler om, hvor partiklerne kommer fra, og hvordan de påvirker luftkvaliteten og jordens klima.

Oplægsholder: Merete Bilde, professor ved Institut for Kemi
Forskningsområde:
 Kemi/jordens atmosfære

  

Kl. 17.30: Design new battery packs for electric vehicles

Can we design an advanced, modular, and scalable Li-ion battery pack for mid-size vehicles, to fully charge in less than 6 minutes and drive 700 km on a single charge?

Speaker: Corneliu Barbu, Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering
Research field: Electrical energy technology
NB: In English

  

Kl. 17.30: Epigenetics and what a plant remembers

In contrast to most animals, plants cannot move to escape their surroundings. Therefore they must cope with all sorts of natural conditions. One of the intriguing plant talents that help to cope with these conditions is memory. Whether they live just one season or hundreds of years, plants can store memories and even learn from their experiences. The lecture will explore the idea of ‘epigenetic memory’ and how it helps plants remember winter.

Speaker: Marta Malinowska, Assistant Professor, Center for Quantitative Genetics and Genomics
Research field: Plant epigenetics
NB: In English