Aarhus Universitets segl

I Stakladen, uden for Stakladen, i mødelokale 2.3 og auditorium 1 på Tåsingegade 3 kan du komme helt tæt på forskerne, se udstillinger og deltage i workshops og forsøg.
Standene er åbne i tidsrummet 14-18, medmindre andet er anført.


It’s time to get to know your brain: A hidden world of proteins

Communication is difficult, even in your brain. The nerves in your brain rely on proteins to communicate. Come and learn more about these proteins – all the way down to the individual atoms. The journey to understanding the brain has only just begun!

Time: 14-18
Co-ordinators: Sara Basse Hansen, PhD Student, and Michelle Juknaviciute Laursen, Research Assistant, Department of Molecular Biology and Genetics
Room: Stakladen

  

Time at its extremes: Observing the ultrafast movement of electrons in matter (NB: 14:00-16:00)

The fastest hand on your watch ticks once a second, and that’s perfectly fine for most purposes in your daily life. However, even a fraction of a second is a very long time for the electrons in and all around you; their typical timescale is the attosecond, which is a billionth of a billionth (one 1,000,000,000,000,000,000th) of a second. At our stand, you can familiarise yourself with these extreme timescales, learn how scientists are currently exploring tools to shoot 'movies' of these ultrafast events, and find out more about our research in attosecond science at AU.

Time: 14-16
Co-ordinators: Stefano M. CavalettoAndrew S. Maxwell, Raijumon P. Joseph, Thomas Hansen and Lars Bojer Madsen, Department of Physics and Astronomy
Room: Stakladen

Relevant link: https://phys.au.dk/forskning/forskningsomraader/atomar-molekylaer-og-optisk-fysik/bojer/

  

Læger tiden alle sår?

Sorg tager tid. Men nogle gange bliver sorgen så kompliceret og langvarig, at den optager al ens tid. På denne stand kan du høre Enhed for Sorgforskning fortælle om deres forskningsprojekter. Forskerne vil også gerne høre om din oplevelse af sorg – de besøgendes bidrag bliver til et mindmap på standen. Kom forbi og giv dit bidrag, så vi i fællesskab kan blive klogere på sorgens mange aspekter.

Tidspunkt: kl. 14-18
Tovholder: Christina Buur Steffensen, videnskabelig assistent, Psykologisk Institut
Lokale: Stakladen

Relevant link: 
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/enhed-for-sorgforskning/

  

Fjerner tiden krigens spor? North Sea Wrecks-udstilling

På bunden af Nordsøen findes en unik samling historiske levn fra de to verdenskrige: vrag fra skibe, ubåde og fly. Mange af disse vrag indeholder stadig deres farlige last såsom miner, bomber og anden ammunition fra krigene, hvorfra der kan lække giftige stoffer. Vragene kan dermed udgøre en lumsk og næsten usynlig trussel, som kan være til fare for det marine miljø. Kig forbi North Sea Wrecks interaktive udstilling 'Toxic Legacies of War' og bliv klogere Nordsøens vrag.

Tidspunkt: kl. 14-18
Tovholdere: Katrine Juul Andresen, lektor ved Institut for Geoscience, i samarbejde med North Sea Wrecks-forskningsgruppen. 
Placering: Udstillingslastbil på p-plads på Fredrik Nielsens Vej 2 (ude foran Stakladen)

  

Palæoklimatologi: Klima gennem tiden

Deltag i et team af geologer og lær, hvordan aflejringer fra havbunden kan bruges til at undersøge klimaændringer i en fjern fortid. Kig i mikroskopet for at studere mikrofossiler og mineraler bevaret i sedimenter, og find ud af, hvordan Jordens klima var for 50.000 år siden. Prøv VR-briller og oplev, hvordan det er at sejle på et forskningsskib i Arktis – og tag din egen miniature sedimentkerne fra vores eksperimentelle sandkasse.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Christof Pearce, Henrieka Detlef, Katrine Elnegaard Hansen, Trine Ravn-Jonsen og Joanna Davies, Institut for Geoscience
Lokale: Stakladen

 

  

Værdien af tid: Prøv at styre en havn

Oplev konkrete tidsdilemmaer, som havnens parthavere står overfor i deres hverdag. Indtag rollen som enten skibskaptajn, skibsreder, lods eller slæbebådskaptajn, og træf beslutninger, der har betydning for havnens andre implicerede parter og almindelige drift. Hvordan håndteres dilemmaet mellem, hvordan nogle på havnen lever af at tjene penge på, hvor hurtigt en container kommer fra skib til handlende, og andre har til opgave at få skibe sikkert ind og ud af havnen? Aktiviteten udspringer af et forskningsprojekt omkring værdien af tid i Tema Havn i Ghana.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Annette Skovsted Hansen, lektor, og Phillip Stenmann Baun, ph.d.-studerende, Institut for Kultur og Samfund
Lokale: Stakladen

  

Tid til at se din frygt i øjnene

Hvordan måler man frygt, og hvorfor synes mange mennesker, at det er sjovt at blive bange? Få indblik i den seneste forskning fra Recreational Fear Lab, hvor vi forsker i den sjove frygt, og find ud af, hvor bange du er, når forskerne sætter måleudstyr på dig og måler DIN skræk i Virtual Reality.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Mathias Clasen, lektor, og Thomas Terkildsen, akademisk medarbejder, Institut for Kommunikation og Kultur
Lokale: Mødelokale 2.3

Relevante links: www.fear.au.dk - https://apexoffear.com/ - https://cc.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nyt-forskningsprojekt-vil-skabe-fremtidens-horroroplevelse - https://www.youtube.com/watch?v=PFRHrq0rlyM&ab_channel=APEXofFear

Twitter: @MathiasClasen / @TTerkildsen / @RecFearLab / @APEXofFear

  

Tid til KEMISHOW!

Oplev masser af farver, ild og et brag eller to, når de studerende fra Kemishow Aarhus Universitet formidler kemien i øjenhøjde ved brug af både husholdningskemikalier og lidt stærkere midler fra kemilaboratoriet. Kom og spis en skumfidus, der får dig til at spy røg som en drage.

Tidspunkter: Kl. 14.15 - kl. 15.00 - kl. 15.45 - kl. 16.30 - kl. 17.15
Tovholdere: Kemishow, Institut for Kemi
Lokale: Aud. 1

  

Tidens tand på Jordens overflade

Regnvand og istidernes gletsjere har en stor effekt på udformningen af Jordens overflade. Selvom der oftest er tale om langsomme processer, er resultatet stort på den lange geologiske tidsskala. Istiderne har eksempelvis gravet kilometerdybe fjorde i de norske fjelde, og ældgamle bjergkæder er bortvisket af tidens tand. Ved denne stand kan du se miniaturemodeller af gletsjere og floder og udfordre deres eroderende kraft. Er du stærk nok til at komme op på siden af de naturlige kræfter? Kan du slide et bjerg væk over en istid? Hvad betyder bjergarternes bestanddele i forhold til deres standhaftighed? Hvor ender alt det bortslidte materiale? Få svar på dette og meget mere.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Anders Damsgaard, postdoc, og Vivi Kathrine Pedersen, ph.d. og adjunkt, Institut for Geoscience
Lokale: Stakladen

  

Gå tur i tiden med 100.000 år i sekundet

Tiden opstod ved Big Bang, og nu er der allerede gået 13,8 milliarder år. Jorden kom til for 4.567 millioner år siden, dinosaurerne uddøde for 66 millioner år siden, mennesker som os opstod for cirka 100.000 år siden, et menneskes liv er cirka 100 år, og Forskningens Døgn er 4 timer. Tid kommer i mange størrelser. Besøg Nuets Port, og grib et kort over tidslinjen; ned ad gaden, gennem Aarhus og derfra vestpå. Dit liv er 1 millimeter, og hvert skridt er 100.000 år. Men hvor langt skal du gå for at nå Big Bang? Lad os også få en snak om fremtiden: Hvor lang er den? Prøv det første skridt.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Bo Holm Jacobsen, lektor, Institut for Geoscience
Placering: På p-plads på Fredrik Nielsens Vej 2 (ude foran Stakladen)

  

Gør langsomme ting hurtigt – Parkinsons sygdom

Bliv klogere på Parkinsons sygdom ved at studere de sygelige processer i ægte hjerner. Forskerne forklarer sygdommen ved blandt andet at fremvise ægte hjerner samt præsentere forskning lavet af gruppen selv og andre. 

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Poul Henning Jensen, Mia Rosa Antorini, Vasilis Theologidis og Louise Bruun Andreassen, Institut for Biomedicin
Placering: Stakladen

  

Grav i fortidens aviser og luftfotos

Det Kgl. Bibliotek rummer en skatkiste af avisartikler og luftfotos af ældre dato. Kom og se, hvad vi har liggende i gemmerne, og hvordan du kan få hjæp, hvis du søger viden om fortiden.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Henrik Tvermoes, Astrid Ølgaard Schriver og Alexandra Fogtmann-Schulz, Det Kgl. Bibliotek/AU Library
Placering: Stakladen

  

Rør ved tidens afgrund

Oplev sten og fossiler fra forskellige tider i Jordens historie: fra de ældste meteoritter, den ældste jordskorpe og det første liv til de yngste blåskifre og fossiler af nuværende organismer. Vi viser, at disse sten og fossiler for eksempel afspejler, hvordan globaltektonik fungerer, og hvordan atmosfæren var sammensat. Vi forklarer også, hvordan vi finder ud af, hvor gamle prøverne er. Medbring eventuelt din egen lup (vi har også nogle), eller se nærmere på de afgørende mineraler og strukturer gennem mikroskopet.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Thorsten Nagel, lektor, og Rasmus Andreasen, akademisk medarbejder, Institut for Geoscience
Placering: Stakladen

  

Hvordan lagrer vi energi til tider uden vind eller sol?

Eksperimentér med magneter – og bliv klogere på, hvordan vi kan lagre energi ved hjælp af magnetisk svævende svinghjul. Ordet 'vedvarende' energi er misvisende, fordi det giver en opfattelse af, at vedvarende energi er uafhængig af tid. Det er ikke sandt. Faktisk er det store problem med den grønne omstilling, at mængden af produceret strøm fra vindmøller og solceller er varierende i tid – altså afhængig af, at vinden blæser, eller at solen skinner. Det betyder, at vi er afhængige af at kunne lagre energi til tider uden vind og sol. På vores stand vil det være muligt at prøve, hvor lang tid du kan få en magnet til at svæve!

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Mogens Christensen, professor, og Jakob Ahlburg, akademisk medarbejder, Institut for Kemi
Placering: Stakladen

Relevante links: 
https://chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-forskningsgrupper/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-4/AN4-2014magnet.pdf
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-5/AN5-2017dff-magnet.pdf
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2018synspkt.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSj3fJElnXOhcMBvijaDKNA

Twitter: @MagneticMAarhus

  

Tid, støv og stjerner

Du er skabt af stjernestøv. Det er den planet, du står på, også. Så længe der har været tid, er der også dannet støv, planeter og stjerner – og det fortsætter. På denne stand kan du observere støv- og gaståger på sydhimlen online med vores FUT-teleskop i Australien og få dit helt eget billede med hjem. Du kan klappe et stjerneskud, og du kan undersøge dine helt egne molekyler.

Tidspunkt: Kl. 14-18
Tovholdere: Ole J. Knudsen, Liv Hornekær og Hans Kjeldsen, Stellar Astrophysics Centre og Centre for Interstellar Catalysis
Placering: Stakladen

  

Tid til FYSIKSHOW!

Fysikshow er en gruppe af fysik- og nanostuderende på Aarhus Universitet med en særlig trang til at formidle deres viden eksplosivt. Fysikshow har en stor samling af spektakulære eksperimenter spækket med eksplosioner, ild, røgskyer og meget mere. Det her bliver alt andet end kedeligt!

Tidspunkt: Løbende shows kl.14-18
Tovholdere: Fysikshow Aarhus, Institut for Fysik og Astronomi
Placering: Uden for Stakladen