Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d. i Uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. De ph.d.'er der uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Du kan finde Ph.d.-rådets opslag, ansøgningsvejledning og budgetskabelon i højre spalte under vigtige dokumenter. 

Dette års ansøgningsfrist er overstået. Ph.d.-rådets opslag for 2020 forventes annonceret ultimo januar.

 


Formål

Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan blandt andet opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet samt gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2019 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for fagenes didaktik, literacy og dannelse, forældresamarbejde, test og prøver, segregering og inkluderende læringsmiljøer, organisation og ledelse i relation til undervisning samt tværprofessionelt samarbejde. Ansøgninger inden for andre områder vil også være velkomne. 


Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for vidensomsætning gennem dannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
  • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter, der særligt vedrører det ansøgte projekt
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer