Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d. i Uddannelsesforskning

Vinder af Ph.d. Cup 2020

Ph.d.-rådet er stolte af, at vinderen af Ph.d. Cup 2020 har bevilling fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning. Stort tillykke til Pernille Sunde med den flotte titel! Pernille Sunde har skrevet afhandlingen "Strategier i addition: Mønstre og perspektiver."

Hvis du ønsker at læse mere om Pernille Sundes sejr, kan du læse mere på DR eller VIA.

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. De ph.d.'er der uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Du kan finde Ph.d.-rådets opslag, ansøgningsvejledning og budgetskabelon i højre spalte under vigtige dokumenter. 

Dette års ansøgningsfrist er overstået.

 


Formål

Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan blandt andet opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet samt gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2020 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for følgende områder:

 • Fagenes didaktik, literacy og dannelse, test og prøver
 • Skoleudvikling, rammer, organisation og ledelse, herunder forældresamarbejde
 • Elevers medbestemmelse, læring og trivsel, segregering og inkluderende læringsmiljøer samt social baggrund
 • Uddannelse for bæredygtighed (klima, socialt, kulturelt)
 • Undervisning, læring og deltagelse i en digital verden, herunder teknologiforståelse

 

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre områder er også velkomne.


Vurderingskriterier

 • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
 • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
 • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for vidensomsætning gennem dannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
 • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter, der særligt vedrører det ansøgte projekt
 • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
 • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer