Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d. i Uddannelsesforskning

Vinder af Ph.d. Cup 2020

Ph.d.-rådet er stolte af, at vinderen af Ph.d. Cup 2020 har bevilling fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning. Stort tillykke til Pernille Sunde med den flotte titel! Pernille Sunde har skrevet afhandlingen "Strategier i addition: Mønstre og perspektiver."

Hvis du ønsker at læse mere om Pernille Sundes sejr, kan du læse mere på DR eller VIA.

Ph.d.-rådet har uddelt 12 nye bevillinger

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har netop givet 29,7 millioner kroner til 12 forskellige forskningsprojekter, der skal være med til at styrke læreruddannelsen og folkeskolen. 

Læs hele pressemeddelelsen.

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. De ph.d.'er der uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Du kan finde Ph.d.-rådets opslag, ansøgningsvejledning og budgetskabelon i højre spalte under vigtige dokumenter. 

Ansøgningsfristen for 2022 kommer i januar.


Formål

Det overordnede formål er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan bl.a. opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet og gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Med det konkrete initiativ er det målet at sikre et højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne (lærer- og pædagoguddannelsen) på professionshøjskolerne gennem uddannelse af ph.d.er, der kan undervise på professionshøjskolerne.


Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet og gennemførbarhed
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets plan for at gøre projektet relevant for praksisfeltet samt for vidensomsætning gennem dannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
  • Ph.d.-kandidatens refleksioner over etiske aspekter, der særligt vedrører det ansøgte projekt
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer