Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den posthumane tilstand

MatchPoints-konference 3 med professor Francis Fukuyama

Aarhus Universitet 6.-7. maj 2010

 

Vil mennesket i fremtiden kunne leve 200 år? Eller 500 år? Hvis genteknologi kan bruges til at ”opgradere” mennesket fysisk og mentalt, skal man så benytte sig af denne mulighed og hvis ja i hvor høj grad? Er konsekvenserne så uoverskuelige, at man helt bør afstå for selv begrænsede anvendelser? Kan samfundene fortsat hænge sammen og udviklingen kontrolleres, eller er der tale om en Pandoras æske, som helst bør forblive lukket?

Det er blot nogle få blandt mange spørgsmål afledt af udviklingen i teknologiens evne til at forandre biologiske egenskaber og på længere sigt radikalt ændre livsbetingelserne for mennesker. Denne udvikling har skabt en ny horisont, som professor Francis Fukuyama i sin kritiske bog af samme titel har betegnet som ”our posthuman future”, idet man kan forudse, at en række teknologier med tiden kan eller vil ændre forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske.

Med Francis Fukuyama som hovedtaler er det konferencens mål at belyse udfordringerne ved

•         at forestille sig et samfund, hvor menneskets egenskaber er forandret radikalt;

•         at vurdere rækkevidden og anvendelsen af de teknologier som er undervejs;

•         at operere med en etik der ikke baserer sig på en idé om menneskelig natur;

•         at diskutere hvilke former for tiltag det politiske niveau kan og bør foretage stillet over for denne udvikling.

Konferencen er tværfaglig og samler ledende danske og internationale forskere inden for de områder som konferencen berører: teknologi, etik, politik og æstetik. Den australske kunstner Stelarc, som i den bredere offentlighed er bedst kendt for at have fået indopereret et øre på sin underarm, deltager via videolink fra Australien. Francis Fukuyama taler om eftermiddagen den 6. maj.


Mediedækning

Podcast med Anders Sandberg og Francis Fukuyama

Indslag i Deadline med Mads Rosendahl Thomsen

Artikel i Information og interview med Francis Fukuyama


 

Programme

All sessions will take place at the Lake Auditories, Aarhus University

See abstracts here

 

Thursday May 6

10.00-11.15      Imagining the future

Mads Rosendahl Thomsen: The new human and the last human in fiction since 1900

Søren Holm: The medicine of the future – long life and eternal happiness?

11.30-12.30   Cognitive enhancement, inequalities, and the posthuman future

Anders Sandberg: How much is a better brain worth? Cognition enhancement and the personal and social benefit of cognition

Kasper Lippert-Rasmussen: Treating symptoms rather than causes? On “enhancement” and social oppression

13.30-14.30  Liberties and duties to enhance in liberal societies

Lene Bomann-Larsen: A liberal view on liberal enhancement?

Julian Savulescu: The Moral Imperative to Enhance Human Beings

15.00-16.30 Keynote

Francis Fukuyama: Agency or Inevitability:  Will Human Beings Control their Technological Future?

Friday May 7

9.15-11.30      Human identity: knowledge, control, and distinctiveness

Maxwell Mehlman: Can We Survive Directed Evolution?

Klemens Kappel: Subversive knowledge. Being in error about who we are

-15 min break-

Torbjörn Tännsjö: Biological egalitarianism. A Defence

11.45-12.30     Artistic embodiment

Stelarc (via video-link)

13.30-14.45     Art and Technology

Jacob Wamberg: The Dehumanization of Art Continued

Gert Balling: Art as Experimentarium for Consequences of Technology Insinuating Itself Into the Human Body

15.00-16.30   Round table

Francis Fukuyama, Klemens Kappel, Maxwell Mehlman, Søren Holm and Julian Savulescu


Oplægsholdere

Keynote

Francis Fukuyama, Johns Hopkins University and Aarhus University

 

Via video link

Stelarc, artist, Australia

 

Øvrige talere

Anders Sandberg, Oxford University

Gert Balling, Center for Innovation Policy at the Ministry of Science, Technology and Innovation

Jacob Wamberg, Aarhus University

Julian Savulescu, Oxford University

Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus University

Klemens Kappel, Copenhagen University

Lene Bomann-Larsen, University of Oslo

Mads Rosendahl Thomsen, Aarhus University

Maxwell Mehlman, Case Western Reserve University

Søren Holm, University of Manchester

Torbjörn Tännsjö, University of Stockholm