Aarhus Universitets segl

Merethe Riggelsen Gjørding

Titel

Ph.d.-stipendiat

Primær tilknytning

Merethe Riggelsen Gjørding

Fagområder

  • Zemiology
  • Ikke-straffende feminisme
  • Retfærdighedskulturer
  • Fængselsforskning
  • Spekulative forestillinger

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Min PhD-forskning omhandler den straffende velfærdsstats pædagogik i Danmark. Det undersøger jeg gennem fængselsdømte kvinders erfaring med kriminalitetsforebyggende indsatser og velfærdsinstitutioner mere bredt.

Ud fra deres ønsker om, hvilke støttende initiativer der håbede at modtage, skitserer jeg træk ved en "transformativ pædagogik" som et alternativ til den nuværende. Dette er ud fra en kritisk refleksion over de iboende begrænsninger som statsperspektivet fordrer. 

De fleste undersøgelser peger på, at længden og 'hårdheden' af fængselsstraffe har nul effekt på fængselsdømte menneskers tilbagefald – og nogle undersøgelser peger endda på, at fængselsafsoning øger risikoen for recidiv. Det er derfor afgørende at undersøge den forebyggende indsats på en kompleks måde for at skabe en verden, hvor der foregår færre skadelige handlinger.

Undersøgelsen skal bidrage med viden om, hvilke typer af forebyggende indsatser, de indsatte kvinder er stødt på, hvordan de har oplevet dem, og hvordan indsatserne kan videreudvikles.

Min hovedvejleder i projektet er Charlotte Mathiassen og min bi-vejleder er Dorthe Staunæs.

Samarbejder

Engagement ud over akademia

Forud for min PhD-forskning har jeg været tilknyttet organisationen SAVN – børn og pårørende til indsatte i fire år, hvor jeg primært har lavet relationelt arbejde.

De sidste tre år har jeg været aktiv i gruppen Genopret KBH, der laver workshops om genoprettende- & transformerende retfærdighed og forpligtende ansvarlighed i fællesskaber, samt faciliterer konflikthåndteringssprocesser. Jeg er på denne vis selv engageret i skabe processer og fællesskaber til at håndtere konflikter og skade ud fra genoprettende og transformerende værdier.

Hvis du eller dit fællesskab ønsker, at starte en proces hvor I støttes mod at skabe et internt konflikthåndteringssytem eller andet, skriv gerne til: genopretkbh@riseup.net
Hvis du ønske at få adgang til den digitale version af vores arbejdshæfte: ”Forandring gennem konflikter – Øvelser til at håndtere konflikter, styrke vores fællesskaber, og skabe en bedre verden end før”, skriv ligeledes til vores mail med emnefeltet: Forandring gennem konflikter – Ja tak!

Jeg er åben for at blive kontaktet om oplæg om det danske retssystem, retfærdighedsforståelser og abolitionsime.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle