Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Få et overblik over nyheder fra Aarhus Universitet. 


Brobygning: Fremmedsprog øger forståelsen

Fremmedsprog åbner døre, og det skal vi vise. Sådan lyder det fra lektor Anja Øyan Munch fra Horsens Gymnasium, der sammen med sine elever besøgte franskstudiet på Aarhus Universitet i november 2021. Du kan også besøge et sprogfag på AU sammen med dine elever.

Fremmedsprog skaber indblik, udsyn og en øget interkulturel og mellemmenneskelig forståelse, lyder det fra lektor Anja Øyan Munch. Foto: Marjun Danielsen

Hvorfor lære fransk?

”Fordi det lyder sexet”. ”Fordi jeg gerne vil arbejde i EU”. ”Fordi det er nødvendigt i en globaliseret verden”.

Sådan lød svarene fra nogle af de 120 gymnasielever fra Horsens Gymnasium, som besøgte franskstudiet på Aarhus Universitet til et brobygningsarrangement i november. Lektor Anja Øyan Munch var med og svarer her på tre spørgsmål om arrangementet:

Hvad fik gymnasieleverne ud af brobygningsarrangementet på Aarhus Universitet?

Mange af vores elever har givet udtryk for, at de var glade for besøget på franskstudiet – måske især 3.g’erne, for hvem verden uden for gymnasieskolen i højere grad banker på. De var glade for at høre oplæg fra studievejlederen og to franskstuderende. Eleverne understreger, at det er spændende at få et indblik i livet som sprogstuderende, og de var glade for at høre, at der er brug for folk med kompetencer inden for fransk og 2. fremmedsprog i det hele taget.

Hvad kan man ellers gøre for at øge elevernes interesse for fransk (og sprog generelt)?

Eleverne efterlyser mere konkret viden om, hvad man kan bruge en sproguddannelse til. Det er vigtigt, at vi i højere grad – både i gymnasieskolen og på de videregående uddannelser - tydeliggør, hvilke døre kompetencer inden for 2. fremmedsprog åbner. Det er sørgeligt, at vores erhvervsliv efterlyser folk med kompetencer inden for 2. fremmedsprog, samtidig med at 2. fremmedsprog både i gymnasieskolen og på de videregående uddannelser gisper efter vejret. Derfor har de forskellige sektorer en stor opgave i at have fokus på 2. fremmedsprogs relevans og status.

Hvorfor er det vigtigt at lære fransk (og andre fremmedsprog)?

Det er vigtigt at beskæftige sig med fransk og andre fremmedsprog, fordi det er kompetencer, som i stigende grad bliver efterspurgt i fremtiden. På et mere almentdannende plan er det uhyre vigtigt at udstyre vores ungdom med perspektiv og nysgerrighed på verden. Når man dykker ned i et 2. fremmedsprog, dykker man også ned i en anden kultur og måske verdensanskuelse, hvilket skaber indblik, udsyn og en øget interkulturel og mellemmenneskelig forståelse.

Du har også mulighed for at besøge et sprogfag på Aarhus Universitet sammen med dine elever. Kontakt AC-medarbejder Kristoffer Kjersgaard Nohrs på krno@cc.au.dk for at høre mere.

Læs om brobygningsarrangementer på sprogfag