Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Politisk enighed: Udflytningsaftale er en realitet

De syv tilbageværende partier bag udflytningsaftalen er nu nået til enighed om, hvordan fremtidens uddannelseslandskab skal se ud. Dermed skal AU udvide i Herning og opbygge en campus i Foulum ved Viborg, men også reducere på en række uddannelser.

Flere AU-studerende i Herning og Foulum. Men til gengæld færre i Aarhus og Emdrup.

Det ser ud til at blive virkeligheden frem mod 2030, efter at et flertal på Christiansborg har slået parlamentariske søm i aftalen om udflytning og reduktion af studiepladser.

For AU’s vedkommende betyder det, at kandidatuddannelserne i Oplevelsesøkonomi samt IT, Kommunikation og Organisation skal flytte til Herning. Samtidig har AU fået mulighed for at opbygge en egentlig studiecampus i Foulum ved Viborg, hvor man i fremtiden vil kunne uddanne sig til f.eks. dyrlæge eller agrobiolog. Aftalen indebærer dog også, at universitetet samlet set skal udflytte eller nedlægge 5,6 procent af sine studiepladser over de kommende otte år.

Roser og torne
Derfor er rektor Brian Bech Nielsen også ambivalent, når han skal forholde sig til aftalens udfald:

”Vi er og bliver et campus-universitet, som lægger stor vægt på at samle vores uddannelser i større miljøer, hvor man kan dyrke det faglige og sociale sammen. Den identitet mener jeg, vi styrker med de kommende udvidelser i Herning og Foulum. Samtidig er jeg tilfreds med, at politikerne har besluttet at styrke finansieringen af tandlægeuddannelsen. På den anden side er det ærgerligt, at de nye muligheder kommer på bekostning af andre fagområder”, siger han.

Dyrlægerne var nøglen
Planerne om at etablere en campus ved Viborg afhang først og fremmest af, at politikerne kunne sikre den økonomi, som er nødvendig for at finansiere uddannelsen i veterinærmedicin. Med løftet om godt 250 mio. kr. i etableringsomkostninger og et ekstra tilskud stigende til godt 43 mio. kr. om året mener rektoren, at man har fået et godt grundlag:

”Med de stærke fagligheder, vi har inden for jordbrug, miljø og husdyrvidenskab, så går Foulum en spændende fremtid i møde. Dyrlægeuddannelsen var en vigtig brik for at få det nødvendige volumen i miljøet. Det er en stor opgave for TECH-fakultetet, men det er også en fagligt spændende opgave, der bliver til gavn for erhvervslivet og fødevareklyngen i Vestdanmark. Målet er at tiltrække op mod 200 studerende om året, og jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med Viborg Kommune om, hvordan vi skaber et rigtig godt studiemiljø”, siger Brian Bech Nielsen.

Lukninger og loft
På negativsiden bliver både Arts, NAT, BSS og Health ramt af, at aftalen også omfatter lukninger af uddannelser og studiepladser.

I alt syv udbud skal lukke frem mod 2030. Prorektor Berit Eika hæfter sig samtidig ved, at aftalen også vil hæmme AU’s fremadrettede uddannelsesudvikling:

”Foruden beskæringerne, så ser det ud til, at aftalen kommer til at medføre et loft på antallet af studiepladser i det store byer. Det betyder, at vi f.eks. ikke kan udbyde flere STEM-studiepladser eller udvikle nye uddannelser i takt med samfundets behov, uden at vi også skal lukke pladser andre steder. Det er ikke en hensigtsmæssig dynamik”.

Tid til omtanke
Prorektor Berit Eika understreger samtidig, at det kan vise sig afgørende, at universiteterne har frem til 2030, før planerne skal være ført ud i livet. Derfor er det heller ikke alle spørgsmål, der kan besvares nu:

”Vi er blevet stillet en opgave, og den har vi i sinde at løse med kvalitet. Tidshorisonten frem til 2030 giver os tid til at planlægge, hvordan vi bedst løser de nye opgaver i Herning og Foulum. Samtidig får vi tid til at indfase de reduktioner, der også ligger i aftalen, så vi kan gøre det så ordentligt som overhovedet muligt.”
 

Udvalgte fakta om AU i udflytningsaftalen:

  • AU etablerer en campus i Foulum. Den skal være omdrejningspunkt for forskning i grøn omstilling og fødevare- og jordbrugsproduktion, og den skal tiltrække op mod 200 studerende til uddannelser i veterinærmedicin (dyrlæge), Animal Science, og Agrobiologi
  • AU udflytter oplevelsesøkonomi og IT, Kommunikation og Organisation til Herning
  • AU er i dialog med RUC om at videreføre kandidatuddannelsen i sygepleje, som lukkes i Emdrup
  • AU skal samlet set udflytte og reducere med 5,6 procent af sit optag
  • AU’s tandlægeuddannelse udvider optaget og skal samtidig bidrage til, at dele af uddannelsen tages i områder af landet med mangel på tandlæger