Aarhus Universitets segl

Passager under Nørrebrogade

De to nye passager under Nørrebrogade får cykelsti og gangsti, så både gående og cyklister kan bevæge sig sikkert nemt og hurtigt mellem Universitetsparken og Universitetsbyen.

Passagerne tilpasses indvendigt med murede teglvægge og et teglloft med integreret adaptiv (fleksibel) belysning, der følger solens rytme. Det betyder, at lyset i passagen om dagen er af ca. samme styrke om lyset udenfor. Således opleves passagen lys ved gennemgang, både om dagen og om aftenen, og den glidende overgang mellem ude og inde skaber en ”blødere” gennemgang.

Også æstetikken er i højsædet i passagerne, hvor tegl på fortov, vægge og loft udføres i gul tegl i Universitetsparken og rød tegl i Universitetsbyen – og med en glidende overgang fra gul til rød tegl inde i passagen.

Placering
Den nordlige passage har indgang i Universitetsparken fra Carl Holst-Knudsens Vej, tæt på Samfundsfagenes Kantine, bygning 1321. I Universitetsbyen er åbningen ved det ombyggede bygningskompleks 1870, hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik flyttede ind i foråret 2022.

Den midterste passage anlægges i Universitetsparken tæt ved bygning 1310 og vil føre til en åbning ca. midt i Universitetsbyen.

Den renoverede passage i den sydlige ende af Universitetsparken vil fortsat være beliggende ved Bartholinkomplekset 1240.

Tidsplan
Frem til 2025 vil blive udført terræn- og belægningsarbejde, trapper, ramper, mure og belysning som en del af ankomstarealerne ved indgangene til passagerne. Selve færdiggørelsen af passagerne koordineres med ibrugtagelsen af de nye bygninger i Universitetsbyen.

  • Den nordlige passage stod færdig medio 2022.
  • Den midterste passage forventes færdig i 2025, samtidig med, at Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé flyttes til Universitetsbyen.
  • Den eksisterende sydlige passage ved Wilhelm Meyers Allé planlægges renoveret ad to omgange. I 2023 vil der ske en terræntilpasning mod den nye pladsdannelse foran Bartholinbygningen, når renoveringen til Institut for Biomedicin afsluttes. Det resterende anlægsarbejde i parken, herunder omlægning af stiforløbet, nye støttemure mm., udføres i 2025 samtidig med anlægget af den store plads i Universitetsbyen, hvorefter passagen står færdig.     

Har du spørgsmål?
Kontakt Gustaf Lohm, projektleder, Campus Plan og Projekt & Finn Villadsen, projektleder, Campus Plan og Projekt.