Aarhus Universitets segl

Nyhed

Milepæl i campusudvikling: Ny forbindelse er skabt mellem park og Universitetsby

Universitetsbyen summer af byggeaktivitet i disse år. Også under jorden, hvor en ny passage mellem de gule og røde bygninger for alvor tager form. Den står klar i begyndelsen af 2022 og vil bidrage til fagligt fællesskab på campus.

Fredag 3. september blev Universitetsparken forbundet med Universitetsbyen via en ny underjordisk passage i den nordlige ende af parken. Gennembruddet blev fejret ved gennembrydningsceremoni, hvor AU og FEAS havde inviteret involverede parter og gæster.

Hullet er slået, og den kommende passage mellem Universitetsparken og den nye Universitetsby på den tidligere kommunehospitalsgrund ved Nørrebrogade i Aarhus tager nu for alvor form. Der er knoklet på den underjordiske forbindelse siden september 2020, og den nye passage forventes at stå færdig til brug i begyndelsen af 2022.

Fredag den 3. september blev denne milepæl i forhold til at skabe den kommende Universitetsby og binde den sammen med Universitetsparken markeret.

Gul og rød smelter sammen

Administrerende direktør for Forskningsfondens Ejendomsselskab, Jørgen Lang og rektor Brian Bech Nielsen mødtes på midten af passagen og knyttede et gult og rødt reb sammen som symbol på koblingen mellem Universitetsbyen og Universitetsparken.

Den fysiske sammenhæng mellem Universitetsparken og Universitetsbyen vil bidrage til at skabe et fælles campusmiljø og et nært samarbejde mellem de forskellige fagligheder, sagde Brian Bech Nielsen, som blev suppleret af Jørgen Lang:

”Med den nye forbindelse sikrer vi ikke alene, at de studerende nemt og trygt kan færdes mellem de to sider af campus. Vi skaber også en passage, hvor viden og de store idéer kan mødes og spredes på kryds og tværs”.

Se visualiseringer af den nye passage og billeder fra ceremonien her.

Den nye passage får åbning fra Carl Holst-Knudsens vej op mod krydset mellem Nørrebrogade og Nordre Ringgade. I Universitetsbyen placeres åbningen tæt ved det ombyggede bygningskompleks (1870), hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt AU IT flytter ind i 2022.

Tre passager i alt

Passagen er en af i alt tre passager for gående og cyklister under Nørrebrogade. En eksisterende passage findes ved Letbanestoppet nærmest Vennelyst Boulevard, og i 2025 åbner en tredje passage under Nørrebrogade imellem de to øvrige passager.

Det sker i Universitetsbyen i 2022 – 2025

Åbningen af den nye passage i 2022 er blot en i rækken af store begivenheder, som de kommende år vil tage form i Universitetsbyen. Flytninger, nye studieboliger og endnu en passage er også på vej:

Det sker i 2022

 • Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt AU IT flytter til Universitetsbyen.
  I starten af 2022 vil ansatte fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt AU IT flytte ind i det ombyggede bygningskompleks 1870 i den nordlige ende af Universitetsbyen, tæt på den nye passage.
 • De gule Parkkollegier i Universitetsparken får selskab af i alt 132 nye studieboliger i Universitetsbyen.
  Det tidligere patienthotel, omdannes til boliger for ca. 170 studerende, som fremover får adresse midt i campus, tæt på studiet. Det forventes, at de første beboere kan flytte ind i april 2022.

Det sker i 2025

 • AU’s iværksætterhus The Kitchen flytter til en anden bygning i Universitetsbyen.
  The Kitchen flytter ind i det bygningskompleks, som i dag huser regionens hospitalsvaskeri og kedelhus. Med den kommende placering af universitetets iværksætterhub får studerende og forskere naboer som fx udviklingsafdelinger fra større virksomheder, fonde, organisationer og mindre selskaber, som har det til fælles, at de samarbejder med universitetet.
 • Aarhus BSS flytter sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen.
  Med en placering midt i Universitetsbyen og et bruttoareal på ca. 37.000 m² udgør udviklingen af arealer i Universitetsbyen til Aarhus BSS en stor og vigtig del af AU’s samlede fysiske udvikling. Samtidig kommer de nye bygninger til at ligge tættere på fakultetets øvrige aktiviteter i Universitetsparken i Aarhus.
 • Den midterste passage under Nørrebrogade tages i brug.
  Passagen får åbning tæt ved bygning 1310 i Universitetsparken og vil føre til en åbning ca. midt i Universitetsbyen, midt mellem Aarhus BSS’s nye bygninger

Vil du vide mere?

 • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programleder for AU’s fysiske campusudvikling, Campus 2.0, Charlotte Lyngholm Bom cl@au.dk.
 • Læs mere om AU’s fysiske campusudvikling på au.dk/nycampus

Fakta om passagen

 • Passagen får cykelsti og gangsti, så både gående og cyklister kan bevæge sig nemt og sikkert mellem Universitetsparken og Universitetsbyen.
 • Passagens åbning i Universitetsparken er fra Carl Holst-Knudsens vej op mod krydset mellem Nørrebrogade og Nordre Ringgade. I Universitetsbyen placeres åbningen tæt ved det ombyggede bygningskompleks 1870, hvor Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt AU IT flytter ind hhv. starten af året og foråret 2022.
 • Den overdækkede del af den nordlige passage under Nørrebrogade er ca. 35 meter.
 • Passagen bliver tilpasset indvendigt med murede teglvægge og et teglloft med integreret lysloft.
 • Tegl på fortov, vægge og loft udføres i gul tegl på Universitetsparken og rød tegl i Universitetsbyen, og med en glidende overgang fra gul til rød tegl inde i passagen.
 • Tunnelrør til passage blev etableret af Aarhus Kommune i 2014-2016 i forbindelse med etablering af letbanen på Nørrebrogade.