Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

kompetence til at nedsætte meritankenævn

Ledelsessekretariatets mail af 3. marts 2008 om delegation af kompetencen til at nedsætte meritankenævn

 

Aarhus Universitet
Ledelsessekretariatet
Den 3. marts 2008
J.nr. AU-2007-560-018

Til
Fakulteter og universitetsskoler
Studieforvaltningen

Hermed videresendes Universitets- og Bygningsstyrelsens mail og brev af 26. februar 2008 med meritankenævnsbekendtgørelsen. Kompetencen til at nedsætte ankenævn, herunder permanente ankenævn, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, delegeres hermed til dekanerne. Rektoratet har ikke planer om at fastsætte nærmere interne regler om permanente ankenævn. Bekendtgørelsen findes også i universitetets regelsamling på http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/.

Med venlig hilsen

Tove Bæk Jensen