Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Censorformandskabet


Censorformandskabet: Fra venstre Finn Jernø Pedersen, Elizabeth Pratt, Henning Nølke, Ivan Sørensen og Kjeld Melchiorsen.

Censorformandskabet har ifølge eksamensbekendtgørelsen følgende arbejdsopgaver:

 • Strategisk ledelse af censorkorpset
 • Udpegning af censorer til alle prøver med ekstern censur
 • Indstilling af censorer til beskikkelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Afholdelse af censormøder
 • Afholdelse af seminarer for censorer
 • Afgivelse af høringssvar om nye eller væsentligt reviderede studieordninger
 • Sikring af at censorerne godkender de skriftlige eksamensopgaver
 • Behandling af censorindberetninger
 • Rådgivning af censorerne
 • Afholdelse af møder med dekanerne
 • Varetagelse af censorernes interesser i forbindelse med udbetaling af deres honorarer m.m.
 • Udpegning af censorrepræsentanter til ankenævnene
 • Afgivelse af høringssvar om lovforslag og udkast til bekendtgørelser
 • Kontakt til andre censorformandskaber

Censorformandskab:
Ejerleder, adm. dir., cand.mag. HD-A og HD-O Ivan Sørensen, formand,
18, Am Wangert, 6830 Berbourg, Luxem­bourg, tlf. 00 352 621 227 659, e-mail: ivanlu@pt.lu

Cand.interpret. Elizabeth Pratt, kontaktcensor til CBS og KU
Gentoftegade 33, 1. th., 2820 Gentofte, tlf. 3966 4428, e-mail: elizabethbeatrixpratt@gmail.com

Professor emeritus, dr.ling.merc. et lic.phil. Henning Nølke, kontaktcensor til AAU,
Skaldehøjvej 127F, 8800 Viborg,
tlf. 2984 8897, e-mail: henning@nolke.dk

Kommunikationschef, cand.mag. Finn Jernø Pedersen, kontaktcensor til AU,
Storegade 19,1, 7330 Brande, tlf. 2554 2330,
e-mail: finnjerno@gmail.com

Tv-tekster, cand.interpret.​ Kjeld Melchiorsen, kontaktcensor til SDU,
Rugvang 24, 5210 Odense NV, tlf. 5156 3355​,
e-mail: kjme@tv2.dk    

 

Censorformandskabet er beskikket indtil den 31. marts 2022.


Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation, sprog og medier
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, C 210
8210 Aarhus V

Tlf.: 2478 3210
Mail: pers@au.dk