Aarhus Universitets segl

Folketingsvalg

Politik og valgkamp


Rune Stubager

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Folketingsvalg
 • Det Danske Valgprojekt; hvorfor stemmer vælgerne, som de gør (data siden 1971)
 • De enkelte partiers vælgere, vælgervandringer og sociale skillelinjer – aktuelt og historisk.
 • Partier, politik, mærkesager, regeringsdannelse, valgkampens og valgets matematik og teknik.

Helene Helboe Pedersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Kandidaters forhold til partilinjen
 • Partiskift/partihoppere
 • Regeringsdannelse
 • Kampagner og SoMe-adfærd

Mobiltelefon: 51 29 66 74


Stefan Iversen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur

Ekspertområde

 • Valgplakater, retorisk analyse
 • Valgkampsretorik mellem
 • Professionalisme og fri leg
 • Fortællinger i politik/politik i fortællinger
 • Billeder, retorik og politik

Troels Bøggild

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Valgløfters effekt på vælgere og valgresultat
 • Troværdighedsmålinger
 • Vælgeres vurdering af kandidater
 • Vælgeres reaktion på skandaler
 • Tillid og mistillid til politikere
 • Meningsmålinger

Mobiltelefon: 40 35 93 76


Christoffer Green-Pedersen

Professor, Konstitueret Institutleder Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Partier og partisystemer
 • Dagsordenfastsættelse
 • Partistrategier

Amalie Trangbæk

Adjunkt Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Forhold mellem ministre og topembedsmænd

Mobiltelefon: 24 20 82 10


Jørgen Grønnegård Christensen

Professor emeritus Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Politik og forvaltning
 • Coronahåndtering

Jørgen Albæk Jensen

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Partistøtte

Ekspertområde

 • Indvandrere og efterkommeres politiske deltagelse
 • Unges forhold til politik  

Mobiltelefon: 20 25 62 39


Lasse Laustsen

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Vælgerpsykologi
 • Hvilke personligheder foretrækker vælgerne?
 • Hvordan valgplakater, kandidater mv. påvirker vælgerne

Mobiltelefon: 21 92 66 28


Michael Bang Petersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Politisk mistillid
 • Politisk had på sociale medier
 • Misinformation (fake news)
 • Corona    

Jørgen Elklit

Professor emeritus Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Valgsystemet
 • Valglovens udvikling
 • Kvalitetsvurdering af valgadministrationen
 • Dansk valgsystem i international kontekst;
 • f.eks. dansk vs. svensk valg

Henrik Bech Seeberg

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Mærkesager
 • Partiernes valgkampagner; hvilke emner tager de op og hvorfor?

Mobiltelefon: 28 11 26 22


Rune Slothuus

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Hvordan politiske argumenter og tonen i debatten påvirker vælgerne
 • Hvordan medier påvirker vælgerne

Mobiltelefon: 31 10 10 97


Finn Frandsen

Professor emeritus Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Politisk kommunikation
 • Krisekommunikation

Winni Johansen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Politisk kommunikation
 • Krisekommunikation

Anne Skorkjær Binderkrantz

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Interesseorganisationers rolle i valgkampen 

Mobiltelefonnummer: 26 81 18 23


Peter Munk Christiansen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Forholdet mellem interesseorganisationer og partier


Jesper Tække

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab

Ekspertområde

 • Sociale medier
 • fake news

Mobiltelefonnummer: 26 92 30 85


Jakob Linaa Jensen

Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Medievidenskab og Journalistik

Ekspertområde

 • Valgkampagner på sociale medier
 • Politikeres brug af SoMe

Christina Fiig

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Europastudier, fag

Ekspertområde

 • Opstilling af kvinder i politik
 • Kommunalvalg og køn 
 • Metoo og politik
 • Køn og politik 

Jonas Lieberkind

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Unges demokratiske dannelse og deltagelse i demokratiet 

Niels Wium Olesen

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag

Ekspertområde

 • Kan give et historisk perspektiv på udviklingen i partiernes historie og på de skiftende samarbejdsformer og -relationer i dansk parlamentarisk historie fra Systemskiftet i 1901 til i dag.

Thorsten Borring Olesen

Professor Institut for Kultur og Samfund - Historie, fag

Ekspertområde

 • Partihistorie, parlamentarisk historie, herunder regeringsdannelse, samt dansk udenrigspolitisk historie, ikke mindst Danmarks forhold til EU

Sundhed


Cai Grau

Klinisk professor Institut for Klinisk Medicin - DCPT - Dansk Center for Partikelterapi

Ekspertområde

 • Klinisk kræftforskning  
 • Partikelterapi  
 • Strålebehandling  

Mobiltelefonnummer: 29 13 59 66


Henrik Toft Sørensen

Klinisk lærestolsprofessor Institut for Klinisk Medicin - Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Ekspertområde

 • Sundhedsdata  
 • Patientdatasikkerhed  
 • Biobanker  
 • Personlig medicin  
 • Epidemiologi 
 • Evidensbaseret medicin 

Mobiltelefonnummer (sekrektær Hanne Schlosser): 27 45 56 31


Niels Skipper

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområde

 • Sundhedsøkonomi

Bente Nyvad

Professor Emerita Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Sektion for Oral Økologi

Ekspertområde

 • Tandsundhed  
 • Ældretandpleje  
 • Tænder og forebyggelse af livstilssygdomme

Per Hove Thomsen

Klinisk lærestolsprofessor Institut for Klinisk Medicin - Børne- og Ungdomspsykiatri

Ekspertområde

 • Børne- og ungdomspsykiatri  
 • ADHD  
 • OCD   

Søren Dinesen Østergaard

Professor Institut for Klinisk Medicin - Afdeling for Depression og Angst

Ekspertområde

 • Psykisk helbred før, under og efter COVID-19-pandemien 
 • Depression og bipolar sygdom 

Bente Martinsen

Ekstern VIP Institut for Folkesundhed - Sygepleje

Ekspertområde

 • Sygepleje og ældrepleje (herunder i plejehjemssektoren) 
 • Kvalitative metoder i omsorgsforskning 
 • Alderdom og værdighed i ældreplejen 

Dorte Rytter

Lektor Institut for Folkesundhed - Epidemiologi

Ekspertområde

 • Bivirkninger ved vacciner (herunder coronavacciner og senfølger ved corona) 
 • Stigmatiserende kvindesygdomme og deres konsekvenser  
 • Epidemiologiske metoder 

Helle Terkildsen Maindal

Professor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Ekspertområde

 • Forebyggelse i sundhedsvæsnet med særligt fokus på de store folkesygdomme  
 • Social ulighed i sundhed, fx ifm. corona (forebyggelse og adgang til behandling) 
 • Sundhedsfremme og interventionsforskning, fx sundhedstiltag målrettet gravide og nybagte mødre 

Thomas Maribo

Professor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Ekspertområde

 • Rehabilitering i bred forstand (fx hvordan vi integrerer omgivelserne og de personlige faktorer i arbejdet med patienter og borgere) 
 • Rehabilitering som kommunal opgave (herunder interventionsforskning og social ulighed) 
 • Tværsektoriel kommunikation og sundhedsprofessionelles kommunikation til og med patienter og borgere 

Vivi Schlünssen

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Allergi/ Luftvejssygdomme og miljø 
 • Arbejdets betydning for sundhed og sygdom 
 • Landbrug, sundhed og sygdom

Bo Christensen

Professor Institut for Folkesundhed - Almen Medicin

Ekspertområde

 • Almen praksis
 • Almen praksis’ rolle i sundhedsvæsenet
 • Almen praksis og livsstilsygdomme

Helle Terkildsen Maindal

Professor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Ekspertområde

 • Samarbejde i sundhedsvæsnet
 • Fremtidens folkesundhed

Ole Bækgaard Nielsen

Prodekan, karriereudvikling og innovation Dekanat, Natural Sciences

Ekspertområde

 • Samspil mellem det nære sundhedsvæsen (primærsektoren) og hospitalerne (herunder sygeplejerskernes nye rolle)
 • Betydning af uddannelse og forskning for kompetencetilpasning for medarbejdere i kommuner og primærsektoren ved udflytning af opgaver fra sygehusene     

Derek V. Byrne

Professor, Forskergruppeleder Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund

Ekspertområde

 • Sundhedsøkonomi
 • Offentlige finanser
 • Arbejdsmarkedsøkonomi

Kirsten Elisa Petersen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Sundhedsplejen og tidlige forebyggende indsatser i dagtilbud

Ekspertområde

 • Forebyggelse i sundhedsvæsnet med særligt fokus på de store folkesygdomme
 • Social ulighed i sundhed, fx ifm. corona (forebyggelse og adgang til behandling)   

Viola Burau

Professor Institut for Folkesundhed - Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

Ekspertområde

 • Sundhedspolitik
 • Sundhedsreform
 • Det nære sundhedsvæsen

Ekspertområde

 • Sundhedsret
 • Socialret

Økonomi og Erhverv

Michael Svarer

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområde

 • Arbejdsmarked
 • Mikroøkonomi    

Philipp Schröder

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområde

 • International økonomi og udenrigshandel
 • Erhvervslivet og konkurrence
 • Offentlig økonomi, skatter og inflation
 • Økonomisk Politik  

Torben M. Andersen

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområde

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi
 • Økonomisk politik
 • Pension

Mobiltelefon: 51 94 09 56


Ekspertområde

 • Makroøkonomi
 • Økonomisk politik
 • Skattepolitik

Helle Neergaard

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Iværksætteri 

Lars Frederiksen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Innovation og iværksætteri 

Ann-Kristina Løkke Møller

Lektor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Sygefravær og konsekvenser for privatliv og arbejdsmarked    

Ekspertområde

 • Arbejdsmarkedsret

Klima, miljø og grøn omstilling


Ellen Margrethe Basse

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Miljøret
 • Klimaret

Jeppe Læssøe

Professor emeritus DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ekspertområde

 • Pædagogik og undervisning ift. miljø og bæredygtighed 

Rasmus Ejrnæs

Professor Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Ekspertområde

 • Naturforvaltning
 • Naturkapitalindekset
 • Biodiversitet

Jesper Erenskjold Moeslund

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Ekspertområde

 • Rødlisten
 • Stigninger i havniveau
 • Naturbevarelse
 • Mikroklima
 • Planter

Thomas Ellermann

ENVS-kvalitetskoordinator, seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske målinger

Ekspertområde

 • Luftforurening – herunder klima på gadeplan og trafik

Ole-Kenneth Nielsen

Chefkonsulent Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområde

 • Luftkvalitetsmålinger
 • Emissionsanalyser og –årsager    

Niels Peter Revsbech

Professor emeritus Institut for Biologi - Mikrobiologi

Ekspertområde

 • Vandkvalitet og -forurening    

Steffen Petersen

Professor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Building Science

Ekspertområde

 • Indeklima og energiforbrug    

Peter Enevoldsen

Professor Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Ekspertområde

 • Vedvarende energi
 • Vindmøller, solceller og andre bæredygtige teknologier
 • Politiske, sociologiske og forretningsmæssige aspekter af vedvarende energi.

Ekspertområde

 • Grøn omstilling
 • Grønne, bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller

Alfred Michael Spormann

Founding Director, Professor The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Ekspertområde

 • Nye teknologier til CO2-fangst
 • Mikrobiologisk og kex½misk CO2-konvertering
 • CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse (CCU/CCS)
 • Anvendelse af CO2 til kemisk industri og brændstoffer
 • Direct Air Capture (DAC) og BECCS (biomassebaseret CO2-fangst og -lagring)

Jessica Aschemann-Witzel

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Forbrugeradfærd mht fødevarer og bæredygtighed

John Thøgersen

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Forbrugeradfærd og bæredygtighed bredt 

Jonas Andreasen Lysgaard

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ekspertområde

 • Klimapædagogik og bæredygtighed i skoler og dagtilbud

Jørgen Eivind Olesen

Institutleder Institut for Agroøkologi

Ekspertområde

 • Global opvarmning
 • Klimatilpasning
 • Klima og fødevarer
 • Drivhusgasser
 • Klimaændringer ifm. landbrug

Marianne Zandersen

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområde

 • Klimaets betydning for samfundet
 • Politisk impact og samfundets muligheder

Peter L. Langen

Professor, Centerleder Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområde

 • Klimaforandringer
 • Global opvarmning og konsekvenser

Mikael Skou Andersen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Miljøvidenskab, Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Miljøøkonomi
 • Lovgivning   

Toke Emil Panduro

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområde

 • Den grønne samfundsøkonomi
 • Økonomiske konsekvenser for borgeres ejendom

Mobiltelefon: 23 96 29 08


Camilla Geels

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområde

 • Klimaforandringer og sundhedsperspektiv

Ekspertområde

 • Muligheder for at etablere Danmark på vandteknologi

Ekspertområde

 • Miljø og samfund
 • Analyser af politiske tiltag

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Ekspertområde

 • Bioenergi – herunder teknik og produktion
 • Energiafgrøder
 • Næringsstofstrømme

Mogens Humlekrog Greve

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Ekspertområde

 • Jordbundskortlægning - nationalt og internationalt

Peter Lund

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Ekspertområde

 • Kan man reducere kreaturers udledning af klimagasser?

Marie Trydeman Knudsen

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Ekspertområde

 • Fødevarers miljø- og klimapåvirkning
 • En mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion

Trine Kastrup Dalsgaard

Professor Institut for Fødevarer - Fødevarekemi

Ekspertområde

 • Fødevarer og planteprotein

Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder Institut for Fødevarer - Planter, Fødevarer & Bæredygtighed

Ekspertområde

 • Plantebaserede fødevarer
 • Nye dyrkningssystemer
 • Vegetabilske produkters kvalitet

Hans Sanderson

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Environmental chemistry & toxicology

Ekspertområde

 • Klimatilpasning
 • Risikovurdering
 • Samfundets- og virksomhedernes klimaudfordringer

Jens-Christian Svenning

Professor, Centerleder Institut for Biologi - Økoinformatik og biodiversitet

Ekspertområde

 • Klima og natur 
 • Biodiversitet
 • Rewilding

Stiig Markager

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Ekspertområde

 • Havmiljø, fra fjorde til Østersøen og Nordsøen
 • Omsætning af kulstof, kvælstof og fosfor fra mark til hav
 • Næringsstoffer i vandmiljøet, påvirkninger og konsekvenser
 • Iltsvind, eutrofiering, alger
 • Klimaeffekter i havet og kobling til andre påvirkninger
 • Landskab, landbrug, klima og hav

Signe Jung-Madsen

Chefkonsulent DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ekspertområde

 • Forvaltning af vandplanerne
 • Stoftransport (kvælstof)

Martin Mørk Larsen

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Ekspertområde

 • Miljøfarlige forurenende stoffer, miljøfremmede stoffer, tungmetaller, pesticider, punktkilder, spildevand, vandløb, søer, havet

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen

Lektor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Skadelige stoffers påvirkning af mor og barn
 • Miljøstoffers indvirkning på risiko for udvikling af brystcancer
 • Skadelige stoffers påvirkning af sundheden i det arktiske område
 • Miljø og arbejdsmedicin

Vivi Schlünssen

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Stoffer i arbejdsmiljøet og deres betydning for helbredet
 • Helbredseffekter af miljøpåvirkninger tidligt i livet
 • Livet på landet – godt eller skidt for helbredet?

Torben Sigsgaard

Professor Institut for Folkesundhed - Miljø, Arbejde og Sundhed

Ekspertområde

 • Miljø og arbejdsmedicin
 • Indeklima og sundhed
 • Allergi

Gorm Bruun Andresen

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområde

 • Forsyningssikkerhed
 • Russisk gas
 • Vedvarende energi
 • Atomkraft

Marta Victoria

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområde

 • Solceller og deres betydning for grøn omstilling
 • Systemanalyse til at understøtte den grønne omstilling
 • Modellering af behovet for vedvarende energi
 • Modellering af energisystemer til beregning af potentiale og barrierer for nye teknologier
 • Redskaber til at få konkret viden om potentielle strategier, der kan anvendes til at reducere CO2-udledninger

Lars Ditlev Mørck Ottosen

Institutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Ekspertområde

 • Power-to-X
 • Grøn omstilling af fødevaresektor
 • Cirkulær økonomi

Morten Ambye-Jensen

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Industrial Biotechnology - Hangøvej 2

Ekspertområde

 • Fødevareprotein fra græs


Mogens Hinge

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Åbogade 40

Ekspertområde

 • Plastik og plast-sortering

Anders Bentien

Professor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Åbogade 40

Ekspertområde

 • Batteriteknologi

Kasper Lynge

Lektor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Building Science

Ekspertområde

 • Grøn omstilling af byggeri

Claus Aage Grøn Sørensen

Professor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Communication, Control and Automation - Edison

Ekspertområde

 • Fossilfrit landbrug

Annette Beedholm Rasmussen

Lektor, sektionsleder Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Design and Construction

Ekspertområde

 • Genbrug i byggeriet

Michael Vedel Wegener Kofoed

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Industrial Biotechnology - Gustav Wieds Vej 10D

Ekspertområde

 • Biogas

Zongsu Wei

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Environmental Engineering - Ole Worms Allé 3

Ekspertområde

 • Evighedskemikalier, PFAS

Integration

Kirsten Elisa Petersen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Tidlige forebyggende indsatser
 • Samarbejde mellem daginstitutioner og sociale myndigheder
 • Pædagogiske tilbud i udsatte boligområder
 • Forebyggelse af bandekriminalitet
 • Hvorfor og hvordan unge bliver bandemedlemmer

Mobiltelefonnummer: 40 15 37 39


Anna Piil Damm

Professor Institut for Økonomi

Ekspertområde

 • Integration
 • Arbejdsmarked
 • Folkeskolen  

Mobiltelefonnummer: 29 64 97 20


Ekspertområde

 • Holdninger til indvandring
 • Etnisk konflikt

Mobiltelefonnummer: 30 22 24 79


Laura Gilliam

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Etniske minoriteter i skolen    

Line Lerche Mørck

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Fællesskabelse og forebyggende sociale indsatser   
 • Bandeforebyggelse og exitprocesser 
 • Overskridelse af etnisk og social polarisering 

Ekspertområde

 • Integration af indvandrere
 • Indvandreres tilhørsforhold
 • Integrations- og indvandringspolitik

Mobiltelefon: 20 25 62 39


Jens Vedsted-Hansen

Professor Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Udlændingeret

Børn og unge (folkeskole og daginstitutioner)


Lone Fjorback

Lektor Institut for Klinisk Medicin - Dansk Center for Mindfulness

Ekspertområde

 • Børn og unges trivsel
 • Forebyggelse og behandling af stress
 • Angst og depression    

Ekspertområde

 • Skizofreni og psykoser, herunder især:
 • Vanskeligheder med at aflæse og forstå andre menneskers intentioner
 • Vanskeligheder med bl.a. hukommelse, indlæring, koncentration og overblik
 • Psykologisk behandling af symptomerne ved skizofreni (kognitive behandlingsformer)

Søren Rittig

Klinisk lærestolsprofessor Institut for Klinisk Medicin - Børn og Unge

Ekspertområde

 • Inkontinens hos børn
 • Hvad uhumske toiletter betyder for børn, som må holde sig

Simon Calmar Andersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde


Ekspertområde

 • Familieøkonomi
 • Uddannelsesøkonomi    

Helle Plauborg

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Folkeskolen
 • Læreruddannelse
 • Uro i undervisningen
 • Klasseledelse
 • Lærermangel, rekruttering og fastholdelse af lærere i skolen    

Dorte Kousholt

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Børns fællesskaber i daginstitution og skole/SFO
 • Børn og familiers hverdagsliv
 • Sammenarbejde mellem hjem og skole/daginstitutioner
 • PPR og børn i mistrivsel

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Kvalitet i daginstitutioner
 • Pædagogers kompetencer og uddannelse
 • Betydningen af børns leg
 • Trivsel i dagtilbud

Grethe Kragh-Müller

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Kvalitet i dagtilbud og børneliv

Lotte Hedegaard-Sørensen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Inklusion og børn med specialpædagogiske behov

Mobiltelefonnummer: 26 13 26 53


Anne Morin

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • PPR og børn i mistrivsel
 • Inklusion og børn med diagnoser i skolen

Dorte Marie Søndergaard

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Mobning og mistrivsel blandt børn og unge

Ekspertområde

 • Danskundervisning og udvikling af børns læselyst. 

Frans Ørsted Andersen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus

Ekspertområde

 • Undervisning, lærerprofession og læreruddannelsen.

Christian Christrup Kjeldsen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus

Ekspertområde

 • Folkeskolen
 • Test
 • Basale færdigheder
 • Internationale målinger af elevers kompetencer i matematik og naturfag

Kirsten Elisa Petersen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Sundhedsplejen og tidlige forebyggende indsatser i dagtilbud
 • Vuggestuer og børnehaver
 • Børn og unge i udsatte boligområder
 • Social ulighed i barndommen

Mobiltelefonnummer: 40 15 37 39


Andreas Lieberoth

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus

Ekspertområde

 • Digitalisering i dagtilbud og skoler
 • Computerspil
 • Teknologi i skolen og i hjemmet    

Ekspertområde

 • Skoler, Gymnasier og ungdomsuddannelser
 • Unges trivsel/mistrivsel   

Niels Rosendal Jensen

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Social ulighed i daginstitutioner og skoler 

Lone Svinth

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup

Ekspertområde

 • Vuggestuer/børnehaver
  Kvalitet af daginstitutioner
 • Normeringers betydning
 • Betydning af pædagogers uddannelsesniveau og kompetencer
 • Effekter af efteruddannelse og praksisudvikling i daginstitutioner

Loa Clausen

Lektor Institut for Klinisk Medicin - Børne- og Ungdomspsykiatri

Ekspertområde

 • Psykiatriske lidelser hos børn og unge
 • Spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne.

Charlotte Ulrikka Rask

Klinisk professor Institut for Klinisk Medicin - Børne- og Ungdomspsykiatri

Ekspertområde

 • Sammenhængen mellem krop og psyke hos børn og unge med uforklarlige fysiske symptomer.
 • Effekten af kognitive behandlingsformer.

Jeppe Bundsgaard

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup

Ekspertområde

 • Internationale undersøgelser af elevers kompetence i skolen
 • Danske elevers evner i læsning, skrivning og computere og IT
 • Landets førende forsker inden for it i skolen, digitalisering og digital undervisning i skolen
 • It i skolen
 • Mobiltelefoner
 • Test i skolen, nationale test, prøver og evaluering, karakterer

Ekspertområde

 • Socialret
 • Børn- og ungeret
 • Familieret

Helle Bødker Madsen

Professor Emerita Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Sundhedsret
 • Psykiatriret
 • Forvaltningsret

Offentlig administration

Amalie Trangbæk

Adjunkt Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Forhold mellem ministre og topembedsmænd
 • Politik og forvaltning

Mobiltelefonnummer: 24 20 82 10


Jørgen Grønnegård Christensen

Professor emeritus Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Politik og forvaltning
 • Coronahåndtering

Jørgen Albæk Jensen

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Statsforfatningsret
 • Forvaltningsret
 • Demokrati og borgere

Louise Halleskov

Professor Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Forvaltningsret

Ekspertområde

 • Digitalisering i den offentlige forvaltning

Lotte Bøgh Andersen

Professor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Ledelse i den offentlige sektor
 • Politisk ledelse

Ekspertområde

 • Arbejdsmarkedsret

Retspolitik

Ekspertområde

 • Kriminologi
 • Retssociologi
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Effekter af straf
 • Vold og voldtægt
 • Konfliktråd

Jørgen Albæk Jensen

Professor emeritus Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Statsforfatningsret (Grundloven)
 • Demokrati og borgere

Mobiltelefonnummer: 61 18 99 20Lasse Lund Madsen

Professor Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Strafferet
 • Straffeproces
 • Skattestrafferet

Anette Storgaard

Professor Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Straffuldbyrdelse
 • Kriminologi

Louise Halleskov

Professor Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Menneskerettigheder
 • Udlændingeret

Jens Vedsted-Hansen

Professor Juridisk Institut

Ekspertområde

 • Folkeret
 • Udlændingeret
 • Menneskerettigheder

Mobiltelefonnummer: 28 83 49 64


Ekspertområde

 • Retssociologi
 • Retssystemet
 • Samfund og borgere

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Rasmus Brun Pedersen

Lektor Institut for Statskundskab

Ekspertområde

 • Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Danmarks ageren i EU, NATO og FN