Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed i uddannelser

I foråret 2021 udbyder AU i alt 106 kurser, der er direkte relateret til FN's 17 verdensmål – samt 13 kurser på sommerskole. Nedenfor kan du se, hvordan kurserne fordeler sig på de enkelte verdensmål. Flere kurser er relateret til mere end ét verdensmål.
Du kan også søge efter kurser med udgangspunkt i din uddannelse. Klik på knappen med dit fakultet længere nede.


Hvad er bæredygtighed i uddannelser

AU har kortlagt sit kursusudbud på alle universitetets uddannelser på bachelor- og kandidatniveau i relation til FN's 17 verdensmål. Kurserne på listen har alle det til fælles, at bæredygtighed specifikt er nævnt i fagbeskrivelsen. 

  • Mange kurser rækker ind i flere verdensmål, og derfor optræder en række kurser under flere verdensmål. 
  • Koblingen til verdensmålene skal opfattes som retningsgivende, og alle kurser er tilknyttet bæredygtighed generelt på tværs af de 17 verdensmål. 
  • Mange flere kurser end dem, der er nævnt her på siden, relaterer sig til bæredygtighed og FN's verdensmål. Oversigten her præsenterer udelukkende de kurser, der har det som eksplicit sigte at arbejde med begrebet bæredygtighed.

Fakta om AU's kursusudbud

  • I foråret 2021 udbyder AU 108 kurser og moduler, hvor bæredygtighed optræder eksplicit i fagbeskrivelsen samt 13 kurser på sommerskole
  • Mange af kurserne udbydes på flere forskellige uddannelser 
  • Kurserne er særligt knyttet til et eller flere af FN's 17 verdensmål
  • Kurserne fordeler sig på både obligatoriske fag (56) og valgfag (54)
  • Kurserne udbydes på tværs af AU's 5 fakulteter