Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtigt fagudbud på Technical Sciences

Find fag og moduler, der er knyttet op på et eller flere af FN's 17 verdensmål.

  • Søg på din uddannelse i søgefeltet eller se den samlede liste for Technical Sciences nedenfor.
  • Du kan sortere alle kolonner i listen efter alfabetisk rækkefølge - klik på pilene i øverste mørkegrønne felt.
Uddannelse Institut Fag/modul Niveau (BA/KA) Obligatorisk eller valgfagVerdensmålLink

Bioteknologi

Institut for Matematik

Ingeniørvidenskabernes videnskabsteori og etik

BA

Obligatorisk

8, 9, 10, 13, 16

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/97572/Ingenioervidenskabernes-videnskabsteori-og-etik

Agrobiologi

Institut for Fødevarer

Jordbrugs- og fødevareproduktion

BA

Obligatorisk

9, 12, 15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101399/Jordbrugs-og-foedevareproduktion

Agrobiologi

Institut for Fødevarer

Agroøkologi

BA

Obligatorisk

12, 15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103481/Agrooekologi

Agrobiologi

Institut for Fødevarer

Agromikrobiologi

BA

Obligatorisk

7, 15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101400/Agromikrobiologi

Fødevarevidenskab

Institut for Agroøkologi

Økologiske fødevaresystemer

BA

Obligatorisk

12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101405/Oekologiske-foedevaresystemer

Husdyrvidenskab

Institut for Agroøkologi

Sustainable Livestock Production

BA

Obligatorisk

12,13,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/100729/Sustainable-Livestock-Production

Plante- og miljøvidenskab

Institut for Bioscience

Planters struktur, funktion og miljøtilpasning

BA

Obligatorisk

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/100271/Planters-struktur-funktion-og-miljoetilpasning

Plante- og miljøvidenskab

Institut for Bioscience

Jordbrugets økotoksikologi

BA

Obligatorisk

12, 15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101410/Jordbrugets-oekotoksikologi

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Landbrugspolitik og miljøregulering

KA

Obligatorisk

13,15,16

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101443/Landbrugspolitik-og-miljoeregulering

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Agroøkologi og miljø

KA

Obligatorisk

7,9,13,14,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101430/Agrooekologi-og-miljoe

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Næringsstofomsætning og miljøstyring

KA

Obligatorisk

9,13,14,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101444/Naeringsstofomsaetning-og-miljoestyring

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Kulstofomsætning og klimaændringer

KA

Obligatorisk

9,13,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101441/Kulstofomsaetning-og-klimaaendringer

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Oplandsanalyse og forvaltning

KA

Obligatorisk

6,14

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98287/Oplandsanalyse-og-forvaltning

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Miljøvurdering på bedriftsniveau

KA

Obligatorisk

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98264/Miljoevurdering-paa-bedriftsniveau

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Project in Organic Agriculture

KA

Obligatorisk

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101449/Project-in-Organic-Agriculture

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Afgrødernes ernæring og fysiologi

KA

Obligatorisk

13,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101429/Afgroedernes-ernaering-og-fysiologi

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Planteskadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse

KA

Obligatorisk

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101448/Planteskadegoereres-biologi-og-strategier-for-bekaempelse

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Økologisk jordbrug - system analyse, produkt kvalitet og miljø

KA

Obligatorisk

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98308/Oekologisk-jordbrug-system-analyse-produkt-kvalitet-og-miljoe

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Husdyrvidenskab

Quantitative Animal Nutrition and Physiology

KA

Obligatorisk

9,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101453/Quantitative-Animal-Nutrition-and-Physiology

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Husdyrvidenskab

Økologisk husdyrbrug

KA

Obligatorisk

9,15,16

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/101457/Oekologisk-husdyrbrug

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab

Modelling of Biological and Chemical Processes

BA

Obligatorisk

9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/100248/Modelling-of-Biological-and-Chemical-Processes

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab

Ingeniørvidenskabernes videnskabsteori og etik

BA

Obligatorisk

8,9,10,13

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/97572/Ingenioervidenskabernes-videnskabsteori-og-etik

Bacheloruddannelsen i byggeri

Institut for Ingeniørvidenskab

Husbygning

BA

Obligatorisk

9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/97228/Husbygning

Bacheloruddannelsen i byggeri

Institut for Ingeniørvidenskab

Boligbyggeri

BA

Obligatorisk

9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/100544/Boligbyggeri

Diplomingeniøruddannelsen i byggeri

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

BT3INS-01 Energi og bæredygtighed

BA

Obligatorisk

7, 13

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/96893/BT3INS-01-Energi-og-baeredygtighed

Diplomingeniøruddannelsen i byggeri

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

BT3PR1-01 Projekt, energi og bæredygtighed

BA

Obligatorisk

11, 12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/96956/BT3PR1-01-Projekt-energi-og-baeredygtighed

Diplomingeniøruddannelsen i bygningsdesign

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

BD1DES-01 Design og byggeri

BA

Obligatorisk

9,13

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/96935/BD1DES-01-Design-og-byggeri

Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

EEH4FES-01 Fremtidens energisystemer

BA

Obligatorisk

7, 11

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/104385/EEH4FES-01-Fremtidens-energisystemer

Kemi og bioteknologi (civilingeniør) (EN)

Institut for Ingeniørvidenskab

Modern Chemical Process Technologies

KA

Obligatorisk

7

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/97068/Modern-Chemical-Process-Technologies

Kemi og fødevareteknologi (Diplomingeniør)

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Fødevareproduktion og projekt 1

BA

Obligatorisk

15, 12, 9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/95195/KF1FOePP-01-Foedevareproduktion-og-projekt-1

Kemi og fødevareteknologi (Diplomingeniør)

Institut for Ingeniørvidenskab

Modelling of Biological and Chemical Processes

BA

Obligatorisk

12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/96734/Modelling-of-biological-and-chemical-processes

Maskinteknik (Diplomingeniør)

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Materialer, processer og konstruktionsvalg

BA

Obligatorisk

12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/96860/MH2PRJ2-01-Materialer-processer-og-konstruktionsvalg

Maskinteknik (Diplomingeniør)

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Energi- og systemudvikling

BA

Obligatorisk

12, 7

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/97102/M4PRJ4-05-Energi-og-systemudvikling

Maskinteknik (Diplomingeniør)

Institut for Ingeniørvidenskab

Bachelorprojekt

BA

Obligatorisk

9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/97074/M7BAC-01-Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen i agrobiologi

Institut for Fødevarer

Højværdiafgrøder

BA

Valgfag

9,13,15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103520/Hoejvaerdiafgroeder

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Advanced Crop Science

KA

Valgfag

12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103569/Advanced-Crop-Science

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Husdyrvidenskab

Fodermiddelvurdering

KA

Valgfag

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103705/Fodermiddelvurdering

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Jordens biologi og frugtbarhed

KA

Valgfag

12, 15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103700/Jordens-biologi-og-frugtbarhed

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Linear Models in Animal Breeding

KA

Valgfag

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103698/Linear-Models-in-Animal-Breeding

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Miljøvurdering på bedriftsniveau

KA

Valgfag

12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103841/Miljoevurdering-paa-bedriftsniveau

Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø

Institut for Agroøkologi

Restoration and Construction of Wetlands

KA

Valgfag

15

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103847/Restoration-and-Construction-of-Wetlands

Kandidatuddannelsen i agrobiologi

Institut for Agroøkologi

Økologisk jordbrug - system analyse, produkt kvalitet og miljø

KA

Valgfag

13

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103716/Oekologisk-jordbrug-system-analyse-produkt-kvalitet-og-miljoe

Bacheloruddannelsen i byggeri

Institut for Ingeniørvidenskab

Konceptuelt indeklima- og energidesign

BA

Valgfag

7

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/104669/Konceptuelt-indeklima-og-energidesign

Diplomingeniøruddannelsen i bygning

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

BTFBP6-01 Bygningsrenovering

BA

Valgfag

13

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103987/BTFBP6-01-Bygningsrenovering

Civilingeniøruddannelsen i byggeri

Institut for Ingeniørvidenskab

Electric Lighting

BA

Valgfag

7

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102245/Electric-Lighting

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab

Integrated Biorefining Technologies

BA

Valgfag

7,9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/103584/Integrated-Biorefining-Technologies

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab

Modern Chemical Process Technologies

BA

Valgfag

7

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/104567/Modern-Chemical-Process-Technologies

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab

Platform Molecules - Production and Processes

BA

Valgfag

7,12

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/104538/Platform-Molecules-Production-and-Processes

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab

Systems Biochemistry

BA

Valgfag

9

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/104533/Systems-Biochemistry

Master's Degree Programme in Technology Based Business Development Engineering

Department of Business Development and Technology

Energy Engineering and Innovation

BA

Valgfag

7,9

https://kursuskatalog.au.dk/en/course/104033/Energy-Engineering-and-Innovation