Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU Universitetshistorie

Stempel 1928.
Grundstensnedlæggelse 30.8.1932.
Stempel 1937.

Et ungt universitet i vækst

Første skridt i Aarhus Universitets historie blev taget med indvielsen af ”Universitetsundervisningen i Jylland” i lejede lokaler den 11. september 1928. Ved indvielsen havde 64 studerende tilmeldt sig, og den samlede lærerstab bestod af én professor og fire docenter.

I 1992 blev Århus Tandlægehøjskole en del af Aarhus Universitet, og i 2006 kom det samme til at gælde for Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. I 2007 blev Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Miljøforskningsinstitut og Danmarks Jordbrugsforskning integreret i Aarhus Universitet.

Antallet af studerende er i 2017 opgjort til 42.500, mens antallet af ansatte er 11.500 (omregnet til fuldtidsmedarbejdere).

 


Læs mere om universitetets historie

Søg kun på AU Universitetshistories hjemmeside.

Luftangrebet på Gestapos hovedkvarter ved Aarhus Universitet

"Briterne bomber Aarhus Universitet - de civile ofre".

Klik på billedet og se filmen. (Varighed 3:12).

"Briterne bomber Aarhus Universitet - de militære mål"

Klik på billedet og se filmen. (Varighed 3.13).

Universitetshistorisk Udvalg blev nedlagt 10. september 2012. Den universitetshistoriske funktion varetages herefter af AU Universitetshistorie