Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Circle U

Aarhus Universitet indgik i november 2018 en aftale med en række forskningsintensive universiteter i Europa i forlængelse af initiativet European Universities. Alliancen hedder i Circle U. og består ud over Aarhus Universitet af:

  • Humboldt-Universität zu Berlin
  • King's College London
  • Université catholique de Louvain
  • Universitetet i Oslo
  • Université de Paris
  • University of Belgrade

Alliancens foreløbige vision er:

BY 2030, we have created a cutting-edge, student-centered, and flexible European university campus in service to global society. The alliance will educate future generations that will be able to take on international leadership, thereby contributing to the creation of the public good.

In short, we will EMPOWER OUR STUDENTS TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE

Initiativet European Universities

I september 2017 holdt Macron en tale på Sorbonne, der rummede en række visioner for EU, herunder et forslag om at skabe mindst 20 European Universities inden 2025. Om European Universities sagde han blandt andet  „a network of universities across Europe with programmes that have all their students study abroad and take classes in at least two languages. These European Universities will also be drivers of educational innovation and the quest for excellence."

Det har ledt Kommissionen til at arbejde for skabelsen af European Universities, der består af bottom-up netværk af europæiske universiteter, der vil gøre det muligt for studerende at opnå en grad ved at kombinere uddannelseselementer i flere EU-lande og vil bidrage til europæiske universiteternes internationale konkurrencedygtighed.

Sådanne netværk skal udvikle en langsigtet fælles strategi for uddannelse og om muligt også for innovation og forskning. De skal bygge på en forståelse af et fælles campus, hvor mobilitet blandt studerende og medarbejdere skal kunne foregå uden hindringer. European Universities skal være fyrtårne, så de skal sætte excellence i højsædet og være drivkræfter for europæisk uddannelses attraktivitet og konkurrencedygtighed.

I alliancen arbejdes der i den kommende tid på at udvikle de aktiviteter og elementer, som skal bære samarbejdet. 

Alliancens website

Kontaktperson