Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - Aarhus BSS

Adjunktstillinger i erhvervsøkonomi

Ansøgningsfrist 20. aug

Forventet start 1. jan

  • Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Birk Centerpark 15 7400 Herning

  • Fuldtidsstilling ID: 3593

Søg stillingen
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, søger én eller flere adjunkter inden for erhvervsøkonomi.

Et adjunktur er en treårig tidsbegrænset stilling. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.

Jobbeskrivelse
Vi søger højtkvalificerede ansøgere, der kan styrke vores forskningsprofil. Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet, og det er derfor altafgørende, at ansøger forsker inden for områder, der er relevante for moderne virksomheder. Ansøgere, hvis forskning baserer sig på samarbejder med virksomheder, vil blive foretrukket. Den succesfulde ansøger vil blive en del af AIROD-forskningssektionen.

Ansøger forventes at undervise og vejlede studerende på bachelor- og kandidatniveau, nærmere bestemt på uddannelserne cand.merc. i International Business Development og bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA. Derudover forventes det, at kandidaten kan undervise i et eller flere af følgende fag inden for det erhvervsøkonomiske område: Mikroøkonomi, Økonomistyring, Finansiering, Eksternt årsregnskab og Erhvervsøkonomi. Undervisningen vil primært foregå på dansk, men kan også forekomme på engelsk.

Dine kvalifikationer
Ansættelse som adjunkt forudsætter relevante videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansøgere til stillingen opfordres til at beskrive deres forskningsportefølje samt hvordan deres forskning relaterer sig til virksomheder og det omkringliggende samfund. Beskrivelsen kan for eksempel indeholde en oversigt over konkrete projekter, samarbejder, formidlingsaktiviteter mv.

Kontakt
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder Anders Frederiksen, tlf.: 6162 0207, e-mail: afr@btech.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk

Hvem er vi?
BTECH ligger i det forretningsorienterede og iværksættervenlige Herning. Instituttet fokuserer på business- og ingeniørområdet og har et stærkt fokus på virksomhedssamarbejder. I 2019 var mere end 500 studerende involveret i projekter i mere end 250 virksomheder, der omfatter både SMV’er og førende globale virksomheder. Vores studentervæksthus Business Factory starter 15 nye virksomheder hvert år.

Besøg vores hjemmeside for mere information: http://btech.au.dk/.
 
 
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.
 
Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 
Ansøgning
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.
 
Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Spørgsmål til stillingen?

Anders Frederiksen

Anders Frederiksen Professor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi afr@btech.au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS HR & Ph.d. +4587152174 bss.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: torsdag den 20. aug 2020 kl. 23:59 CEST