Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Aarhus Universitet

Vicedirektør for Uddannelse på Aarhus Universitet

Ansøgningsfrist 5. dec

Forventet start 1. feb

  • Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C

  • Fuldtidsstilling ID: 7370

Søg stillingen
Vil du være med til at lede en spændende og ambitiøs arbejdsplads, der er en af Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitutioner? Vil du bidrage til attraktive uddannelser med høj faglighed og et godt studiemiljø understøttet af en velfungerende, effektiv og smidig administration? Og har du sans for både strategisk udvikling og sikker drift af det vigtige uddannelsesområde til gavn for hele organisationen?


Opgaven og ansvaret

Som vicedirektør for uddannelse på Aarhus Universitet skaber du resultater sammen med ledere, medarbejdere og kolleger på universitetet. Du får en betydningsfuld rolle i store indsatser, f.eks. institutionsakkreditering, digital transformation og velfungerende drift til gavn og glæde for både studerende og undervisere på Aarhus Universitet.

En af dine vigtigste opgaver er at sikre, at Aarhus Universitets samlede uddannelsesadministration som helhed leverer på et højt fagligt niveau og løbende forbedrer sine ydelser og services, f.eks. gennem procesoptimering, digitalisering, driftsledelse og kompetenceudvikling. Det forudsætter, at du har interesse for og solid erfaring med driftsoptimering, større digitaliseringsprojekter og organisatoriske forandringsprocesser.

En anden central opgave er at sikre, at uddannelsesadministrationen er sammenhængende med universitetets strategiske målsætninger på uddannelsesområdet. Det handler blandt andet om at understøtte det gode match i studievalg, uddannelseskvalitet, studieintensitet og dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet. Det arbejde sker i tæt samarbejde med mange forskellige aktører, både internt og eksternt.

Som vicedirektør for uddannelse refererer du til universitetsdirektøren og indgår i den øverste ledelseskreds for universitetets administration. Du får ledelsen af AU Uddannelses fem funktionschefer i fællesadministrationen, og I arbejder tæt sammen med fakulteternes studieadministrationer.


Den rette person

Du har en lang videregående uddannelse og er vant til at arbejde i en lignende stor og kompleks organisation, hvor du har erfaringer og gode resultater med ledelse af og gennem ledere. Du trives med dialog og samarbejde på tværs af funktioner og hierarkier, har indsigt i uddannelsesområdet og kan begå dig og navigere i forskellige organisatoriske sammenhænge både nationalt og internationalt. Forståelse og respekt for universitetets og fakulteternes rammevilkår, struktur og kultur er en forudsætning for succes i stillingen.

Som leder er du relationelt dygtig, lyttende og inddragende med respekt for andre og har fokus på følgeskab og tillid i din ledelsesstil. Vi forventer, at du vil være med til at bygge videre på den gode arbejdspladskultur, herunder drøftelser om fremtidens arbejdsplads, trivsel og sammenhængskraft i AU Uddannelse.

Du har politisk tæft, kommunikerer tydeligt med gennemslagskraft og har både evne og vilje til at skabe forandringer sammen med mange forskellige aktører. Som person har du en naturlig personlig autoritet, ro og sikkerhed - også i vanskelige situationer og høj kompleksitet. Endelig har du høj integritet og arbejder struktureret og analytisk med et holistisk og strategisk overblik.


Om AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne. Området har ca. 180 dygtige og engagerede medarbejdere, som arbejder med hele kæden fra rekruttering af studerende over uddannelsesadministration til understøttelse af internationalisering og livslang læring. AU Uddannelse står også for digitalisering af de studieadministrative processer, herunder anskaffelse og forvaltning af systemer. Dertil kommer, at AU Uddannelse understøtter universitetets Uddannelsesudvalg, arbejder med kvalitetssikring og gennemfører analyser på området.


Om ansættelsesprocessen

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. december 2021 (1. samtale) og den 17. december 2021 (2. samtale). Ansøgere i anden runde deltager i en ledervurdering. Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med universitetsdirektøren som formand.

Vi er opmærksomme på kønsbalancen i administrationens ledelse og vil særligt opfordre kvinder til at søge denne stilling. Ingen har fortrinsret, og alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil.

Tiltrædelse forventes den 1. februar 2022 eller snarest muligt derefter.

Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte universitetsdirektør Arnold Boon på telefon 2875 7067 eller director@au.dk.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Spørgsmål til stillingen?

Arnold Boon

Arnold Boon Universitetsdirektør, Rektorat +4528757067 director@au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

AU HR - Personalejura +4529454108 emply.fa.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: søndag den 5. dec 2021 kl. 23:59 CET