Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

HAR DU LYST TIL AT UNDERVISE OG FORMIDLE TIL GYMNASIEELEVER 835459

Det rullende Universitet søger studerende fra BSS, Health og ST, som har lyst til at undervise og formidle fra d. 1. august 2016 til 1. juni 2017

Hvad er Det rullende Universitet?
Det rullende Universitet er et tilbud fra Aarhus Universitet til gymnasier. Formålet er at formilde viden om universitetet og dets faglighed til gymnasieelever, samt give studerende et indblik i livet som underviser på et gymnasium. På en typisk undervisningsdag er gymnasiets lærere ude af huset på fx en pædagogisk dag, mens studerende fra Det rullende Universitet underviser og vejleder skolens elever.

Hvad får jeg ud af det?

På Det rullende Universitet får du mulighed for at afprøve dine evner som formidler, når du sammen med andre studerende fra Aarhus Universitet overtager undervisningen på en række gymnasier. Du vil desuden prøve kræfter med vejledning af gymnasieelever med udgangspunkt i din egen vej fra gymnasium til universitet. Du får selv indflydelse på hvilket emne, du vil undervise i. Vigtigst af alt er, at det er et emne du brænder for at formidle videre. Uanset hvilket studium du kommer fra, er du meget velkommen til at ansøge, for det er ikke et krav, at dit undervisningsprogram tager afsæt i et kendt gymnasiefag. I ansøgerfeltet vil vi fortrinsvist tage studerende i betragtning, som minimum befinder sig på 3. studieår og således har opnået 120 ECTS-point. Skulle du have andre relevante kvalifikationer for jobbet, må du meget gerne anføre dette i ansøgningen. Vi forventer, at dit undervisningsemne vil kunne bruges til alle typer gymnasieelever. Også elever med en faglig baggrund, der ligger langt væk fra dit eget faglige udgangspunkt.

Formidlings- og vejledningskursus
Inden du begynder at undervise, skal du deltage i et formidlings- og vejledningskursus, så du er rustet til at undervise gymnasieelever og kende deres behov for information. Kurset forløber over tre kursusgange á fem timer, og finder sted 22., 23., 24. august. Du får et kursusbevis herfor.
Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i datoerne.

Hvor meget tid skal jeg afsætte?

Ud over formidlings- og vejledningskurset forventes du at melde ind på undervisningsopgaver på gymnasier i hele skoleåret 2016/2017.
Du skal være indstillet på nogle lange dage - ty-pisk afgang med bus fra Aarhus meget tidligt om morgenen og retur sidst på eftermiddagen.

Får jeg løn?
Jobbet er lønnet. Det er en betingelse for at varetage undervisningsopgaverne, at du aktivt har deltaget i hele formidlings- og vejledningskurset. Er du ph.d.–studerende, kan jobbet eventuelt indgå som en del af formidlings-/undervisningsforpligtelsen efter forudgående aftale med hovedvejlederen

Har du spørgsmål?
Læs mere om Det rullende Universitet på dru.au.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Det rullende Universitet, kan du henvende dig til konsulent Jeppe Bergh Torp (jbtorp@au.dk/23822924).

Hvem kan ansøge, og hvad skal min ansøgning indeholde?
Alle studerende fra fakulteterne BSS, Health og ST på AU kan søge stillingen. På nuværende tidspunkt søger vi ikke undervisere fra Arts. Din ansøgning skal indeholde: 1) nogle foreløbige tanker om det emne, du gerne vil undervise i samt mulig titel på din undervisning, 2) en beskrivelse af dit studieforløb, 3) en tydelig angivelse af hvor mange ECTS, du har opnået, 4) hvornår du forventer at afslutte din uddannelse, 5) begrundelse for at ansøge, 6) udskrift af dine eksamensresultater og 7) øvrige relevante oplysninger. Formalia
Ansættelse sker i henhold til overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v. indgået mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

27.06.2016
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.