Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

STUDIEJOB: BLIV MENTOR FOR GYMNASIEELEVER 901904

Kunne du tænke dig at blive en del af SubUniversity og være mentor for gymnasieelever?

Og er du bachelorstuderende på enten Arts, Aarhus BSS, Health eller ST ved Aarhus Universitet, så har du nu muligheden for at søge jobbet som mentor i SubUniversity ved Aarhus Universitet.

SubUniversity er et projekt, hvor udvalgte gymnasieelever fra ikke-akademiske hjem deltager i et mentorforløb på Aarhus Universitet. Mentorprojektet vil give gymnasieeleverne indsigt i, hvad det indebærer at studere på en universitetsuddannelse. Vi søger derfor en række studerende på tværs af AU’s fire fakulteter, som har lyst til at være mentorer for gymnasieeleverne. Som mentor vil du komme til at fungere som rollemodel, så det er vigtigt, at du har lyst til at formidle og gå i dialog med gymnasieeleverne – og derigennem præsentere forskellige dele af din hverdag som studerende.

Mentorernes arbejde består af:
• Du vil, sammen med en anden mentor, få tilknyttet 10-15 gymnasieelever, som I mødes med 4 gange til dagsseminarer på AU i løbet af skoleåret 2017-2018. Hvert seminar vil bestå af et fælles program for alle elever og mentorer samt et program i din tomands mentorgruppe, som du og din medmentor selv har ansvaret for at tilrettelægge. 

Du vil derfor få rig mulighed for at præge projektet og forløbet. Hvert seminar vil have et på forhånd fastlagt tema, som I planlægger programmet ud fra.

• Dialog med gymnasieeleverne mellem seminarerne via e-mail, Facebook el. lign.
• Deltage i møder med de andre mentorer, projektlederen m.fl. før og efter hvert seminar.
• Skrive en kort status over aktivitet hver måned samt efter hvert seminar.


Arbejdstiden vil variere - dog med spidsbelastninger før og efter dagsseminarerne.

Alt afhængig af hvilken uddannelse, du er indskrevet på, vil du blive ansat ved det pågældende Fakultet.

Vores forventninger til dig:
• I projektets forløb er du studerende på din bacheloruddannelse på enten Arts, Aarhus BSS, Health eller ST.
• Du er ansvarlig, pligtopfyldende og har lyst til at introducere gymnasieelever til din hverdag og dit studieliv.
• Du deltager i alle seminarer samt de tilhørende før- og eftermøder.
• Det kan være en fordel, hvis du selv kommer fra et ikke-akademisk hjem.


Forløbets varighed:
Mentorforløbet finder sted i perioden fra midt august 2017 til april 2018 og fordeles over cirka 60 timer. Uddannelsesdagen finder sted torsdag d. 17. august kl. 16-20, og derudover vil der være et informationsmøde tirsdag d. 13. juni kl. 16-17.

Din ansøgning skal indeholde info om:
• Din motivation for at blive mentor for gymnasieelever
• Hvilket fakultet du hører under, samt hvilken uddannelse du er indskrevet på
• Din baggrund: fødeby, familie og hvorfor du valgte netop den uddannelse
• Kontaktoplysninger (telefon og e-mail)

Samtaler afholdes i uge 21/22.

Yderligere info:
• Læs mere på au.dk/subuniversity eller kontakt:

o Anders Hjortskov Larsen (ahlarsen@tdm.au.dk) hvis du er studerende på Arts
o Nikoline Ohnemus Christensen (nikoc@au.dk) hvis du er studerende på BSS
o Dorte Lindvald Pedersen (dortelp@au.dk) hvis du er studerende på Health
o Pernille Maj Svendsen (psv@au.dk) hvis du er studerende på ST eller hvis du har spørgsmål af generel karakter.

Formalia
Løn- og Ansættelse sker i henhold til overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v. indgået mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.04.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.