Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prodekaner og institutledere

Prodekaner

Prodekaner og institutledere udgør den øvrige ledelse, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Institutledere

Prodekaner og institutledere udgør den øvrige ledelse, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Studieledere

Studieledere forestår i samarbejde med studienævnet den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen m.m.