Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valgudvalget

Kommissorium

Udvalget har til opgave at bistå rektor med tilrettelæggelsen og afholdelsen af de valg, der skal afholdes i henhold til universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt. Valgudvalgets formand fastsætter efter bemyndigelse fra rektor og efter drøftelse i udvalget de nærmere regler om valgenes afholdelse og fastsætter de nødvendige frister.

Sammensætning:

 • 1 formand indstilles blandt udvalgets VIP-repræsentanter af udvalget og udpeges af rektor.
 • 1 VIP og en suppleant fra hvert hovedområde indstillet af dekanen efter høring af akademisk råd og udpeget af rektor
 • 1 TAP og en suppleant fra hvert hovedområde indstillet af dekanen efter høring af akademisk råd og udpeget af rektor
 • 4 studenterrepræsentanter og suppleanter for disse indstillet af de tre forbund og/eller selvstændige lister, der har fået det højeste stemmetal til bestyrelsesvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får flest stemmer til bestyrelsesvalget, indstiller to repræsentanter og to suppleanter til Valgudvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får næst flest stemmer, indstiller én repræsentant og én suppleant til Valgudvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får tredje flest stemmer, indstiller én repræsentant og én suppleant til Valgudvalget.
 • Er der opstillet færre end tre forbund/selvstændige lister til bestyrelsesvalget, indstiller det forbund/selvstændige liste, der får flest stemmer til bestyrelsesvalget tre repræsentanter og tre suppleanter til Valgudvalget.
 • Det forbund/selvstændige liste, der får næst flest stemmer, indstiller én repræsentant og én suppleant til Valgudvalget.
 • De fire studerende repræsenterer i Valgudvalget det forbund/selvstændige liste, der har indstillet dem. Rektor godkender indstillingen.
 • Valgudvalget kan i særlige tilfælde udpege observatører

 

 

Valgudvalgets sammensætning 1. februar 2020 – 30. januar 2021

Videnskabelige medlemmer:

 • Arts: lektor Peter Bugge
 • Health: viceinstitutleder Morten S. Nielsen
 • Business and Social Sciences: professor Jørgen Albæk Jensen (formand) frem til udgangen af august 2020). Derefter lektor Ole Terkelsen 
 • Naturvidenskab: lektor Olav W. Bertelsen
 • Teknik: lektor Margrethe Therkildsen

Tekniske og administrative medlemmer:

 • Arts: administrativ medarbejder Bolette Hansen
 • Health: rådgiver Maiken Rose Hjortbak
 • Business and Social Sciences: sekretariatsleder Kirsten Jakobsen
 • Naturvidenskab: forskningsgruppekoordinator Marianne Dammand Iversen
 • Teknik: Institutsekretariatsleder Birgit Sørensen Langvad

Studerende:

 • Anders Weis Hansen
 • Hanna Louise Schou-Nielsen
 • Alexander Küster
 • Matias Tidemand Sørensen

Suppleanter:

Videnskabelige medlemmer:

 • Arts: Ingen
 • Health: lektor Irene Dige
 • Business and Social Sciences: Ingen
 • Naturvidenskab: lektor Simon Kristensen
 • Teknik: lektor Hanne Lakkenborg Kristensenen

Tekniske og administrative medlemmer:

 • Arts: ingen
 • Health: sekretariatsleder Tina Bach Aaen
 • Business and Social Sciences: Ingen
 • Naturvidenskab: sekretariatsleder Kathrine Vasegaard
 • Teknik: konstitueret sekretariatsleder Anja Torup Hansen

Studerende:

 • Alexander Estrup
 • Ditte Marie Thomsen
 • Anne Siri Snel
 • Karina Grubak Larsen