Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser i it og læse- og skrivevanskeligheder

 

Aarhus Universitet udbyder to kurser om brug af læse- og skriveteknologi/LST i forbindelse med læse- og skrivevanskeligheder/ordblindhed. Kurserne er begge over 2 sammenhængende dage og omfatter både de kompenserende programmer, der er en del af den Specialpædagogiske Støtteordning under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og LST-programmer og apps, der anvendes i en bredere uddannelsessammenhæng.

Kurset udbydes i Aarhus og Emdrup. Det henvender sig til lærere, konsulenter, læsevejledere og andre fagpersoner, der underviser børn og unge i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, eller som har en vejledende rolle i forhold til denne elevgruppe. 

Kurset udbydes i Aarhus og Emdrup. Det henvender sig til konsulenter, læsevejledere og lærere, der underviser unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, og fagpersoner, der har en vejledende rolle i forhold til denne målgruppe fx studie- og erhvervsvejledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter.