Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kursus:
It og læse- og skrivevanskeligheder
- unge og voksne i uddannelse og erhverv

Læsning og skrivning er afgørende for, at unge og voksne kan tage en uddannelse og fastholde et arbejde. Har man læse- og skrivevanskeligheder, kan læse- og skriveteknologi (LST) på computere, tablets og smartphones øge muligheden for at gennemføre en uddannelse og varetage et arbejde. Der findes læse-skrivestøttende funktioner både til Windows PC, Mac, iPhone og iPad samt Android-enheder.

Udbredelsen af LST understøttes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der bevilger læse-skrivestøttende programmer gennem Specialpædagogisk Støtte (SPS) til ordblinde. Som noget nyt fra 2019 er ordblinde kursister på FGU og VEU også berettiget til LST-programmer og instruktion heri.

Konceptet ”Bring your own device” (BYOD) giver imidlertid udfordringer for både undervisere, elever, studerende, kursister og andre, der skal kende til mulighederne, da der bruges forskellig hardware og LST software. Dette aktualiseres fra august 2019, hvor SPS-ansvarlige kan søge om forskellige LST-programmer til kursisterne, hvorved en individuel vurdering bliver mere nødvendig og kræver større kendskab til mulighederne i programmerne.

Læse- og skriveteknologi har også et stort potentiale ud over målgruppen af ordblinde. En langt større målgruppe af elever på ungdomsuddannelser, kursister på FGU og VEU samt studerende på videregående uddannelser kan styrke deres skriftsproglige kompetencer såvel på dansk som fremmedsprog med brug af nye teknologiske muligheder.

Hvilke muligheder for LST er der til forskellige platforme, og hvordan udnyttes teknologien pædagogisk og didaktisk bedst muligt i undervisning og vejledning? Hvilke individuelle og it-baserede læse- og skrivestrategier fungerer bedst hos forskellige mennesker? Det handler dette kursus om.

Målgruppe

Kurset henvender sig til konsulenter, læsevejledere og lærere, der underviser unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, samt fagpersoner, der har en vejledende rolle i forhold til denne målgruppe – eksempelvis SPS-, studie- og erhvervsvejledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundigt indblik i de læse- og skriveteknologiske muligheder og færdigheder i at anvende disse. Formålet er desuden at pege på, hvordan LST kan integreres i udviklingen af læse- og skrivestrategier hos den enkelte bruger i forhold til uddannelse og arbejde.

Indhold

Konkret arbejdes der med læse- og skriveteknologi i form af:

 • Oplæsning med syntetisk tale
 • Digitale læremidler, tilgængelighed og indskanning af tekster
 • Ordforslag
 • Talegenkendelse
 • LST på tablets/smartphones samt online muligheder.

Herudover har kurset fokus på bevillingsmuligheder i forhold til it og på muligheder for at anvende LST ved eksamener og i jobsammenhænge. Desuden præsenteres forskning, erfaringer og undersøgelser inden for it og læse-skrivevanskeligheder.

Undervisere

 • Erik Arendal, specialkonsulent, master i specialpædagogik
 • En læse-/skrivvejleder
  Begge fra Rådgivnings- og støttecentret, AU-Uddannelse, Aarhus Universitet

Arbejdsform

Arbejdsformen veksler mellem selvstændigt arbejde med programmer, oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling.

Sted

 • Aarhus Universitet, Aarhus: Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
 • Campus Emdrup: Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV

Varighed

 • Dag 1 kl. 10-17 (morgenbrød og kaffe fra kl. 9:30)
 • Dag 2 kl. 9-16 (morgenbrød og kaffe fra kl. 8:30)

Generel information

 • Dato og tilmelding: se under tilmelding øverst th.
 • Deltagerantal: 20
 • Forplejning: Morgenbrød, kaffe/te, frokost samt eftermiddagskaffe
 • Pris: 4280,- kr. + moms pr. deltager inkl. kursusmaterialer og forplejning, men ekskl. evt. transport/overnatning. (Pris inklusiv moms: 5350.-).