Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Læse/skriveteknologi i gymnasiale uddannelser

Vi kan skræddersy et kursus om læse- og skriveteknologi til jeres skole.

Læse- og skriveteknologi (LST) har udviklet sig meget de seneste år med nye muligheder for bl.a. brug af oplæsning, ordforslag og talegenkendelse på tværs af PC/Mac-programmer, apps og online løsninger. Teknologien er nu så udbredt, at elever og lærere har adgang til en del af teknologien som standard på deres egne enheder.

Dette kursus fokuserer på, hvordan man som læsevejleder og lærer i gymnasiale uddannelser kan understøtte og forbedre elevernes læsning og skrivning med brug af teknologi. Læse- og skriveteknologi var tidligere primært målrettet elever med læse-/skrivevanskeligheder, og LST medvirker fortsat til at støtte og inkludere disse elever. Blandt andet kan elever med ordblindhed gennem den Specialpædagogiske Støtteordning (SPS) få bevilget programmer til PC eller Mac.

Men LST er ikke kun for elever med læse-/skrivevanskeligheder. Teknologien kan styrke de skriftsproglige kompetencer hos alle elever, både inden for dansk og fremmedsprog. Samtidig skaber den udbredte tilgængelighed til teknologien mulighed for at tage afsæt i individuelle behov og for at give en mere differentieret undervisning.

Formålet med kurset er

  • At give deltagerne indblik i bredden af muligheder inden for LST på forskellige platforme - både for elever med læse-/skrivevanskeligheder og for elever generelt.
  • At deltagerne selv og sammen med kolleger afprøver LST
  • At skabe rum for erfaringsudveksling og dialog om muligheder for at støtte elevers individuelle strategiudvikling samt for at udvikle undervisningsaktiviteter, som inddrager LST.

Målgruppe

Kurset henvender sig til SPS- og læsevejledere samt dansklærere, sproglærere og andre faglærere på gymnasiale uddannelser med interesse for LST i vejledning og undervisning.

Omfang og format

Kurset, der tilbydes i flere formater, afvikles på jeres skole og kan evt. afholdes for grupper af kolleger fra flere skoler i samme område.

·        Format 1) Endagskursus

Kurset afvikles som et endagskursus, hvor forskellige teknologier præsenteres, afprøves og diskuteres i forhold til jeres skoles muligheder og pædagogiske praksis.

·        Format 2) Kursusforløb med flere undervisningsgange

Kurset kan fx bestå af 2 halvdagsseminarer med en mellemperiode, hvor deltagerne evt. med sparring fra kursusarrangøren arbejder med brug af LST i egen praksis.

Et skræddersyet forløb

Kurset udvikles som et skræddersyet forløb, hvor omfang, indhold og detaljer tilpasses ønsker og rammer på jeres skole/skoler.

Mere information

Nærmere information fås ved henvendelse til kursets faglige kontaktperson eller ved at sende en mail til rsc@au.dk