Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sprogværktøjer til sprogfagene i gymnasiet

Kunne det være spændende at tænke sprogværktøjer ind i din fremmedsprogsundervisning? Sprogværktøjer på computere og tablets har udviklet sig markant inden for de seneste år, og med brug af fx oplæsning, ordforslag og talegenkendelse åbner der sig nye muligheder for at styrke og variere arbejdet med fremmedsprog både hos den enkelte elev og i klasseundervisningen.

På dette kursus får du præsenteret disse teknologier og får mulighed for at afprøve dem.

Formål

Formålet med kurset er

 • At deltagerne får indsigt i en række teknologier, som bygger bro mellem mundtlige og skriftlige kompetencer
 • At deltagerne selv og sammen med kolleger afprøver og udvikler undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i sprogkompetente teknologier
 • At deltagerne diskuterer potentialer og begrænsninger inden for forskellige sprogværktøjer ift. at understøtte den enkelte elev og udvikle nye aktiviteter og afleveringsformer i undervisningen      
 • At jeres skole optimerer anvendelsen af sprogværktøjer i sprogfagene

Indhold

På kurset vil deltagerne:

  • Blive introduceret for en række konkrete sprogværktøjer, bl.a. ordforslag, talegenkendelse og oversættelsesværktøjer, som er tilgængelige på computer, tablets og smartphones
  • Afprøve aktiviteter og opgaveformer, som kan inspirere til udvikling af egen og skolens sprogundervisning
  • Reflektere over og diskutere konkrete muligheder for at styrke den bevidste brug af teknologier hos den enkelte elev og i klasseundervisningen

   Kurset tilrettelægges, så den enkelte deltager sammen kolleger kan fokusere på og blive støttet i at få kendskab til de teknologier, der er relevante i forhold til egen undervisningsbaggrund og i forhold til de it-ressourcer, som deltageren har til rådighed til daglig på skolen. Der vil efter kursusdagen være mulighed for at få stillet teknologierne til rådighed i en afprøvningsperiode, hvis skolen ikke selv råder over disse.

   Målgruppe

   Kurset henvender sig primært til sproglærere fra de fire gymnasiale ungdomsuddannelser i sprogfagene Fransk, Spansk, Tysk, italiensk (hf, stx, hhx, htx), idet nogle af de præsenterede værktøjer er særligt relevante til elever på begynder- og mellemniveau.

   Kurset henvender sig desuden til engelsklærere og lærere med elever med dansk som andetsprog, som ønsker at støtte disse elever individuelt med værktøjer til bl.a. skrivning og udtale.

   Forudsætninger

   • Besiddelse af basale it-kundskaber
   • Interesse i at afprøve aktiviteter med brug af teknologi i egen undervisning

   Undervisere

   • Erik Arendal, Rådgivnings- og støtteenheden, AU-Uddannelse, Aarhus Universitet
   • Laura Kongskov, Rådgivnings- og støtteenheden, AU-Uddannelse, Aarhus Universitet
   • Francesco Caviglia, Institut for Kommunikation og Kultur, Arts, Aarhus Universitet.

   Omfang og form

   Kurset tilbydes i to former: skoleformat og skræddersyet format. Begge formater kan afvikles på jeres skole med dine kolleger/team alene eller i samarbejde med kolleger fra en eller flere gymnasiale ”naboskoler”.

   Skoleformat.

   Forløbet består af 2 halvdagsseminarer afholdt på skolen med en mellemperiode, hvor lærerne med input og sparring fra kursusarrangørerne arbejder med brug af sprogværktøjer i egen og skolens undervisning. Forud for forløbet afholdes et indledende møde med skolen.

   Skræddersyet forløb.

   Kursusforløbet udvikles og rekvireres som et skræddersyet forløb, hvor kursusforløb, omfang, indhold og detaljer i højere grad tilpasses ønsker og muligheder på jeres skole/skoler.

   Mere information.

   Nærmere information om mulighederne fås ved henvendelse til kursets faglige kontaktperson eller send en mail til kursus.rse@au.dk.