Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Styrk sps-indsatsen på jeres skole

– et efteruddannelsestilbud til nøglepersoner inden for SPS

FAGLIG KONTAKTPERSON

SPS-indsats i ungdomsuddannelser

Kursets formål

Flere og flere unge modtager SPS-støtte i de gymnasiale uddannelser, og denne udvikling stiller krav til skolen både organisatorisk og fagligt. Rådgivnings- og støttecentret tilbyder et skræddersyet forløb med fokus på at styrke en systematisk og fagligt velfunderet SPS-indsats på jeres skole.

Kursets formål er at efteruddanne et korps af nøglepersoner, så de får kompetence til at understøtte inklusion og læring hos elever med funktionsnedsættelser inden for de gymnasiale rammer og inden for SPS-ordningen.

Kunne dette kursus være noget for jer?

Er I interesseret i at høre nærmere om muligheden for et SPS-efteruddannelsesforløb på jeres skole, så kontakt den kursusansvarlige Laura Kongskov, lakon@au.dk

Kursets indhold

Kurset sætter overordnet fokus på støtte til målgruppen af SPS-berettigede elever, særligt elever med psykiske og neurologiske lidelser samt elever med dysleksi og dyskalkuli.

 • Kurset er centreret omkring disse emner:
 • Viden om forskellige funktionsnedsættelser
 • Viden om formelle rammer for SPS
 • Afklaring af støttebehov hos elever med funktionsnedsættelser
 • Rammesætning af støtteforløb
 • Interventionsmuligheder
 • Perspektiver for inklusion af alle elever
 • Strategi for synlighed og organisering af SPS på skolen

Deltagere

Kurset er rettet mod en samlet gruppe af nøglepersoner inden for SPS på skolen. Det kan f.eks. være

 • Læsevejledere
 • Vejledere, der støtter elever med psykiske lidelser
 • Matematikvejledere
 • Studievejledere
 • Undervisere, der fungerer som faglige støttepersoner inden for SPS
 • Administrative SPS-medarbejdere
 • Ledelse

Rammerne for kurset

Kurset er i udgangspunktet tilrettelagt med 3 kursusdage fordelt over nogle måneder, hvor deltagerne samarbejder om konkrete opgaver imellem kursusdagene. Den konkrete afvikling kan dog tilpasses.

Underviserne på kurset er læse-/skrivevejledere og pædagogisk psykologiske uddannelsesrådgivere med indgående kendskab til SPS og praktisk erfaring med intervention.

I øjeblikket afvikles kurset som et pilotprojekt på Nyborg gymnasium i perioden oktober 2017 – marts 2018.