Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Netværk og samarbejdsprojekter

Samarbejde med VUC&hf Nordjylland om efteruddannelse

RSC samarbejder med VUC&hf Nordjylland – Aalborg om at udbyde et efteruddannelseskursus til matematikvejleder på de gymnasiale uddannelser. Kursusledere er Henrik Skovhus fra VUC&hf Nordjylland og Ruth Feil fra RSC.

Det Grønlandske Hus, Region Midt

Fra august 2019 samarbejder Rådgivnings- og støttecentret med Det Grønlandske Hus om støtteydelser til elever og studerende med grønlandsk baggrund i Region Midt. Rådgivnings- og støttecentret kan til denne målgruppe levere støtte i form af trivselsvejledning, læse-/skrivevejledning eller studiementorforløb. Læs evt. mere her

Special Interest Group (SIG)

Lykke Ramsdal, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver, er medlem af SIG (Special Interest Group) under DUN (Danske Universitetspædagogiske Netværk). SIG'en består af medlemmer fra både SDU, KU, AU og Aalborg Universitet. Overskriften for SIG'en er "Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser". Gruppen mødes 2-4 gange årligt og deltager også ved DUN's årlige konference.

Mentornetværk på AU

Lykke Ramsdal, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver, er medlem af et mentor-netværk på AU. Netværket består af repræsentanter fra alle 4 hovedområder, og medlemmerne har alle berøring med forskellige mentorordninger på AU. Formålet med netværket er overordnet at øge kvaliteten af de forskelige mentorordninger, og i netværket udveksles erfaringer med tilrettelæggelse og etablering af forskellige mentorordninger samt sparres om håndtering af typiske udfordringer og temaer i forbindelse med mentoring.  Netværket mødes 2-3 gange årligt.

Følgegruppe for projekt i Århus kommune - Forstærket indsats i for ordblinde i udskolingen

I Projektet ”Forstærket indsats for ordblinde i udskolingen” gennemføres en fælles indsats af Kompetencecenter for Læsning i Aarhus (KCL) og Rundhøjskolen (herunder lærere, læsevejledere og ledelse) blandt hele udskolingen på Rundhøjskolen over en 3-årig periode. I projektperioden bliver der bl.a. arbejdet med individuelle mål, læse- og skriveteknologi, kompetenceudvikling af lærere samt forældresamarbejde. Derudover understøttes lærerne på Rundhøjskolen i at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever i udskolingen. Projektet er iværksat i et samarbejde med PPR og Specialpædagogik (PPR-S) i Aarhus kommune. Projektet understøttes af en følgegruppe med deltagelse af bl.a. Nationalt videncenter for læsning, Nota, STUK, Ordblindefterskolerne samt repræsentanter fra forskellige uddannelsesniveauer. Fra Rådgivnings- og støttecentret deltager Laura Kongskov, teamkoordinator for Læse- skrivevejledningen.

Samarbejde med Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

I dette efterår gennemfører Rådgivnings- og støttecentret (RSC) ved læse-/skrivevejleder Ruth Feil screening for læse-/skrivevanskeligheder samt introduktion til læse-/skriveteknologi (LST) for tandplejer- og klinisk tandteknikerstuderende.

Screening og introduktion til LST er et led i et projekt RSC siden 2015 har kørt i samarbejde med IOOS, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tidligere SKT, Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere).

Formålet med projektet er at kunne tilbyde de studerende støtte så tidligt som muligt i deres uddannelsesforløb.

Studielivsprojektet, Roskilde Universitet (RUC)

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) deltager som samarbejdspartner i et treårigt forskningsprojekt ledet af RUC.

Projektet undersøger, hvordan psykosociale problemer præger nogle studerendes studieliv – med udgangspunkt i de studerendes perspektiv – og belyse hvilke forhold i og omkring uddannelserne, der spiller ind i dette. Mange unge oplever at være under pres i uddannelserne. I de nordiske lande er mentale problemer lige nu den største sundhedsmæssige udfordring for unge. Projektet er både rettet mod at skabe forskningsbaseret viden om studerende og livet med psykosociale problemer, men i lige så høj grad også at være med til at ændre praksis, så videregående uddannelser kan blive bedre til at forebygge og hjælpe studerende med diagnoser og generel mistrivsel.

Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver Anne Sofie Lerche er kontaktperson for RSC.

Du kan læse mere om projektet her